*Nettavisen* Økonomi.

- Dette må du betale for

Foto: Statnett

- Strømprisnivået vil heves ved utbygging av nye sjøkabler, sier Andreas C. Halse.

20.01.13 21:32

For kort tid siden var det duket for NHOs årskonferanse. Der ble det fortalt at Norge kommer til å være en nettoeksportør av ren kraft når fornybarutbyggingen er gjennomført. Derfor skal eksporten opp i omfang.

NHO ønsker at Norge skal bli Europas grønne batteri. For å bli det mener NHO at vi må:

  • Legge til rette for fortsatt vekst i vår vannkraftdrevne prosessindustri
  • Gripe muligheten til å bli en energibank for europeiske kraftkunder
  • Bruke våre naturgitte og kunnskapsbaserte fortrinn til å videreutvikle en industri av globale teknologileverandører
  • Fortsette en ekspansiv norsk olje- og gassutvikling

Raser mot NHO
Dette får Andreas C. Halse, leder for Sosialistisk Ungdom og Leif Sande, leder i Industri Energi, til å rase.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Ntb Scanpix

- Det er absurd å oppleve at NHO fremstiller et mulig fremtidig strømoverskudd i Norge og Norden som et problem, sier Sande til Nettavisen NA24.

Statnett planlegger nå flere utbygginger, store deler av planene innebærer å legge sjøkabler til Nederland, Tyskland og til flere petroleumsinstallasjoner. Utbyggingene har en pris på nærmere 70 milliarder kroner.

Halse mener dette vil være svært negativt for norske strømkunder, både gjennom høyere nettleie og høyere strømpris.

- Det vi ser i dag er at strømprodusentene nærmest spekulerer i å selge dyrt til utlandet ved å tappe magasinene og så få dyrere strømpriser i Norge. Ved å øke utvekslingskapasiteten med utlandet vil denne tendensen øke, sier Halse.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Betaler for kjøpe strøm
Sjøkablene finansieres gjennom å heve nettleien, som betales av norske forbrukere.

- I tillegg vil prisnivået i Norge nærme seg nivået i Europa når utvekslingen økes. Det vil si at norske forbrukere i realiteten, gjennom nettleien, pålegges å betale for å få lov til å kjøpe strøm til en dyrere pris enn tidligere, sier Halse til Nettavisen NA24.

Statnett sier seg uenig med Halse, sett på en lengre sikt.

Klikk på bildet for å forstørre.

- De planlagte kablene til utlandet vil gi lavere nettleie – ikke høyere. Inntektene fra kablene vil overstige byggekostnadene, og siden Statnett er heleid av staten vil overskuddet gå tilbake til kundene i form av lavere nettleie, sier Kristian Marstrand Pladsen, kommunikasjonsdirektør i Statnett til Nettavisen NA24.

Positivt eller negativt for industrien?
Gjennom sjøkablene skal Norge veksle strøm både til og fra landet. Når vi har kraftunderskudd i Norge vil det flyte inn kraft til landet og motsatt.

På den måten mener Statnett at de ikke trenger å sette opp prisene for å senke forbruket i tider der det kraftunderskudd.

- Dersom vi får strømoverskudd gir det investeringer i ny industriproduksjon i Norge slik strømoverskudd har gjort i over 100 år, sier Sande.

- Utenlandskablene vil binde oss opp til det europeiske strømmarkedet og høyere strømpriser, samtidig som vi må bruke milliarder på kabler på å føre strøm ut av landet. En kostnad forbrukerne må betale i form av enda høyere nettleie. Industrivirksomheter i Norge reduserer også forbruket i tørrår når vi har lav strømproduksjon. Industri gir faktisk landet bedre forsyningssikkerhet enn eksport.

Klikk på bildet for å forstørre.

Jan Jansrud, markedssjef i Gudbrandsdal Energi AS, er uenig med Sande. Han tror strømutveksling vil være positivt for industrien.

- Strømeksport bidrar positivt til handelsbalansen og det gir inntekt til landet på linje med olje og fisk. Altså økt velstand til det Norske folk. Det burde ikke være noen forskjell mellom å eksportere fisk, olje og gass til Europa enn det å eksportere strøm, sier Jansrud.

Statnett tror ikke utbygginger av sjøkabler til Europa vil true industrien.

- Forbindelsene til utlandet skaper et mer integrert og stabilt kraftmarked, noe som legger bedre til rette for utbygging av ny fornybar kraft som kommer både industri og andre kunder til gode, sier Marstad Pladsen.

Sande synes det er uforståelig at norske myndigheter ikke utreder en industristrategi hvor fornybar strømproduksjon knyttes mer til klimavennlig industriproduksjon i Distrikts-Norge,

- Samtidig vil en slik strategi sikre norske husholdninger og næringsliv her hjemme levelige strømpriser og langt lavere nettleie enn hva tilfellet blir ved en strategi der vi bygger nett for å forsyne Europa med vannkraften vår, sier Sande.

Marginale forskjeller
Halse mener at når Norge legger sjøkabler ut i Europa vil strømprisene påvirkes av det europeiske prisnivået, som ligger høyere enn i Norge.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Utbyggingsplanene til Statnett fører til at du og jeg må konkurrere med oljeselskap, tyskere eller nederlendere om den samme strømmen. Dette er enorme strømmarkeder med langt høyere strømpriser enn hva vi er vant til i Norge, noe som selvfølgelig presser strømprisene opp. Dette kommer i tillegg til nettleien som går fra høy til skyhøy etter hvert som Statnett sine investeringer gjennomføres, sier Halse.

Jansrud viser derimot til at prisforskjellene i for eksempel Tyskland mot Norge er marginale. I gjennomsnitt de siste fire årene har sportsprisen i Norge vært på 33,3 øre/kWh og den tyske på 35,3 øre/kWh.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.