*Nettavisen* Økonomi.

- Byråden har bidratt til en veldig trist julefeiring

Foto: Montasje.

- Det er helt forkastelig, det politikerne og kommunen nå gjør. En skandale.

25.12.12 21:32

For nærmere to uker siden gikk den økonomiske krisen i det kommunaleide selskapet Oslo Vei fra vondt til verre, faktisk hele veien til skiftretten.

Det var krisen i datterselskapet Huken pukk- og asfaltverk som til slutt veltet Oslo Vei.

Dette kunne Nettavisen NA24 avsløre i oktober:

- At selskapet har havnet i en slik situasjon nå like før jul, er bare trist og leit. Jeg har nå veldig vondt av de ansatte, som får denne beskjeden i dag og opplever stor usikkerhet, sa næringsbyråd Hallstein Bjercke i forbindelse med konkursåpningen.

Oslo Vei trengte mer kapital, noe eier Oslo kommune, med næringsbyråd Bjercke i spissen, sa nei til 7. desember. Da ble veien kort til skifteretten.

Ledelsen i Oslo Vei er blitt kraftig kritisert, blant annet av Bjercke.

- Trist julefeiring for de ansatte

Nå tar for første gang administrerende direktør Arnt O. Rønning i Oslo Vei bladet fra munnen og forteller hvordan han opplever konkursen i selskapet han ledet i mange år.

- Konkursen i Oslo Vei AS er etter mitt syn, politisk styrt. Politikerne ønsket å avvikle Huken, koste hva det koste ville, sier Rønning til Nettavisen NA24.

- Byråden har gjennom denne konkursen bidratt til en veldig trist julefeiring for de ansatte og en rekke bedrifter som var leverandør til Oslo Vei, fortsetter han.

Veien til skifteretten startet ifølge Rønning 17. november 2010, da byråden instruerte Oslo Vei om å stanse utsprengningen på Huken pukk- og asfaltverk.

- Og generalforsamlingsvedtaket 20. september i år om å legge ned Huken innen utgangen av 2014, ble dødsstøtet, sier Rønning.

- Det er ikke byråden enig i. Han mener at Huken ikke er årsaken til konkursen, men flere andre uheldige disposisjoner i Oslo Vei. Han har vel litt rett?

- Det er helt feil. Sprengingsstansen på Huken kostet Oslo Vei rundt 17,5 millioner kroner i 2011, og det samme beløpet i år. Reduserer du kassakreditten med 35 millioner kroner, så hadde vi ikke vært i den situasjonen som vi er i nå. Så enkelt er det, sier Rønning.

150 års historie borte

- Ja, noen prosjekter har ikke gått som ventet, men det skjer når man driver forretning. Men det er ikke årsaken til konkursen, langt ifra, sier Rønning.

- Det er en skandale og helt forkastelig det som nå politikerne og kommunen nå gjør. De kaster de ansatte på dør og ødelegger en bedrift med mer enn 150 års historie, fortsetter han.

Konkursen kom som en gedigen overraskelse på de fleste.

- De ansatte, ledelsen, styret, kunder, leverandører og ikke minst bankene, trodde at eier og byråden ville stille seg bak selskapet, sier Rønning.

- Senest i et brev til styret i Oslo Vei AS datert 9. november i år, skriver byråd Bjercke at han stiller seg bak Oslo Vei, sier Rønning.

- Jeg syns det er særdeles ufint overfor dem som har jobbet her og de av våre leverandører som har stolt på kommunen.

- Hvilke tanker gjør du deg opp om byråd Bjercke?

- I Oslo Vei har vi vært opptatt av å ta vare på eiernes verdier. Når vi da har politikere med Bjercke i spissen, som har helt andre motiver, blir det helt feil, sier Rønning.

- Det er helt legitimt for politikerne å ha det, men da må de ta regningen og skylden selv og ikke skyve den over på selskapet, de ansatte, leverandørene, kundene og bankene, fortsetter han.

- Ikke kriminelt

Dagbladet skriver onsdag at tidligere styreformann Jan Erik Holmberg og direktør Georg Øksnes hadde eierskap i hovedkontoret til Oslo Vei, et hovedkontor som er pusset opp for flere titalls millioner kroner de siste årene.

Holmbergs eierpost var offentlig kjent, mens Øksnes hadde latt være å si ifra.

Eierskapet til en av våre sentrale medarbeidere i vårt hovedbygg er uheldig. Verken daværende styreleder eller jeg visste at han var medeier i bygget. Det beklager jeg, men det er på ingen måte kriminelt, sier Rønning.

- De leieavtaler som er inngått med eksterne leietakere er gjort på markedsmessige vilkår, fortsetter han.

Fremsatte påstander om at uregelmessigheter i Oslo Vei er årsaken til konkursen, avviser imidlertid Rønning.

- Det avviser jeg på det sterkeste. Det er rett og slett feil og en beskrivelse av virkeligheten som jeg ikke kjenner meg igjen i.

I vår fikk Norges fremste meklerhus, Pareto Securities, i oppdrag av byråd Hallstein Bjercke å se på kostnadene i forbindelse med å legge ned Huken pukk- og asfaltverk og hvordan det påvirker verdiene i Oslo Vei.

- Bjercke utelater flere vesentlige opplysninger

Næringsbyråd Bjercke har hele tiden sagt at Pareto-rapporten viser en kostnad på under 50 millioner kroner å legge ned Huken. Rønning mener byråden i beste fall snakker mot bedre viten.

Bjercke utelater flere vesentlige opplysninger. Det er riktig at en avvikling på Huken direkte vil koste i underkant av 50 millioner kroner. Det han ikke nevner er at Pareto-rapporten sier at Oslo kommune må ta regningen ved fjerningen av returasfalten og at kommunen går glipp av store verdier, sier Rønning.

- Ifølge Pareto skal det koste 39 millioner, mens vi mener at 60 millioner er mer riktig.

- Pareto setter også verdien av Oslo Vei til null ved en nedleggelse av Huken, mens de har ulike varianter ved en videreføring av kontrakten fram til 2021. De verdiene går jo også tapt.

- Oslos borgere går glipp av hundrevis av millioner kroner på dette vedtaket, og får samtidig en vesentlig dårligere miljømessig løsning. Råstoff må nå transporteres inn over betydelig lengre strekninger, fortsetter han.

Det er et lysglimt i all elendigheten for de ansatte. Mandag denne uken fikk de ansatte utbetalt feriepengene for neste år, og dermed er julen reddet, i hvert fall økonomisk.

Annonsebilag