NA24.no

Foto: Helle Frost (Nettavisen)

- De er noen vinglekamerater

Sist oppdatert:

LO-leder Roar Flåthen går rett i strupen på Erna Solberg og hennes gulgrønnblå regjering.

- En koalisjon mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er ikke bra. De vingler rett og slett i en del sentrale spørsmål.

- Om Høyres forslag om å fjerne virkemidler mot sosial dumping kombineres med Venstres forslag om kutt i sykelønn og Fremskrittspartiets syn på sentral lønnsdannelse, vil det være en katastrofe for norsk arbeidsliv.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

På Folkets Hus på Youngstorget, sosialdemokratenes høyborg, går de bare under navnet «Vinglekameratene».

- De har et troverdighetsproblem. En dag er de for å fjerne formuesskatten, neste dag ikke. En dag vil de ikke røre sykelønnsordningen, neste dag vil de innføre den svenske modellen som helt klart er en endring i negativ retning.

- Det fremstår rett og slett som et useriøst risikoprosjekt med Fremskrittspartiet i regjeringen for første gang.

- Nå må Erna komme på banen og fortelle oss hva «Vinglekameratene» egentlig står for.

Nettavisens økonomiredaktør Ole Eikeland møter en av Norges mektigste personer, LO-leder Roar Flåthen, til «Det Store Intervjuet».

Flåthen snakker åpent om blant annet sexkulturen i norsk politikk, om Røkkes fiskekvoteraid, om Venstres drit dårlige arbeidspolitikk, om den kraftige veksten i offentlig sektor, om den kraftige lønnsveksten og den sterke norske kronen.

LO-lederen er bekymret, bekymret over den blå vinden som blåser over Norge og, hvis ikke noe dramatisk skjer, vil føre Høyres Erna Solberg inn i statsministerstolen i Inkognitogaten 18, rett bak slottet i Oslo.

- De står for en privatiseringspolitikk som vil undergrave det velferdssystemet vi i dag kjenner i Norge og som LO står for.

De gulgrønnblåpartiene har på Stortinget kjørt en tøff linje mot den sittende rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg.

- Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareides største problem i begynnelsen av en eventuell ny regjering, blir å se seg selv i speilet.

- De kommer til å møte seg selv i døra hele tiden, i forhold til måten de har angrepet den rødgrønne regjeringen på millimetermål.

- Du får jo da inntrykk av at alt skal bli så mye bedre og de skal løse alle problemer. Sånn er ikke politikken, vet du. Det er ikke slik at du får et fullkomment samfunn, sånn uten videre.

- Det blir fort en blåmandag?

- Det kan fort bli en blåmandag når man møter seg selv i døra på så mange områder som de nå har angrepet Jens på.

- De vil jo ta over de samme utfordringene som den rødgrønne regjeringen står ovenfor.

- Hva blir de tre viktigste områdene for LO, som en regjering bør fokusere på etter valget neste år?

- Det er ingen tvil om at vi må ha en politikk for arbeid og sysselsetting.

- Regjeringen må også videreutvikle velferdsstaten. Velferdsordningene skal være tilgjengelig for alle og den oppgaven må tilfalle det offentlige. Alle skal i prinsippet få det samme tilbudet uavhengig av status og lommebok.

- Det tredje er en ansvarlig og offensiv nærings- og miljøpolitikk.

LES FLERE «DET STORE INTERVJUET» HER:

I forbindelse med «Det store Intervjuet» tidligere i høst, kunne Fremskrittspartiets leder Siv Jensen fortelle at hun hadde problemer med å se forskjellen på Erna og Jens.

- Høyre har lagt frem utkast til nytt partiprogram. De legger seg så tett opp til Arbeiderpartiet at det er vanskelig å få øye på forskjellene, sa Siv Jensen til Nettavisen NA24.

- Du nevner privatisering, men er det egentlig så stor forskjell på Erna og Jens? Siv Jensen sliter i hvert fall med å se noe reell forskjell.

- Det vil vi først se, hvis hun eventuelt overtar etter valget, men de står jo for to forskjellige ideologier. Høyre mener at markedskreftene kan løse det meste, mens Arbeiderpartiet tror på en kombinasjon av markedsøkonomi og styring.

Problemer for Erna

- De borgerlige styrte fra 2001 til 2005. Når vi har handlingsregelen, så er det jo begrenset hva de kan gjøre. Det er jo ikke så stor forskjell?

- At de begge følger handlingsregelen er bra, men nettopp handlingsregelen vil skape store problemer for Erna, da Fremskrittspartiet ikke respekterer den.

- Men det er ingen tvil om at innenfor velferdsstaten står Høyre for en privatisering. De tror at markedet skal gjøre det enda billigere og enda bedre.

- På det næringspolitiske er ikke forskjellene like store, men det er forskjeller. Høyre ønsker å bygge ned virkemiddelapparatet, noe vi mener er feil. Når det kommer til statlig eierskap, ønsker Høyre å selge seg ned og i visse tilfeller ut.

- Det vil jo Trond Giske også. Han vil selge tre selskaper? De samme vil Fremskrittspartiet og Ketil Solvik Olsen selge. De vil selge seg ned i blant annet Statoil, men ikke så staten mister kontroll. Forskjellen er vel ikke stor?

- De er jo litt uklare på det. De har dempet seg litt, men det er ikke noen tvil at de ønsker å redusere det statlige eierskapet.

- Det er også veldig stor forskjell når det gjelder arbeidspolitikken. De vil ha en mer liberalisering av arbeidstidsspørsmål, mer fokus på midlertidige ansatte og ikke minst vil de svekke arbeidstakers innflytelse på en rekke områder.

- De er også imot mange av tiltakene mot sosial dumping.

Redd Frp.

- Det er tydelig at du er mest redd for Fremskrittspartiet i en gulgrønnblå regjering, men er det ikke slik at Fremskrittspartiet er det nest største partiet blant LOs medlemmer?

- Arbeiderpartiet er det desidert største partiet, så kommer Høyre og deretter Frp.

- Men bekymrer det deg?

- Nå trekker de som ikke stemmer på Arbeiderpartiet mot midten, i stedet mot venstre, som de gjorde tidligere. Uansett er tilslutningen blant LOs medlemmer mot Høyre og Fremskrittspartiet mye mindre enn folket forøvrig.

- Bortsett fra valget i 2001, så har Arbeiderpartiet ligget gjennom 1990-tallet og frem til nå, på pluss minus 55 prosent.

Fremskrittspartiet er fortsatt lite spiselige for mange samfunnstopper. Stein Lier-Hansen kunne i forbindelse med «Det Store Intervjuet» fortelle Nettavisen NA24s lesere at:

- Det er en veldig viktig debatt, å skille mellom de postene på statsbudsjettet som går til et akkumulert forbruk, mot de investeringene vi må ha for å få et moderert Norge i henhold til infrastruktur, sa Lier-Hansen.

Fremskrittspartipolitikk, men uten at Lier-Hansen ville vedkjenne seg det. Han er ikke alene.

- Hver gang jeg nevner navnet Fremskrittspartiet for personer i ansvarlige posisjoner, får de et sterkt behov for å distansere seg. Er du ikke enig i at Siv Jensen & co fremstår mye mer seriøse og spiselige i dag enn for 15 år siden?

- Innenfor en del av næringspolitikken har alltid Fremskrittspartiet vært seriøs. Vi er ikke uenig i alt, men ser du på helheten i deres politikk, økonomipolitikken, arbeidsgiverpolitikken, skattepolitikken og velferdspolitikken, så er den uspiselig for oss.

- Det må jo også være et problem for Høyre, at Fremskrittspartiet går mye lenger i pengebruk.

- Jeg blir kvalm

Det er jo ikke bare Fremskrittspartiet Roar Flåthen krangler med. Den siste uken har han vært i tottene på Venstre-leder Trine Skei Grande etter at hun langet ut mot LO på Venstres landstyremøte og krevde sykepenger til selvstendig næringsdrivende og oppmyking av regler om permitteringer og midlertidige ansettelser.

- Jeg blir kvalm når LO snakker om brutaliseringen av arbeidslivet. De praktiserer millimeterrettferdighet for sine medlemmer, men bryr seg ikke om de enorme urettferdighetene i det norske, sosiale sikkerhetsnettet, sa Venstre-lederen.

Flåthen bare fnyser av Skei Grandes angrep.

LES FLERE «DET STORE INTERVJUET» HER:

- Jeg mener Venstre er dritdårlig på arbeidspolitikken og har noen resonnementer som jeg mener blir helt feil.

- For det først er AS Norge et av de landene med lavest arbeidsledighet og høyest sysselsetting både blant menn og kvinner. Slik er den norske samfunnsmodellen i dag, at barnefamilier på normale inntekter er nødt til å ha to i jobb, for å holde tritt med levestandarden.

- Vi har også lagt et samfunn som er avhengig av høy sysselsetting for å fungere.

- Bare se på Sverige, som har en arbeidsledighet som er tre ganger så høy som i Norge, og hvor ledigheten er ekstremt høy blant ungdom. Der er det et mye større innslag av midlertidige ansettelser, noe OECD også har forsket på.

- Så det er ikke belegg for påstandene til Skei Grande at flere midlertidige ansettelse og oppbygging av stillingsvernet, vil få flere i arbeid. Tvert om vil det føre til enda større forskjeller og at de gruppene som allerede har problemer i norsk arbeidsliv, vil få enda større problemer.

- Da er det folk som skal integreres som ofte blir rammet, lavtlønte kvinner som jobber ufrivillig deltid og som allerede er midlertidig ansatt innenfor dagens system.

Flåthen mener de gulgrønnblåpartiene flyr ærender for arbeidsgiverorganisasjonene.

- Virke og NHO har lenge ønsket en sterkere liberalisering av arbeidsmarkedet, blant annet vil de ha offentlig minstelønn. Det betyr at du synes det er helt ok at man kommer til Norge og at man jobber for 60-70 kroner timen, mens nordmenn tjener det dobbelte eller det tredoblete.

- De vil ha mer av det vi mener er feil politikk.

Et stort statlig fond

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla var ikke redd for å bruke sin LO-makt for å sette Jens på plass, blant annet i syklønnsordningen tilbake i 2006. Siden Flåthen overtok i 2007, har det imidlertid vært få negative utspill fra LO mot den rødgrønne regjeringen.

- Hva har skuffet deg mest med Jens? Han må jo ha skuffet deg noe, det er jo ikke bare positivt med Jens?

- Vi har lenge etterlyst et sterkere statlig investeringsfond. Vi ser at privatkapitalen i Norge er svært lite risikofylt og da særlig inn mot industrien.

- Jens Ulltveit-Moe investerer i pizza og restauranter, mens Orkla konsentrerer seg mer og mer mot merkevarer. Det er jo bra, for det er viktige bransjer, men hvis vi trenger kapital til industrien, så er de ikke der lenger.

- Vi ser at hver gang det er en bedrift til salgs, så har den en tendens til å havne i utlandet.

- Hva slags statlig fond tenker du på?

- Det må være et fond som har muskler nok til å kunne gjøre store investeringer. Blant annet da Borregaard var til salgs, burde vi hatt et statlig fond, til å se på muligheten til å kjøpe.

- Vi så det også i forhold til Elkem, som ble solgt til kineserne, og vi har sett det i forhold til andre. Vi har private aktører som gjerne vil sikre et norsk eierskap i dette, men så har de ikke penger nok.

- Det kan være utenlandsk private. Vi har sett at en kombinasjon av statlig og privat kapital, også utenlandsk, kan være gode løsninger.

- Det vil ikke nødvendigvis være galt å ha utenlandske eiere i enkelt tilfeller, men når det ikke er alternativer, er det grunn til bekymring.

- Er du redd for at kineserne gradvis flytter teknologien og kunnskapen i Elkem til Kina?

- Nei, vi har ikke noe erfaring med kinesisk eierskap i Norge, så det gjenstår jo å se.

- Viktige og sentrale bedrifter trenger et trygt langsiktig eierskap. Det kan et stort statlig fond bidra til.

Sterkere statlig instrument

- Det du sier er at oljepengebruken vår, den er ikke aktiv nok? Abu Dhabi har flere aktive fond, som er ute og kjøper selskaper med høyteknologi, som de tar med hjem. Inderne gjør det, det samme gjør kineseren. Vi gjør jo ingenting, vi bare gir kapital til utlendingene?

- Det blir for lett å si. Tar man hele energisektoren, så har Norge et veldig høyt statlig eierskap og sterk statlig styring innen olje, gass, vannkraft og alt dette. Der er det ikke noen land som overgår oss.

- I den andre delen av næringslivet er det jo ikke like sterkt, det er på det området vi etterlyser et sterkere statlig instrument.

- I oppkjøpsprosesser hvor viktige bedrifter plutselig står i fare for å bli solgt ut av landet, er det åpenbart fornuftlig med et statlig fond.

- Nå må man gå kanossagang til Stortinget for å få kapital. Det har vist seg å være ganske komplisert, bare se på Aker Holding-saken. Jeg mener fortsatt dette var et fornuftig grep, for de sikret viktige bedrifter med et langsiktigeierskap, når han fiskeren ikke ville eie så mye mer.

- Apropos fiskeren. Han holder på å flagge ut, fra Arbeiderpartiet til Høyre. På Brennpunkt fridde han til Erna Solberg og kunne fortelle at han aldri hadde vært medlem av Arbeiderpartiet.

- Han slår litt på tromma, men det legger jeg egentlig litt til side. Det jeg er opptatt av, er at vi skal ha en politikk som gjør det mulig å videreforedle den fenomenale råvaren som fisk er.

- Det må være økonomisk lønnsomt å videreforedle, slik at man kan skape varige arbeidsplasser.

Kjell Inge Røkke og hans Norway Seafoods fikk for en god del år siden kvoter verdt milliarder. Kvotene innebærer at Røkke har leveringsplikt til flere landanlegg i Nord-Norge. Det er et sentralt politisk virkemiddel knyttet til de lukrative fiskekonsesjonene. Den skal sikre at fisket gir arbeidsplasser også på land.

Nå vil Røkke lempe på antall landanlegg han skal levere til.

- LO støttet fiskeren, men Yngve Hågensen er nå litt skuffet over måten Røkke håndterer kvotene han har fått oppe i nord på. Er du enig med Yngve at Røkke nå bryter betingelsene han ble enig med fagbevegelsen på?

- Ja, vi har støttet Røkke. I starten ble han genierklært og ble folkehelt da han investerte i lokalsamfunnet der oppe. Findus Hammerfest var jo konkurs, han tok opp konkursboet og investerte 150 millioner i et nytt anlegg.

- Så har jeg ikke noe mer å si om den saken enn at vi jobber nå sammen med regjeringen for å finne løsninger slik at det er lønnsomt å drive også videreforedling i Norge.

- Det hviler selvsagt et stort ansvar på de som har store fiskerikvoter. Når det er sagt er det ikke et område som er mer regulert og politisk touchy enn akkurat fiskeripolitikken. For det betyr mye for lokalsamfunnene, ikke minst i nord.

- Dialogen med Røkke og alle partene, den er god nå? De holder på å finne en løsning?

- Ja. Med Røkke-systemet, men også med andre. En av årsakene at man hadde så høye forventninger til ham, var at han selv hadde så store ambisjoner rundt dette.

- Nå har det vist seg at det har vært vanskelig å få tilstrekkelig lønnsomhet og kontinuitet i videreforedlingen. Det er mange årsaker til det og det er det diskusjonen handler om nå. Hvordan kan du regulere dette, for å få til lønnsomhet? Da må du snakke sammen, du må samhandle og legge en politikk som gir grunnlag for det, og den dialogen pågår nå.

- Nå sporet vi litt av. Du har jo gitt en grunn til at du er litt skuffet over Jens. Du hadde fler?

- Jeg vil heller si det sånn: Jeg har fortsatt en del krav som ikke har blitt innfridd.

Jens svikter på boligpolitikken

- Kom med dem.

- Jeg mener at Arbeiderpartiet må bli enda tydeligere på boligpolitikken. Jeg mener det er et område som de har tatt litt lett på.

- Du tenker på at det er for vanskelig for førsteetablerere å komme inn i markedet?

- Man har undervurdert veksten av studenter og konsekvensen av for lite studentboliger, selv om de nå girer opp.

- Jeg tror ikke det er mulig å komme tilbake til perioden før Kåre Willoch liberaliserte. Nå må det legges til rette for at det bygges boliger for vanlige folk som skal inn på boligmarkedet og studentboliger.

- Det er ikke bare et regjeringsansvar, men også et kommunalt ansvar. Se på Oslo kommune. Hadde de vært mer opptatt av å bygge boliger for folk flest enn å bygge luksusleiligheter i Bjørvika og på Tjuvholmen, kunne det hende at situasjonen her i Oslo hadde vært annerledes.

Et siste område hvor Jens ikke har gjort nok, er på fattigdomsproblematikken. I et så rikt land som Norge, skal man ikke ha mye fattigdom, ifølge Flåthen.

- Jeg må bare konstantere at vi ikke har avviklet fattigdommen i Norge, så det er fortsatt en utfordring. Det er gjort mye, men det er fortsatt en jobb som skal bli gjort der.

- De som står utenfor arbeidslivet, må være en sentral sak for regjeringen fremover, noe vi i LO også må være.

LES FLERE «DET STORE INTERVJUET» HER:

Det var stor debatt hos både arbeidsgivere og arbeidstagere vedrørende EUs vikarbyrådirektiv. I starten var NHO og sine likesinnede for, mens LO tok motsatt standpunkt og kjempet mot. Nå har tonen fått en annen pipe.

- Dere gikk imot EUs vikarbyrådirektiv. Nå kan det virke som at lyset har gått opp for begge sider. NHO, med Norsk Industri i spissen, begynner å tvile, mens dere er blitt mer og mer positive. Stemmer?

- Jo, da, men den er litt todelt, den problemstillingen. Det er ikke noen tvil om at ordbruken i debatten om vikarbyrådirektivet ble veldig kraftig.

- Det lå selvsagt en frykt for at direktivet skulle implementeres, slik at det var mer eller mindre fritt fram for innleie og utleiebyråer. Det fyret jo NHO også opp under ved å si at man kunne jo ikke videreføre dagens regulering om hva som er lov å bruke som innleie, altså arbeidsmiljølovens bestemmelser.

- Vi behandlet dette i sekretariatet og sa at det tryggeste var å si nei til direktivet.

- Vi tok ikke inn over oss at likebehandlingsprinsippet står veldig sterkt i direktivet. Det er første gang vi nå har fått et lovverk som også er befestet i tariffavtalen, som sikrer lønna til de som blir innleid.

- Og som kommer fra for eksempel Polen?

- Det er store framskritt. Man undervurderte nok dette litte grann, ja.

