*Nettavisen* Økonomi.

- Én av tusen blir tatt

Petter-Gottschalk 768 Foto: Privat

Sannsynligheten for å bli tatt for økonomisk svindel er mikroskopisk for halvparten av alle nordmenn.

20.11.12 11:19

Få kvinner blir tatt for hvitsnippkriminalitet. 25 kvinner og 262 menn ble dømt til fengsel for hvitsnippkriminalitet her i landet de tre siste årene. Altså bare 8,7 prosent av alle dømte hvitsnippforbrytere er kvinner.

Det er en av hovedkonklusjonene i den nye boken ”Kvinner i økonomisk kriminalitet” skrevet av Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI og en av landets fremste eksperter på norsk kriminalitet.

Færre kvinner blir oppdaget
- Når halve befolkningen er kvinner, og den andre halvparten er menn, hvordan kan det ha seg slik at bare 8,7 prosent av de dømte er kvinner? Og hvordan kan det ha seg at 6 prosent av de innsatte i norske fengsler er kvinner, mens 94 prosent av de innsatte er menn, sier Gottschalk til Nettavisen NA24.

I boken forklarer han hvordan kvinneandelen i norsk krimstatistikk reduserers til en brøkdel av menns.

Én av tusen
- Kvinner har andre behov enn menn i livet. De tenker også annerledes rundt muligheter, motivasjon og rettferdiggjøring. Og så er det liten tvil om at kvinnelige hvitsnippforbrytere blir tatt sjeldnere enn menn. Da har lavere oppdagelsesrisiko, sier Gottchalk.

Han tippper at når det gjelder økonomisk kriminalitet blir cirka én av hundre menn tatt og kun én av tusen kvinner.

Mindre behov for selvrealisering gjennom penger
I boken redegjør Gottchalk i detalj for årsakene bak den lave kvinneandelen.

Anslagsvis er kvinners behov for å realisere seg selv gjennom penger bare 80 prosent av menns behov for det samme. Dermed er kvinneandelen for behov redusert til 40 prosent.

Deretter følger at kvinners muligheter bare er 70 prosent av menns muligheter, at kvinners motivasjon for økonomisk kriminalitet er 90 prosent av menns motivasjon, og at kvinner bare klarer å rettferdiggjøre kriminelle handlinger til 80 prosent sammenlignet med menn.

Samlet resulterer alt dette i en kvinneandel for hvitsnippkriminalitet på 20 prosent.

Lavere oppdagelsesrisiko og straff
I modellen antas det videre at oppdagelsesrisikoen for kvinner er lavere enn for menn, anslagsvis har kvinner en oppdagelsesrisiko som er bare 40 prosent av menns oppdagelsesrisiko. Dermed reduseres andelen kvinner som blir dømt, betydelig – den reduseres fra 20 prosent til 8 prosent.

Kvinner får i tillegg kortere fengselsstraff enn menn, anslagsvis 70 prosent av menns fengselsstraff. Det resulterer i en andel kvinner i norske fengsler på bare seks prosent.

- Alle disse tallene er estimert ut fra teorier og resonnementer. Det finnes ingen empiriske undersøkelser som kan gi dem belegg, sier Gottschalk.

Likevel mener han det er nyttig å antyde størrelsesorden ved hjelp av slike prosenttall, siden det er en vanskelig oppgave å forstå hvordan halvparten kvinner kan bli til mindre enn en tjuendedel kvinner i fengsel.

Tre variabler
Påvirkningsfaktorer kan inndeles i situasjonsbestemte faktorer, personbestemte faktorer og relasjonsbestemte faktorer:

1. Situasjonsbestemte faktorer dreier seg om den situasjonen kvinnen befinner seg i, som kan spille en medvirkende rolle for hvilke handlinger kvinnen utfører. Kvinnen kan ha en stilling i organisasjonen som gjør det vanskelig eller umulig å begå hvitsnippkriminalitet.

Kvinnen kan bli oppfattet som et offer for kriminalitet, selv om hun har vært delaktig i kriminaliteten. Kvinnen satt ikke ved førersetet, derfor kunne hun heller ikke bli tatt i fartskontroll.

2. Personbestemte faktorer dreier seg om karakteristiske kjennetegn ved kvinnen som kjønn og person. Kvinnen har østrogen, mens mannen har testosteron, noe som fører til større risikovillighet blant menn. Kvinner benytter andre nøytraliseringsteknikker for uskyld enn det menn gjør.

Personlige egenskaper kan være med på å forklare hvem som begår hvitsnippkriminalitet. Eva Joly (2001, 152) beskriver kriminelle som begår økonomisk kriminalitet, slik:

«Økokrimforbryterne er tvert om svært veltilpasset. De har neppe hatt en ulykkelig barndom og ble sikkert elsket av sine mødre. De er selvsikre og velskolerte, med et kraftig sosialt nettverk, og har kontroll over maktapparatet.»

3. Relasjonsbestemte faktorer dreier seg om atferd som er utløst av kvinnens relasjoner til omgivelsene sine. Når en kvinne først har stanget hodet mot glasstaket for senere å bli hjulpet gjennom glasstaket ved å få en stilling i toppledelsen, kan det være hun ikke vil skuffe dem som har hjulpet henne, og holder seg unna hvitsnippkriminalitet for egen vinning.

Når kvinnen ser at menn forfekter at målet helliger midlet, ønsker kvinnen å være et korrektiv til slik oppførsel. Ved relasjonsbestemte handlinger er det flere ulike bånd og relasjoner som kan spille inn, for eksempel familie, vennskap og organisasjon. Eva Joly mener transaksjoner mellom nærstående parter blir det kommende tiårets form for kriminalitet, «og norskeledere, meglere, banker og advokater tilrettelegger for dette, sier korrupsjonsjegeren»

LES OGSÅ:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag