*Nettavisen* Økonomi.

- Derfor er dobbelt så mange nordmenn syke

Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- Strammer man inn et sted, får man det igjen et annet sted, sier Trine Lise Sundnes.

10.04.13 14:42

Sykefraværet i Norge ligger nå på 6,6 prosent, mens 9,5 prosent er uføretrygde.

I Sverige ligger sykefraværet på 3 prosent, som er under halvparten av ståa i Norge.

- Ingen økonomisk risiko
Flere mener at noe må gjøres med sykeordningen i Norge, og Svenskene ler av det høye fraværet i Norge, ifølge advokat Nicolay Skarning.

Les mer: - Svenskene ler av syke nordmenn

- Svenskene innførte en egenandel ved fravær, altså at man ikke får full lønn ved fravær. Det virker nok oppdragende på det fraværet som har med skulking å gjøre. Det er nok slik at når det ikke er noe økonomisk risiko å være borte så er det greit å ta seg en, to eller tre dagers pause imellom, sier Lars-Erik Sletner, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, til Nettavisen NA24.

LO tror også det er de strenge reglene for tildeling av sykepenger og uføretrygd i Sverige som gjør at de har et betraktelig lavere sykefravær.

- Blant annet kan man risikere å miste sykepengene etter seks måneder dersom man blir vurdert som kapabel til å søke arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, i henhold til den såkalte Rehabiliteringskjedan. Dette har gitt en del situasjoner der personer som er fortsatt er syke har mistet sykepengene, og må henvende seg til andre instanser, som arbeidsformidlingen, sosialhjelp eller annet. Det viser seg da også, gjennom Försäkringskassans egne studier, at svært mange er registrert ved arbeidsformidlingen eller har kommet tilbake til Försäkringskassan seks måneder etter at de har mistet sykepengeretten, sier Trine Lise Sundnes, 1. Sekretær i LO til Nettavisen NA24.

- Så satt på spissen kan man si at strammer man inn ett sted, får man det ofte igjen et annet sted.

- LO har pensjonert dette
Sletner har inntrykk av at LO ikke ønsker å gjøre noe med det høye fraværet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Morten Brakestad

- Dessverre er ikke de politiske partiene interessert i å gjøre noe med sykeordningen. LO har på en måte pensjonert dette her. Vi er ganske irritert på LO og partene i arbeidslivet som ikke evner å gjøre noe med dette fraværet. LO er fornøyde og når det gjelder NHO synes de det er behagelig at ikke arbeidsgiver betaler lengre enn de gjør i dag. Vi har sett over flere år at dette ikke fungerer og man må gjøre noen grep, sier Sletner.

I Norge har vi en avtale om Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som handler om å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Bakgrunnen for avtalen var en utvikling hvor flere gikk ut av arbeidslivet og over på langvarige trygdeordninger.

LO mener denne avtalen er med på å redusere fraværet og at dette er veien å gå.

- I Norge har vi valgt en mer human framgangsmåte når det gjelder bestrebelsene på å redusere sykefraværet og uføretrygdingen, nemlig IA-avtalen, som LO selvsagt aktivt støtter og arbeider med i det daglige. Til nå har vi lyktes med å få ned sykefraværet drøye 10 prosent siden 4. kvartal 2001, året da IA-avtalen ble iverksatt, sier Sundnes.

Hun forteller at bedrifter som virkelig har satset på IA-avtalen har oppnådd resultater.

- LO erkjenner også at sykefraværet er høyt i Norge, men vi tror at aktivt sykefraværsforebyggende arbeid og arbeid med arbeidsmiljø, tilrettelegging, med mer er veien å gå for å redusere sykefraværet, sier Sundnes.

Kan koste bedriften dyrt
I Norge har man 100 prosent sykelønn, der arbeidsgiver betaler de første 16 dagene før Staten tar over og betaler full lønn resten av året.

I Sverige er det 80 prosent sykelønn og én karensdag, som vil si at det går en dag før arbeidsgiver begynner å betale sykepenger.

Sletner har sammen med advokat Nicolay Skarning i Kvale regnet på kostnader ved sykdom for virksomhetene.

- Ett sykefravær på 16 dager kan koste bedriften 100.000 kroner per gang i lønn pluss tapt omsetning. En person kan dermed føre til underskudd for en virksomhet, sier Skarning til Nettavisen NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Foto

I regnestykket har man med tapt omsetning i perioden og sykelønn, der man regner med at det ikke blir satt inn vikar for 16 dagers sykdom.

- I statsbudsjettet er det et anslag på 37 milliarder til sykefravær, så det er det de forventer å betale med dagens ordning, sier Sletner.

- Snu på ordningen
Bedriftsforbundet har laget en egen modell for sykeordningen.

- Man snur på perioden. For små bedrifter er korttidssykdom et stort problem. Vi foreslår at staten betaler første periode av fraværet, så kan arbeidsgiverne betale for den mellomlange sykdommen, sier Sletner.

De foreslår at Staten skal betale for dag 1-16, så betaler arbeidsgiver dagene 17-32 mens eventuelt lenger sykefravær skal staten dekke.

Med denne ordningen tror de at sykefraværet vil bli lavere.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.