- Det er jo sånn i fagbevegelsen, at vi kan være imot til beslutningen er tatt, ha, ha.

Flåthen er ikke ferdig med Europa. Deler av fagbevegelsen ønsker å ta EØS-avtalen opp til revurdering.

- Hvordan vil du forholde deg til en slik debatt på neste års LO-kongress?

- Det eneste jeg vil si, er at det er mye større nyanser i forslagene enn det som fremkommer i den offentlige debatten.

- Du vil at EØS-avtalen skal fortsette?

- Det er dagens politikk i LO, og det er vår plattform i europapolitikken og alternativet til medlemskap.

- For du vil aller helst ha norsk medlemskap?

- Jeg har sagt både ja og nei.

Snart 900.000 LO-medlemmer

Selv om LO har 896.000 medlemmer, har organisasjonen alltid hatt problemer med å sikre seg medlemmer med høyere utdanning. Men i takt med at utdanningstilbudet har økt, har også andelen høyt utdannede i arbeidsstyrken tiltatt.

- Har dere noen plan for hvordan dere skal få tak i flere av disse, så de ikke forsvinner til andre arbeidstakerorganisasjoner?

- Vi har en veldig sterk medlemsvekst og er vel det eneste «LO-et i Europa», som vi kjenner, som har det.

- Hvor mange av deres medlemmer er pensjonister?

- Jeg husker ikke andelen pensjonister, men vi har sterk vekst både blant yrkesaktive, unge og studenter.

- Hvor mange har høyere utdanning?

- Det har ligget på godt over 100.000. Vi har flere forbund som organiserer de med utdanning, både privat og offentlig sektor. Vi har mange overenskomster som er vertikale. Så vi har også mange funksjonærer.

I vår var det streik i offentlig sektor, en streik som aldri ville funnet sted i Yngve Hågensens tid som LO-leder. Enden på visa ble en lønnsvekt på over fire prosent, godt over det våre handelspartnere har.

- Vi hadde jo en saftig streik i offentlig sektor i år. Resultatet ble på fire prosent. Vi har en mye høyere lønnsvekst enn våre naboland, vi har et høyere kostnadsnivå, vi har en sterkere krone enn noensinne - hvor lenge kan eksportindustrien takle dette?

- Det er kanskje den største utfordringen vi har sånn sett. Det er så høy produktivitet i norsk økonomi og det er generelt høy produktivitet i norsk næringsliv. Det er skapt 360.000 nye arbeidsplasser under den rødgrønne regjeringen og 60 til 70 prosent av dette, er arbeidsinnvandring.

- Det er ikke slik at høy kronekurs og høye lønninger gjør at produktiviteten i Norge er dårlig. Tvert imot, den er veldig bra. Fordi at vi har et høyt kostnadsnivå, må vi alltid lete etter gode og effektive løsninger.

Under Jens sin regjeringstid har den statlige utgiftsveksten vært enorm, nærmere 400 milliarder kroner.

- Du er ikke redd for at offentlig sektor blir for stor i Norge?

- Nei. Vi vil ha en enda sterkere helsesektor, vi trenger flere hender i eldreomsorgen, vi vil ha mer politi i gatene ...

- ... Hvis politiet får mer penger, blir det ikke flere politi i gatene.

- Det er en utfordring. Det er viktig at offentlig sektor er effektiv. Derfor må vi hele tiden lete etter måter å effektivisere det offentlige på.

- Sammenligner man veksten i offentlig og privat sektor, er veksten klart størst i det private. Det at vi har en sterk offentlig sektor er også en forutsetning for næringslivet. Full barnehagedekning er et godt eksempel. Vi er jo helt avhengig av høy sysselsetting blant kvinner og menn i Norge, og det kan vi opprettholde fordi vi har full barnehagedekning, slik at småbarnsforeldre kan jobbe begge to. Det er en forutsetning for deres økonomi, men også en forutsetning for at samfunnet skal fungere.

