*Nettavisen* Økonomi.

- Bør ikke bygges mer i Bærum øst

Ruter mener at det ikke bør bygges flere boliger i hele Østre Bærum før fremkommeligheten til bussene er løst. Bildet er fra et villastrøk på Stabekk. Foto: Vidar Knai (NTB scanpix)

- Kollektivtilbudet er sprengt, sier Ruter.

(Estate Nyheter): I et omfattende brev til Bærum kommune, Oslo kommune samt Akershus Fylkeskommune konkluderer kollektivselskapet Ruter med at det vanskelig lar seg gjøre å forsterke kollektivtilbudet til den planlagte storutbyggingen av Fossum i Bærum. Det kan bety kroken på døra for utbyggingsplanene.

Og Ruter går lenger enn som så: I brevet mener Ruter at det ikke bør tillates mer bygging i hele Østre Bærum før fremkommeligheten til bussene er løst. Østre Bærum omfatter området fra Lysaker til Sandvika.

Les også: Vanskeligere for eplehageutbyggere

Les også: – Reguleringsforvirring i Oslo kommune

Planer fra 2004

Allerede i 2004 ble det kjent at konsernet Løvenskiold-Vækerø ønsket å omdisponere Fossum Bruk fra sagbruksdrift til boligformål. I 2010 vedtok kommunestyret å omregulere området ved sagbruket fra industri til boliger.

Fossum kan romme 2000 boliger og vil dermed være et betydelig tilskudd til et presset boligmarked i Bærum og som avlasting for et enda mer presset Oslo.

Les også: Thon irritert på Bærum kommune

Les også: Tomtejakt gir rekordpriser

I 2011 godkjente Miljøverndepartementet kommuneplanen for Bærum, hvor omreguleringen av Fossum Bruk fra sagbruksdrift til boligformål var sentral.

Men departementet hadde en forutsetning, og det var at et godt kollektivtilbud kom på plass:

«Området som er planlagt til boliger er regulert til næringsområde, og er allerede delvis bebygget med ulike typer bygninger og lagerområder. Departementet mener at dersom Fossum Bruk skal transformeres til boligområde, må det legges opp til en vesentlig styrking av kollektivtilbudet i området, bl.a. med hyppige bussavganger som korresponderer med T-banen», sa Miljøverndepartementet i sin avgjørelse.

Les også: Vil konvertere kontorområde til boliger i Bærum

Står og stanger

Ruters ferske brev til kommunen stikker dermed en bråte med kjepper i hjulene for utbyggingsplanene, da brevet i praksis konkluderer med at det ikke er mulig å sikre et tilfredsstillende kollektivtilbud til Fossum.

Ruter legger spesielt vekt på utfordringene med fremkommeligheten til bussene. I dag er situasjonen slik at trafikken står og stanger i Vollsveien, og Ruter mener flere busser vil skape ytterligere kø. Vollsveien munner ut ved Lysakerlokket, som der møter trafikk fra vest og Fornebu.

Les også: Planene klare for «Mustad-byen»

Les også: Selger Lysaker Polaris

«Et uløst problem, som er påpekt flere ganger, er forholdene i Vollsveien(…)Mest trolig vil Fossum-utbyggingen gi mer trafikk i Vollsveien, og dermed enda større forsinkelser enn i dag, både for buss- og biltrafikk», skriver Ruter og legger til:

«Etter Ruters mening bør det ikke tillates mer bygging i Østre Bærum før bussens problemer i Vollsveien er løst, i form av kollektivfelt etter at Vollsveien i morgenrush reserveres buss og stenges for annen biltrafikk».

Les også: Vil ha 1000 boliger på Lysaker

Les også: - En planmessig skandale

I sin konklusjon skriver Ruter at Fossum-området ikke tilfredsstiller vesentlige kriterer for samordnet areal- og transportplanlegging, ut fra dagens omforente politiske mål om at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

«Slik planforslaget nå ligger kan vi ikke se at kravet er oppfylt», avslutter Ruter.

Les flere eiendomsartikler fra Estate Nyheter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag