NA24.no

Foto: Solum, Stian Lysberg (NTB scanpix)

- Breivik har en paranoid psykose

Sist oppdatert:
- Dersom det bevises at han ikke er en del av et terrornettverk.

Det er klinikkoverlege ved Psykia AS, Thor Kvakkestad, som sier dette til NA24.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Det var ingen ringere enn Ulrik Fredrik Malt, avdelingsoverlege ved avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin og professor II i medisin ved det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, som vitnet i retten fredag.

Ulrik Fredrik Malt er ikke hvem som helst. Han har blant annet forsket på psykiske aspekter ved kroppsskader og ulykker inklusive stressforskning og post-traumatisk stresslidelse,samt psykiske lidelser og problemer ved legemlige sykdommer og plager.

Professor Ulrik Fredrik Malt forklarer seg i rettsal 250 fredag i åttende uke i rettssaken der Anders Behring Breivik står tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. De fire sakkyndige, rettspsykiaterne, Torgeir Husby, Synne Sørheim, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas sitter i bakgrunnen.

I tillegg har Malt vært involvert i forskning omkring ulike former for stemningslidelser, spesielt lidelser innenfor det bipolare spektrum, såvel som psykofarmakologi. Han var med i utarbeidelsen av kliniske og forskningsbaserte kriterier for det tiende internasjonale klassifiseringssystemet for psykiske lidelser.

Siden 1984 har han vært med- og hovedforfatter av norske lærebøker i klinisk og biologisk psykiatri foruten at han har skrevet kapitler i internasjonale lærebøker og oppslagsverk. Foruten hovedansvarlig for fagområde psykiatri i Store Norske Leksikon har Malt også vært hovedansvarlig for fagområdene psykologi og psykiatri i Store medisinske leksikon.

- Paranoid psykose

- Slik jeg kunne forstå Malt i retten i dag åpner han mer opp for at Breivik har en paranoid psykose med grandiose storhetsforestillinger dersom det bevises at han ikke er en del av et terrornettverk.

Les referat fra retten nederst i artikkelen!

I dette terrornettverket har Breivik bla forklart at han er kommandør av den norske motstandsbevegelsen med ansvar for å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø.

- Breivik sine historier ble på slutten av dagen ytterligere svekket når han skulle tilbakevise Malt sine påstander. Nå skal det plutselig ha vært seks personer han møtte på det angivelige stiftelsesmøtet 1. mai 2002, sier Kvakkestad.

- Klarhet på tirsdag

I tidligere avhør har Breivik oppgitt 13, 23. juli i fjor, 12 25. august, 10 20. september og fire 22.09 september, ifølge Kvakkestad.

- Tirsdag vil man sannsynligvis få ytterligere klarhet og dokumentasjon vedrørende Breivik sine vrangforestillinger om terrornettverket når Kallon, Breiviks kontakt i Liberia, sannsynlig kommer til å vitne på videolink fra USA om diamanthandel, fortsetter han.

Diagnosen Aspergers syndrom kan man etter dagens hendelser slå fast at stemmer.

-Tidligere har jeg beskrevet Aspergers som en tentativ diagnose, noe man nå må kunne anses som sikker. Barnepsykiateren som undersøkte Breivik i 1983 bekrefter i dag at de symptomer Breivik viste som fireåring er forenlig med et slikt syndrom, sier Kvakkestad.

- En psykiatrisk syk mann.

Han mener at professor Ulrik Malt beskriver en psykiatrisk syk mann. Han beskrev i detalj at han har en autismespekterforstyrrelse i form av Aspergers syndrom og i tillegg Tourettes syndrom.

- Videre mener Malt at diagnosekriteriene for paranoid schizofreni ikke er oppfylt, han er således uenig i konklusjonene i den første rapporten, sier Kvakkestad.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Psykiatrispesialist Thor Kvakkestad 22. juli-rettssaken Tinghuset

Malt mener flere av de symptomene som er beskrevet på schizofreni av Husby/Sørheim, kan forklares med en autismespekterforstyrrelse.

