*Nettavisen* Økonomi.

- Bruk mindre penger

Bruk mindre oljepenger, kutt i formueskatten og gjør alt for få flere hender i arbeid, anbefaler bransjeorganisasjon.

14.02.07 14:41

Handels og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) mener presset i arbeidsmarkedet kan få konsekvenser for budsjettpolitikken.

NA24 - din næringslivsavis

- Presset i økonomien er såpass sterkt, noe som særlig er synlig gjennom presset i arbeidsmarkedet. Det blir galt å pøse ut mer penger i offentlig sektor for å få tak i flere hender i dagens arbeidsmarked, sier informasjonssjef i HSH, Jarle Hammerstad, til NA24.

- Hold igjen på utgiftene
I et brev til finansminister Kristin Halvorsen skriver HSH at første mulighet for å holde igjen på offentlige utgifter vil være i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Men ifølge Hammerstad må situasjonen i arbeidsmarkedet også få konsekvenser for innretningen av statsbudsjettet for 2008.

Klikk på bildet for å forstørre.

De mener regjeringen må legge frem et budsjett som holder igjen på offentlige utgifter, og er strammere enn det handlingsregelen tilsier. Et råd også OECD gir norske myndigheter.

- Gjør en god jobb
Nestleder i LOs samfunnspolitiske avdeling, Eystein Gjelsvik, mener regjeringen har gjort en god innsats med å holde tilbake på oljepengebruken.

- De er, som første regjering, på handlingsregelen. Det er mye for lngt å si at de skulle ha gjort mer. Man kan jo alltids drøfte denne balansen frem og tilbake. Men Kristin Halvorsen har selv sagt at hun ønsker å holde seg på handlingsregelen, sier han til NA24.

En fersk spørreundersøkelse blant HSHs medlemmer bekrefter at mangelen på arbeidskraft nå jevnt over er betydelig. Det er vanskeligere å få tak i arbeidskraft i dag enn for ett år siden. Organisasjonen vil ha flere hender i arbeid. I privat sektor. Og ramser opp flere tiltak for å flere i arbeid.

Vi ha flere utlendinger
- Vi nevner en del tiltak for å øke yrkesdeltagelsen. Det å få full barnehagedekning støtter vi fullt ut. Kontantstøtten bidrar derimot i motsatt retning, sier han.

Reform av alders- og uførepensjonsordningene, samt gjøre det lettere å hente utenlandsk arbeidskraft til Norge, er to andre tiltak organisasjonen anbefaler regjeringen å se på når de nå begynner arbeidet med neste års statsbudsjett.

- I segmenter av arbeidsmarkedet er det stor mangel på enkelte fagfolk som vi rett og slett ikke får tak i her i Norge. Det er for lang saksbehandlingstid for fagfolk og det ville vært en fordel med et system for forhåndsgodkjenning av fagfolk vi har akutt behov for, sier informasjonssjefen og viser til konkrete tilfeller hvor det har tatt måneder å få hentet inn nødvendig arbeidskraft.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Jobb til alle
- Vi mener at det fortsatt er ledige ressurser igjen. Det er 60.000 arbeidsledige der ute. Mange av dem har nok vanskelig for å få jobb, men det er viktig å bruke det momentum vi har nå. Da kan vi kanskje få enda lavere ledighet. Det er prioritet nummer en, sier LOs Gjelsvik.

Han mener vi har et fleksibelt arbeidsmamrked, blant annet gjennom EØS-regelverket, som gjør at vi tildels har problemer med stor andel uregistrert arbeidskraft, priskonkurranse fra lavkostland og så videre.

- Arbeidsgiverorganisasjonene har en tendens til å fremstille arbeidsmarkedet som for stramt, sier han.

Kutt formueskatten
I år som i fjor presser HSH på regjeringen for at dagens formueskatt skal fjernes. Det er en skatt som vanskelig kan utformes nøytralt og uten skade for verdiskapingen, mener de.

- Fjerning av formueskatt er noe vi gjentar fra i fjor. Med innføring av utbytteskatt, skulle formueskatten vært fjernet og det bør settes i gang et arbeid for å gjør det, sier Hammerstad til NA24.

Han viser til at det ikke er vanlig i andre europeiske land å ha formueskatt for såkalt næringsforume. De få land som fortsatt har formuesskatt, har betydelige lempningsregler for næringsvirksomhet.

- Det er en stor konkurransemessig ulempe for private eiere i Norge, noe som gjør det vanskeligere for små bedriftseiere, legger han til.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.