Gå til sidens hovedinnhold

- Bruk sparetriksene til oljefondet

Her er Oljefondets seks sparetriks også du bør bruke.

Forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand er ikke i tvil.

- Har du penger på bok bør du spare på samme måte som oljefondsjef Yngve Slyngstad forvalter vår enorme oljeformue, sier Dyre Haug til Nettavisen NA24.

Det norske oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det offisielt heter, hadde ved utgangen av oktober vokst til 3.723 milliarder kroner, etter å ha oppnådd en avkastning på 4,7 prosent i tredje kvartal. Med det passert oljefondet Abu Dhabis pengefond til å bli verdens største statlige investeringsfond.

Smart sparestrategi
Dyre Haug mener sparestrategien til Slyngstad er midt i blinken for nordmenn som ønsker langsiktig sparing med god avkastning.

- For eksempel har norske fondskunder mye å lære av oljefondets langsiktighet, sier Dyre Haug.

Omtrent hver tredje nordmann eier verdipapirfond. Halvparten av disse eier kun ett fond ifølge undersøkelser.

- Norske fondssparere sprer risikoen for lite, sier Dyre Haug og viser til Slyngstads sparestrategi.

MEST LEST PÅ NETTAVISEN:

Ulik tidshorisont - men lik fordeling
Oljefondet har et evighetsperspektiv i investeringene. Fondet har en strategi der de skal ha cirka 60 prosent av pengene i aksjer og 40 prosent obligasjoner samt noe i eiendom.

- Fonds- og pensjonssparere har en kortere horisont, men du bør bruke en lignende fordeling. Til sammenligning har om lag én million innskuddspensjonskunder 50-50 fordeling mellom aksjer og renter. Er du ung kan du med fordel ha en enda høyere aksjeandel enn 50 prosent. Nærmer du deg pensjonsalder, bør du ha en lavere aksjeandel, sier Dyre Haug.

Rebalansering viktig
En viktig del av strategien til oljefondet kalles rebalansering.

- Rebalansering innebærer at du nullstiller porteføljen med jevne mellomrom. Tenk deg at din sparing er fordelt med 50 prosent i aksjefond og 50 prosent i rentefond. Etter et aksjefall, vil aksjeandelen falle under 50 prosent. Rebalansering innebærer at du i en slik situasjon kjøper aksjer, for å bringe aksjeandelen tilbake til 50 prosent. Motsatt medfører en kraftig børsoppgang til at du selger aksjer. Det er flere metoder for rebalansering. Det vanligste er å nullstille vektene med jevne tidsintervall - eksempelvis årlig. Dette kan høres tungvint ut å gjøre dette selv. Det positive er at det finnes flere verdipapirfond med automatisk rebalansering. Og har du innskuddspensjon nyter du allerede godt av rebalansering, siden dette er standard hos pensjonsleverandørene, sier Dyre Haug.

Fyll på kontoen jevnlig
Etter hvert som oljen i Nordsjøen pumpes opp og blir solgt, blir pengene investert fortløpende i aksjer og renter.

- Det samme bør du gjøre. Start en månedlig spareavtale med trekk fra lønnskontoen din og husk på å ha 1-2 månedslønner i reserve til uforutsette utgifter, sier forbrukerøkonomen.

Ikke legg eggene i samme kurv
Oljefondet investerer i flere tusen selskaper over hele verden. Statens pensjonsfond Innland investerer også i Norge.

- Som fondssparer bør du gjøre som oljefondet og investere i flere fond, i flere regioner og med ulik investeringsstil. Du bør også investere i både aksjer og renter, sier Dyre Haug.

Han mener eiendomsinvesteringer utover egen bolig bør være forbeholdt mer profesjonelle sparekunder. Det samme med alternative investeringer som hedgefond og PE-fond.

- Husk at dersom du har boliglån bør du betale ned dette til 60 til 75 prosent av boligverdien før du begynner sparing – da får du litt mer slakk i økonomien. Du bør også spare med høy aksjeandel slik at du har regne med at avkastningen overstiger lånerenten, sier han.

Reduser risiko når du nærmer deg pensjonsalder
Dyre Haugs siste råd handler om å redusere risiko når du nærmer deg pensjonsalder.

- Når du nærmer deg pensjonsalder bør du trappe ned aksjeandelen gradvis for å hindre at aksjefall den siste tiden ødelegger for pensjonen din. Dette er ulikt oljefondet som har et evighetsperspektiv og derfor ikke skal ikke bruke av fondets grunnfjell. Slyngstad trenger derfor ikke trappe ned risikoen frem i tid, men det bør du, sier Dyre Haug.

Han opplyser at de aller fleste innskuddspensjonskunder har en balansert portefølje med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter i sin balanserte profil og at de fleste pensjonsleverandører automatisk justerer ned risikoen for deg.

Forvent avkastning på over seks prosent
- Oljefondet har et mål om en forventet nominell langsiktig avkastning på 6,5 prosent. Målet består av en langsiktig realavkastning på fire prosent pluss en forventet inflasjon på 2,5 prosent. En slik avkastning bør også være oppnåelig for deg og meg, mener Dyre Haug.

- Med en slik gjennomtenkt sparestrategi kan du sove godt om natten og være temmelig sikker på at sparepengene vokser på lang sikt, avslutter han.

Dyre Haugs seks spareråd oppsummert:

1. Lag en strategi, og hold deg til den

2. Kjøp når det faller, selg når det stiger

3. Spar jevnt og trutt

4. Ikke legg alle eggene i en kurv

5. Trapp ned risikoen

6. Ta ut pengene gradvis

Nettavisen NA24 inviterte oljefondsjef Yngve Slyngstad til å komme med sine råd til norske småsparere.

- Det har Slyngstad ikke anledning til, svarer Norges bank i en epost.

LES OGSÅ:

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget