*Nettavisen* Økonomi.

- De er blottet for realisme

Nils Lowe Mathiesen-Palm og Åsa Mathiesen-Palm Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

Søskenpar saksøkte DNB for 26 millioner kroner, men tapte på alle punkter.

19.08.13 14:30

Millionærarvingene Nils og Åse Mathiesen Palm sparte ikke på kruttet da de saksøkte DNB for nesten 26 millioner kroner.

Søskenparet arvet en verdifull eiendom på naturperlen Eldøya utenfor Larkollen i Oslofjorden. I 2005 tok de opp 10 millioner kroner i lån i DNB med pant i eiendommen og investerte pengene i fond gjennom DnB.

Resultatet ble alt annet enn godt, og søskenparet mener DNB har påført dem 12,5 millioner kroner i tap.

Søskenparet mener å ha krav på erstatning på totalt nesten 26 millioner kroner. Kravet er delt i to. Den ene delen knytter seg til selve investeringsrådgivningen og utgjør cirka 12,9 millioner kroner. Den andre delen knytter seg til etterfølgende prosessen med å selge fritidseienxxdommen og utgjør da de resterende cirka 13,1 millioner kroner.

Nå har dommen falt og DNB frifinnes fullstendig. I tillegg ble søskenparet dømt til å betale DNB 230.900 kroner i sakskostnader.

I dommen skriver Oslo tingrett at de mener saksøkernes erstatningskrav er «blottet for realisme», «komplett uforståelig», «mangel på virkelighetsforståelse»og «ren etterpåklokskap».

- Ren etterpåklokskap
I 2005 ønsket de å kapitalisere på arven, men ønsket ikke å selge tomta. Derfor gikk de til DnB og lånte 10 millioner på eiendommen. Disse pengene ønsket de deretter å investere i fond gjennom DnBs Private Banking. Selskapet gir økonomisk rådgivning til personer som ønsker å investere større summer. «Hos oss i DNB Private Banking tar vi oss tid til å bli kjent med deg. Vi lytter til dine ønsker og skreddersyr formuesplanleggingen slik at du kan nå dine mål»presenterer selskapet seg på hjemmesiden.

Ifølge søksmålet hadde søskenparet null prosent avkastning på de 10 millioner kronene mellom 2005 og 2008. Søsknene hadde altså ikke tjent penger i et marked som gikk opp. I 2008 gikk børsene ned og paret tapte 60 prosent av pengene.

- Avtalen var at vi skulle bli kontaktet om det var grunn til å diskutere salg. De burde ha gjort oss oppmerksomme og snakket med oss om den katastrofale nedgangen under de ni månedene i 2008, sa søskenparet i Oslo tingrett da saksmålet ble behandlet.

DNB mener derimot at søskenparet visste at det var en risiko å investere i fond, og at de ble rådført på en forsvarlig måte.

Søskenparet mener at når markedet falt 20 prosent skulle DNB rådgitt paret til å selge. Tingrettsdommer Asbjørn Lyséll Dølvik mente at det paret var oppdatert på situasjonen i markedet og ba banken om rådgivning når de mente de trengte det.

«Å hevde at saksøkerne i en slik situasjon skulle vært rådgitt til å selge ved nøyaktig 20 prosent nedgang, for dernest å rådes til reinvestering ved nøyaktig 20 prosent oppgang, fremstår usedvanlig søkt og som ren etterpåklokskap.», heter det i dommen.

DNB ble derfor frifunnet for delen med investeringsrådgivningen.

Saken fortsetter under bildet

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Kjetil Mæland

Gir DnB skylda for salgssvikt
Søskenparet mener også at DnB har ansvaret for at de ikke fikk solgt en strandeiendom på Eldøya i 2009. Denne våren og sommeren forsøkte de å frigjøre kapital fra fondsinvesteringene til bruk i oppussingen. Pengene kom ikke i tide til å gjøre eiendommen ferdig til vårsalg.

- Vi fikk aldri ut pengene, fortalte Mathiesen Palm til Nettavisen tidligere.

I 2010 gikk låneavtalen ut, men 10 millionene hadde skrumpet betydelig inn som følge av nedgangen i markedet.

Ifølge prosessfullmektig Harsson forsøkte DnB lenge å komme til en minnelig ordning med søskenparet ved å forlenge lånet til 2015, uten å lykkes.

Mathiesen Palm la eiendommen på Eldøya ut for salg i Dagens Næringsliv. Problemet var at familien til Mathiesen-Palm hadde forkjøpsrett på eiendommen, men familien mente at eiendommen ikke var verdt mer enn 10 millioner kroner. Søskenparet var uenig i prisen fordi de tidligere hadde fått eiendommen taksert til 30 millioner.

Familien gikk til Moss tingrett med krav om at prisen på eiendommen ble satt skjønnsmessig.

DnB gikk inn i denne saken som part mot søskenparet. DnB ville også ha en skjønnsmessig takst på eiendommen.

«Å hevde at saksøkerne kunne ha solgt eiendommen for 30 millioner kroner våren 2009, og dernest ville ha investert hele beløpet i fondsmarkedet, fremstår alt i alt komplett usannsynlig. Retten nøyer seg med å peke på at saksøkerne på dette tidspunkt hadde et forfalt lån hos DNB på 10 millioner kroner, som åpenbart måtte ha vært innfridd før søskenparet kunne ha investert en eneste krone. At saksøkerne likevel har unnlatt å hensynta dette i sin kravsberegning, illustrerer en mangel på virkelighetsoppfatning som fratar så vel saksøkerne som deres krav enhver troverdighet.», heter det i dommen.

Nå frifinnes altså DNB i saken og søskenparet må betale banken 230.900 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.