- Han mener også at Breivik ikke tilfredsstiller diagnosekriteriene for dyssosial personlighetsforstyrrelse slik sakkyndig team nummer to mener.

- Begge rapporter svekket

- Begge rapportene fremstår nå etter Malt sitt vitnemål som ytterligere svekket.

Malt sitt totalbilde av Breivik passer ikke inn i paranoid schizofreni diagnosen, mener Kvakkestad.

- Han utelukker imidlertid ikke at Breivik lider av en annen psykoselidelse, paranoid psykose eller vrangforestillingslidelse hvis du vil, en lidelse hvor personen er preget av enkelte eller beslektede vrangforstillinger omkring et bestemt tema uten at dette går ut over funksjonsnivået forøvrig, sier Kvakkestad.

Kvakkestad mener videre at denne videoen er en god beskrivelse av vrangforestillingslidelse (paranoid psykose).

- Breivik er psykotisk

For to uker siden kunne Kvakkestad fortelle NA24s lesere at hans rapport om Breiviks psykiske tilstand konkluderte med at Breivik var strafferettslig utilregnelig. .

- Breivik lider av grandiose vrangforestillinger. Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig, sa Kvakkestad.

Kvakkestad har fulgt rettsaken mot Anders Behring Breivik tett og vært på plass inne i rettssalen en rekke ganger.

- Begge er feil

Thor Kvakkestad var klar i sin tale til NA24s lesere for to uker siden.

- Begge psykiatrirapportene tar feil, sa Kvakkestad til NA24.

- Jeg er enig med konklusjonen i den første rapporten fra Torgeir Husby og Synne Sørheim, at Breivik er sinnsyk og strafferettslig utilregnelig, men uenig i begrunnelsen.

- Den andre rapporten fra Agnar Aspaas og Terje Tørrissen er jeg direkte uenig i.

Husby og Sørheim konkluderer med at Breivik er sinnsyk og strafferrettslig utilregnelig, mens Aspaas og Tørrissen kom frem til at han ikke var psykotisk og dermed strafferettslig tilregnelig.

LES HELE KVAKKESTADS RAPPORT HER

For å kunne forstå Breivik best mulig, så har Kvakkestad fulgt rettsaken fra tilskuerplass fra dag en. Han har også utarbeidet en egen tidslinje, da rekkefølgen av Breiviks handlinger er av stor betydning for å fastslå riktig diagnose.

- Derfor har jeg satt opp tidslinjen først og sett på sykehistorien, som er kjernen i enhver utredning, for deretter å konkludere i forhold til diagnose, fortsetter han.

SJEKK TIDSLINJEN HER

«Undertegnede har grundig gått gjennom all offentlig tilgjengelig informasjon i denne saken, dette i tillegg til personlige observasjoner i retten. Ut i fra dette er hans sykehistorie kartlagt i detalj, og viktige punkter som kan avklare psykiatriske diagnoser er lagt inn i en tidslinje, symptomer er vurdert opp mot ulike diagnoser ved hjelp av diagnosemanualer, utredningsverktøy og generelt klinisk skjønn», skriver Kvakkestad.

- Paranoid psykose

Kvakkestad mener at Breivik har diagnosen vrangforestillingslidelse, eller paranoid psykose som det også heter.

- Symptomene til Breivik er forenlig med diagnosen F22.0, vrangforestillingslidelse, i all hovedsak forestillinger av grandios art, sier Kvakkestad.

- Breivik lider av grandiose vrangforestillinger, en lidelse det fins få av i verden. Breivik er psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

I tillegg lider Breivik av en sannsynlig autismespekterforstyrrelse, noe som er uhyre sjeldent i kombinasjon med denne typen vrangforestillingslidelse, ifølge Kvakkestad.

Med autismespekterforstyrrelse menes det en gruppe utviklingsforstyrrelser karakterisert ved kvalitative avvik i gjensidig sosial interaksjon og i kommunikasjonsmønster. Forstyrrelsene preges også av et begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av interesser og aktiviteter.

- Vrangforestillingslidelse har forekomsttall helt ned til kun 0,03 prosent, mot vanligvis rundt en prosent for diagnosen til Husby og Sørheim, sier Kvakkestad.

Ser man i tillegg på den grandiose undertypen av vrangforestillingslidelse er det kun anslagsvis 1-2 av hundre med diagnosen som har dette, ifølge Kvakkestad.

- Med en forekomst på rundt en prosent av autismespektrumforstyrrelser kommer man frem til en kombinasjon som gjør Breivik til et meget spesielt og unik psykiatrisk tilfelle, sier Kvakkestad.

Her følger Kvakkestads konklusjon ord for ord:

Vurdering:

Etter å ha gjennomgått tilgjenglig offentlig materiale og observert Breivik i retten fremstår det etter en helhetlig vurdering mer nærliggende at han har en vrangforestillingslidelse av grandios type enn paranoid schizofreni. Dette fordi hans funksjonsnivå ved en schizofrenilidelse vil være lavere og han bla ikke ville være i stand til en slik planlegging og gjennomføring. Funksjonsevnen beskrives hos de med vrangforstillingslidelse for det meste som inntakt, med unntak av det som er knyttet direkte opp mot vrangforestillingene. Det som er beskrevet av følelsesavflating som er et symptom på schizofreni vurderes å ha sin opprinnelse i en sannsynlig autismespektrumforstyrrelse. Et av kriteriene som sannsynligvis er oppfylt og som kan være forklaringen på dette er: Kriterie A i DSM-IV-TR 299.8

Aspergers syndrom:

Kvalitativ svikt i sosial interaksjon som viser seg ved minst to av følgende:

1. Betydelig svikt i bruken av nonverbal atferd slik som blikkontakt, ansiktsuttrykk, kroppsholdninger og mimikk for regulering av sosial interaksjon.

2. Manglende evne til å utvikle vennskap med jevnaldrende på tilvarende utviklingsnivå.

3. Manglende evne på spontan atferd for å dele glede, interesser eller prestasjoner med andre.

4. Mangel på sosialt eller emosjonelt gjensvar.

Det er mange trekk som peker sterkt i retning av autismespektrumforstyrrelse med bla hans særhet, klumsete /repeterende atferd, sære interesser og nærmest tvangsmessig gjennomføringsevne til å lage bomben, et nitidig arbeid. Det foreligger imidlertid ikke nok informasjon offentlig og det er ikke gjennomført tilstrekkelige undersøkelser for å konkludere med sikkerhet i forhold til dette. Diagnosen blir derfor tentativ.

Hans politiske ideologi er ikke drøftet nærmere over, rapporten til Husby og Sørheim er kritisert for dette. Det er i den senere tid kommet frem ny informasjon som beskriver med høy sannsynlighet at nettverket Knights Templar ikke er eksisterende. Blant annet kommer det frem at han sannsynlig har vært i Liberia for kjøp av diamanter. Han har selv beskrevet Knights Templar som en organisasjon som «finansierer» operasjoner, allikevel har han overført flere tusen dollar til den angivelige Serberen i Liberia og tatt opp kredittkortgjeld for å finansiere terrorhandlingene.

Han har hatt et politisk ståsted som har vært radikalt i forkant av innsykningen i 2006, men ikke i en grad som er preget av grandiose vrangforestillinger. Vrangforestillingene har sannsynlig bygget seg opp / hatt sitt utspring fra allerede til dels ytterliggående politiske holdninger.

Det er godt mulig at det forlegger narsissistisk personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse, men dette synes ikke tilstrekkelig kartlagt i forhold til hvordan han fremstod i forhold til diagnosekriteriene fra tidlig voksen alder og frem til 2006 hvor det er dokumentert en markant endring i symptomer/atferd. Symptomene med vrangforestillinger som kom til etter 2006 vurderes utløst av en ekstrem stressituasjon hvor Breivik sannsynlig i forbindelse med tap i aksjemarkedet i 2006 tapte flere millioner kroner, hvor den skam av å måtte endre livsstil, flytte hjem til mor gjorde at hans drømmer om å lykkes ble fullstendig knust.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere