- Den som sier nei, er da temmelig tett i pappen

Foto: Solum, Stian Lysberg (NTB Scanpix)

- OL er en gullkantet økonomisk gavepakke, med over 90 prosent rabatt.

23.08.13 18:23

En av Oslo rikeste personer, Christian Ringnes, har hevet seg inn i debatten om Oslo skal søke om å få arrangere vinter OL i 2022.

I et leserinnlegg i fredagens utgave av Aftenposten hudfletter han de osloborgerne som stemmer nei til en OL-søknad.

«OL i Oslo 2022 er i dyreste utgave beregnet å koste brutto 37,5 milliarder. Dette får Oslos befolkning for maksimalt 2,6 milliarder. Den som sier nei til et slikt tilbud, med over 90 prosent rabatt, er da temmelig tett i pappen?» skriver Ringnes.

For som Ringens skriver, staten dekker det meste.

Ringens sitt regnestykket er som følger:

«OL koster maksimalt brutto 37,5 milliarder, det kan bli tre milliarder billigere avhengig av hvor i Groruddalen deltagerlandsbyen legges. Dette dekker all planlegging og gjennomføring, idrettsanlegg, infrastruktur, deltagerlandsby, medie-anlegg og en reserve på fire milliarder. Resten av regnestykket forutsetter at det er det dyreste alternativet som velges.

De konkrete inntektene fra IOC, billettsalg og sponsorer utgjør 6,5 milliarder. Netto kostnad for OL blir altså i verste fall 31 milliarder, den totale kostnaden på maksimalt 37,5 milliarder, minus inntektene på 6,5 milliarder.

Oslos søknad om statsgaranti legger til grunn at alle kostnader til planlegging og gjennomføring av OL finansieres ved statlige tilskudd. Gitt arrangementets nasjonale karakter er dette temmelig opplagt, og samme praksis som ble fulgt for OL i Lillehammer 1994 samt i Tromsø-søknaden for 2018. Jeg legger til grunn at Oslo hverken vil, bør eller kan avvike fra denne klare forutsetning i søknaden. OL er tross alt primært et arrangement for Norge, og Oslo/Lillehammer er valgt fordi det er det nasjonaløkonomisk gunstigste sted å arrangere lekene.

Staten vil, i tråd med ovenstående, dekke 23 milliarder av nettokostnaden på 31 milliarder ved tilskudd. Private vil få tilført inntil 6 milliarder av dette tilskuddet, hvilket vil utløse en privat investering på ytterligere netto 3 milliarder i deltagerlandsby og medieanlegg. Da er 26 milliarder av de totalt 31 milliardene i netto kostnad dekket, med 23 milliarder fra staten og 3 milliarder fra det private.

Halv pris på varige investeringer
De siste 5 milliardene går til idrettsanlegg og infrastruktur, som Oslo, i lys av byens vekst og uavhengig av OL, uansett bør investere i på sikt. Idrettsanleggene i Oslo på 2,8 milliarder skal deles kostnadsmessig med 22 prosent på Oslo og 78 prosent på staten. Infrastrukturen (mest transport) har ingen ferdigforhandlet fordelingsnøkkel. Uansett vil Oslo maksimalt kunne komme til å betale 2,6 milliarder for sin andel av disse kostnadene.

For maksimalt 2,6 milliarder får altså Oslo nyttige idrettsanlegg og infrastruktur, spesielt i Groruddalen, som koster 5 milliarder kroner. I tillegg får byen et betydelig løft i boligbyggingen og et helt OL-arrangement aldeles gratis!

Hvis ikke dette er en god deal – så skjønner jeg ingen ting. OL gir rett og slett Oslo et kjærkomment og rettferdig bidrag fra statskassen. Statsbidraget via idretten gjør at Oslos OL kostnad blir godt mindre enn 10 prosent av totalkostnaden – med andre ord en rabatt på mer enn 90 prosent. Hvem i all verden er det som kan si nei til en slik gullgruve?

OL handler om mer enn penger
Penger er selvfølgelig viktig, men det OL egentlig handler om er engasjement og begeistring! Vi får sjansen til å lage en idretts- og folkefest som vil sette Norge og Oslo solid på verdenskartet, med alle de positive ringvirkninger og muligheter det gir oss.

Tenk personlig å få oppleve et OL på hjemmebane i 2022 med det ypperste av idrettsprestasjoner – og flere milliarder internasjonale tilskuere. Man kan bli svimmel av mindre! Jeg synes vi skal unne dagens barn og ungdom en slik opplevelse.

Som forretningsmann og bypatriot kan jeg ikke skjønne annet enn at alle som er opptatt av Oslos beste bør gripe sjansen og stemme ja til OL i Oslo på valgdagene den 8. og 9. september. Sjelden, om noen gang, har det foreligget en så økonomisk gullkantet mulighet for Oslo. Men først og fremst vil en investering i OL og Paralympics i Oslo være av vital betydning for byens fremtidige utvikling og innbyggernes fellesskapsfølelse. Og det med en rabatt for Oslo på mer enn 90 prosent.»

Ikke alle er enig med Ringnes. Nettavisen-bloggerne, Jan Petter Sissener, Trude Helen Hole og Haakon Schrøder, har alle tatt til orde for at man må stemme nei til et OL i Oslo.

Sissener skriver: Å slippe OL løs i Norge betyr en pengebruk få er klar over. Oslo kommunes egne eksperter utelukker ikke at 16 dager med vinteridrett lett kan koste opp mot 50 milliarder kroner. Enda godt vi kan stemme nei om 20 dager.

LES HELE BLOGGEN HER: Nei til 50 OL-milliarder

Schrøder skriver: Akkurat nå har jeg full tillit til at Oslo-borgerne bruker sin stemme på valgdagen 9. september, og setter beinkrok på de som vil sløse kanskje 50 milliarder på 16 OL-dager.

LES HELE BLOGGEN HER: Stopp OL i Oslo!

Hole skriver: Dette handler om solidaritet, og det handler om hvordan vi skal forvalte fellesskapets penger.

LES HELE BLOGGEN HER: Nei til OL

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.