*Nettavisen* Økonomi.

- De gjør 36.000 mennesker uføre

generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas til Nettavisen NA24. Foto: Privat

- Dette er en sak som har fått det til å dirre, sier generalsekretæren i Norsk Revmatikerforbund.

20.09.12 07:17

Mandag gjenga Nettavisen NA24 en artikkel i Nordlys som omhandlet revmatiker Anniken Annexstad. I fem år har hun kjempet mot forsikringsselskapet If om erstatning etter å ha blitt påført store skader som følge av en påkjørsel.

Ulykken førte til at Annexstad gikk fra å være i full jobb til hundre prosent ufør. Til tross for dette vil ikke If Forsikring utbetale trafikkskadeerstatning. Årsak: Anniken Annexstad er revmatiker. Forsikringsselskapet mener hun uansett ville blitt ufør.

Går til retten
Annexstad har nå stevnet If for retten, og hun krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter ulykken.

- Dette er en sak som har fått det til å dirre i hele Revmatikerforbundet, og som jeg er sikker på vekker harme hos alle våre 36.000 medlemmer, i tillegg til i en rekke andre interesseorganisasjoner, sier generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund Tone Granaas til Nettavisen NA24.

- Uakseptabel forhåndsdømming
Hun nøler ikke med å karakterisere forhåndsdømmingen av Annexstad som både uakseptabel og forkastelig.

- Det If, og andre norske forsikringsselskap gjør, er å stigmatisere en stor gruppe mennesker med en rekke ulike diagnoser og sykdomsgrupper, sier Granaas.

Revmatiker = Ufør
Annexstads erfaring med forsikringsselskapet er ikke et særtilfelle.

- Erfaringen viser at så lenge den skadde er revmatiker nekter forsikringsselskapet nærmest automatisk ansvar for lignende ulykker. Og alle som har hatt en prolaps er i samme situasjon, sier hun.

Generalsekretæren mener forsikringsselskapene tar feil når de avskriver revmatikere som arbeidsuføre resten av livet.

Mer fra Nettavisen:

200 diagnoser krever indivduell behandling
Hun påpeker at det finnes mer enn 200 diagnoser som definerer en revmatiker og at If (og andre forsikringsselskap) bør se på hvert enkelt tilfelle i stedet for å stigmatisere en hel gruppe.

- Det har vært en fantastisk utvikling når det gjelder medisinering og behandling av revmatisme de siste årene og forsikringsselskapene må nå ta dette til seg. Svært mange revmatikere kan jobbe ut et fullverdig helt arbeidsliv. Derfor begår If og andre selskap en samfunnsøkonomisk brøler ved å betrakte revmatikerne som uføre. Jeg stiller også spørsmål om de tar sitt samfunnsansvar på alvor, sier hun.

Kjenner seg ikke igjen
- If kjenner seg ikke igjen i påstandene om at selskapet behandler skadelidte med revmatisme på noen annen måte enn andre. Tvert imot er vi helt på linje med både advokat Olsen og Norsk Revmatikerforbund ved at alle skadelidte vurderes individuelt. En sykehistorie i forkant av en ulykke vil imidlertid kunne være en kompliserende faktor ved vurderingene av årsakssammenheng, sier assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring Emma Elisabeth Vennesland til Nettavisen NA24.

Selskapet ønsker ikke kommentere den konkrete saken av hensyn til forestående rettslig behandling.

90 prosent fornøyd med skadeoppgjør
Granaas´ kritikk rammer ikke bare If, men stort sett de fleste skadeforsikringsselskapene.

Bransjeorganisasjonen FNO svarer slik på kritikken:

- Skadeforsikringsselskapene er generelt gode på skadeoppgjør. Av de som har fått skadeoppgjør i 2011 var 90 prosent fornøyd, svært fornøyd eller usedvanlig fornøyd med skadeforsikringsselskapets behandling, opplyser kommunikasjonsdirektør i FNO Leif Osland til Nettavisen NA24.

Følger domspraksis
Ifølge Osland er norsk erstatningsrett i personskadesaker basert på at domstolene må ta noen prinsipielle avgjørelser som får følger for erstatningsutmålingen i andre saker.

- Forsikringsselskapene forholder seg til de føringer som domstolene gir i sine avgjørelser og anvender denne rettspraksisen i øvrige oppgjør. Forsikringsselskapene oppfordrer skadelidte til å ta kontakt med advokat for å få støtte i vanskelige saker. Det er likevel bare et lite mindretall av de mange personskadesakene som årlig meldes til forsikringsselskapene som må avgjøres av domstolen fordi partene ikke kommer til enighet. De fleste personskadesakene som går for retten er knyttet til motorvognulykker og yrkesskader. Disse sakene er kompliserte, de er av skjønnsmessig karakter og de strekker seg over lang tid. I tillegg har det vært endringer i rettspraksis i retning større verdsettelse av et fremtidig godt liv, sier Osland.

Et utvalg som har sett på reglene for utmåling av personskadeerstatninger foreslo i 2011 nye, standardiserte erstatningssummer. Utmålingen slik den er i dag, kan være tidkrevende, konfliktfylt og kostbar, skriver utvalget.

- FNO mener at dette i hovedsak er positive endringsforslag som vil bidra til færre konflikter og økt forutsigbarhet i personskadesaker. Men for å få bedre effekt av tiltakene bør en gå videre og etablere en nøytral oppnevningsinstans for medisinsk sakkyndige, sier Osland.

Les også:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.