- Vi tåler altså fire prosent til neste år også? Og året etterpå?

- Den største utfordringen vi har, er at vi har høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere.

Flåthen tror at kronekursen vil svekkes, etter hvert som Europa kjemper seg ut av finanskrisen og USA stabler seg mer på beina.

- Den dagen de begynner å få vekst i økonomien igjen, da vil kronen svekkes. Dollaren kommer å styrke seg hvis de får til et budsjettforlik. Kronekursen har alltid vært en utfordring for norsk eksportindustri.

Det har blåst stiv kuling rundt sexkulturen i de politiske partiene de siste årene. Fremskrittspartiet har hatt sin dose, men også Venstre og Høyre har måttet ri av stormen. Nå sist er det Arbeiderpartiet, som både har hatt Vågå-saken og Roger Ingebrigtsen-saken.

- Hva mener du om sexkulturen i Ap?

- Vi har sett at det har vært mye fokus på såkalte sexskandaler i de fleste politiske partier de siste årene. Dette er jo vonde og leie saker for de som blir berørt. Det er saker vi skulle ha unngått. Det handler om menneskelig atferd.

- De politiske partiene må ta ansvar og rydde opp i dette.

- Du kan jo bli beskyldt av en ung jente for at du prøvde deg etter landsmøtefesten, og så blir du hengt ut. Har folk som sitter i maktposisjoner rettsvern?

- Er du en offentlig person, må du tenke ekstra godt gjennom din atferd.

- I LO er det mange gamle gubber og en tøff kultur. Du er ikke redd for at det dukker opp noe og at LO har noe av det samme problemet? Det er mye drikking på arrangementer etter at man har satt strek for dagen?

- Det er en samfunnsproblematikk som vi alle må tenke igjennom. Du kan like gjerne ta et bredt spørsmål – hva skjer i den og den bedriften. Hvis det skjer, så er det ikke noe bedre om det skjer her eller der.

Roar Flåthen ble LO-leder etter at Gerd-Liv Valla måtte forlate Fokets Hus i skam etter den berømte Yssen-saken i 2007. Flåthen var nestleder, og rykket automatisk opp.

- Du har jo vært leder siden 2007, og skal gå av nå til våren. Du virker på meg som en beskjeden mann, i hvert fall i forhold til dine forgjengere for å si det sånn. Hva skal til for å være LO-leder?

- Det finnes det ingen oppskrift på. Det er tid og sted og det er¿

- Flaks?

- Det tror jeg ikke. Det er tøft å være LO-leder. Du skal ha sterk rygg og være villig til alltid å være tilgjengelig, du har aldri helt fri. Og det er jo sånn at, bare som et eksempel, nå går jo jeg av, da er det rett tid og sted for å velge ny LO-leder. Da er det jo de som er aktuelle på det tidspunktet ¿

- Er det ikke to kandidater?

- I alle fall to, om det blir flere vet jeg ikke. Det er jo positivt at det er flere kandidater.

- Det er tradisjon at den som er leder går ut og sier hvem de ønsker?

- Det er jeg litt uenig i. Jeg er glad for at det ikke er min oppgave å finne en ny LO-leder. Det er en valgkomité. Sånn sett skal jeg ikke uttale meg om det. At det er stor interesse for dette i media er bare positivt. Jeg hadde blitt skuffet hvis ingen var opptatt av hvem som skulle bli LO-leder

- Hva er planen din etterpå?

- Jeg skal stå til rådighet for den nye LO-ledelsen, men vi skal ikke ha en sånn syvende far i huset. Den nye ledelsen skal stå for den nye politikken.

Snart ebber syv år med Flåthen ved LO-roret ut. Om han går seirende ut av sin siste kamp mot «Vinglekameratene», får vi først svar på 9. september neste år.

LES FLERE «DET STORE INTERVJUET» HER:

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere