*Nettavisen* Økonomi.

- Dere får ikke se noe som helst

- Det er bekymringsverdig at Kredittilsynet ikke kan loven bedre, sier redaktørtopp.

26.10.08 10:57

- Det er bekymringsverdig at Kredittilsynet ikke kan offentlighetsloven bedre! Det her henger jo ikke helt på greip, er assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norges Redaktørforenings spontane kommentar da NA24 Propaganda videreformidler hva tilsynet unntar dokumenter for offentligheten med hjemmel i.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Tore Lindstad i Kredittilsynet hadde følgende kommentar da NA24 forsøkte å få innsyn i DnBs internrapport og andre dokumenter knyttet til DnB-saken tidligere fredag:

- Dere får ikke innsyn i noe som helst. Det er unntatt offentligheten.

- Nei, nei, nei!
Han henviste til offentlighetslovens § 6, 1. ledd nummer 5, der det står skrevet at det er unntak fra offentlighet i forvaltningen dersom det foreligger anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse.

Lindstad henviser også til § 5, første ledd, der det står skrevet at dokumenter som et forvaltningsorgan har utarbeidet for sin interne saksforberedelse kan unntas fra offentlighet.

- Nei, nei – § 5 første ledd kan de i alle fall ikke bruke! Dokumenter som skal unntas med hjemmel i den må være utarbeidet av organet selv. Kredittilsynet kan ikke bruke den på noe man har fått fra andre. Feilen starter allerede der. DnB Nor er jo heller ikke noe forvaltningsorgan, sier Jensen til NA24 Propaganda.

Klikk på bildet for å forstørre.

Begge paragrafer er tvilsomme
Han mener det hele nærmest er tragikomisk, og at det er høyt bemerkelsesverdig at tilsynet påberoper seg denne hjemmelen.

Men det stopper ikke der. Jensen setter også sterk tvil ved om paragraf 6 første ledd, kan benyttes i denne saken.

Han poengterer at § 6 nr. 5 hovedsakelig er der for å beskytte en etterforskning eller for å beskytte enkeltpersoner, og at den helt klart kan og bør benyttes i en tidlig fase der offentliggjøring kan skade granskingen.

- Men det er helt meningsløst i den saken her. Det er kanskje den mest offentlige saken i året 2008. Det å beskytte DnB Nor for negativt søkelys, blir for dumt. Det er fullt kjør i mediene uansett, fremhever han.

Gransker gransker gransker
Han poengterer også at offentliggjøring av dokumentene heller ikke kan skade etterforskningen gjennom at granskede får kjennskap til informasjon den ikke skulle hatt.

- For det er jo faktisk den som blir gransket som har forfattet selve dokumentet som blir unntatt offentligheten selv. Det virker mildt sagt nokså pussig, sier han.

Stor allmenn interesse
Han erkjenner imidlertid at § 6 nr. 5 kan ha relevans, men at det aller meste tyder på at dette ikke er tilfelle fordi en må se på hvilke hensyn som er lagt til grunn for dette punktet. Han henviser til Justisdepartementets veileder til offentlighetsloven, der det står skrevet:

Det kreves ikke at utlevering av dokumentet kan skade private eller offentlige interesser, f.eks. ved at etterforskningen blir vanskeliggjort, eller ved at den som opplysningene gjelder, blir stigmatisert i offentlighetens øyne. Men dersom innholdet i dokumentet er lite sensitivt, bør det gis fullt eller delvis innsyn i medhold av regelen om meroffentlighet. Det samme gjelder dersom det dreier seg om en sak av stor allmenn interesse.

- Og det er lenge siden vi har sett noe som er av mer allmenn interesse enn dokumenter tilknyttet denne saken. Da bør det helt klart gis innsyn, understreker Jensen.

Ny offentlighetslov
Jensen tar også en grundig kikk på den nye offentlighetsloven, som trer i kraft fra nyttår. Det er lenge siden denne ble utarbeidet.

Der blir § 6, 1. ledd nummer 5 erstattet med en mer utfyllende paragraf:

§ 24. Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrot og opplysningar som kan lette gjennomføringa av lovbrot m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande dokument om lovbrot frå private. Andre dokument om lovbrot, blant anna melding og tips frå offentlege organ, kan det gjerast unntak frå innsyn for inntil saka er avgjord.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersoner for fare, eller lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding.

- Jeg tolker det dit hen at det er meldinger og tips om mulige lovbrudd som i hovedsak skal beskyttes. Det er et stykke derfra til en rapport i en pågående gransking som alle vet finnes og som mediene er fulle av stoff om, understreker Jensen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag