- En generaltabbe av norske domstoler å godta politiets ønske

Foto: Helle Frost (Mediehuset Nettavisen)

- Nå regner jeg med at lagmannsretten vil følge menneskerettighetene.

27.08.13 08:33

Tidligere investor og megler, Bjørn Sellæg, vant nok en seier i ankeutvalget til Norges Høyesterett.

«Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig kommet til at anken over lagmannsrettens – forberedende dommers – beslutning av 27. juni 2013 om ikke å innhente ytterligere bevismateriale, herunder ikke å gi samtykke til kostnadsdekning ved innhenting og gjennomgang av de aktuelle bevis, må avvises», heter det i kjennelsen.

For litt over ett år siden ble Sellæg i Oslo tingrett dømt til fem og et halvt års ubetinget fengsel, noe som var mer enn aktor ba om.

Saken som Høyesteretts ankeutvalg nå har sett på, gjelder anke over lagmannsrettens nektelse av å innhente nye bevis under behandlingen av omgjøringsbegjæring.

Beviset det er snakk om gjelder telefonsamtaler mellom daværende megler Bjørn Sellæg i meglerhuset Enskilda og investor Lars Ditlevsen på sommeren 2001.

Sellæg mener at samtalene vil vise at Ditlevsen selv tok sine investeringsbeslutninger, i motsetning til hva tingretten la til grunn.

Sellægs advokat, John Christian Elden, er meget tilfreds.

- Nå har Høyesterett to ganger sendt signaler til lagmannsretten om hvordan de må behandle saken videre. Forrige gang fastslo de at lagmannsretten hadde begått en feil da de ikke prøvde å innhente bevismaterialet som vil vise at Sellæg er uskyldig, og denne gang slår de fast at den samlede lagmannsrett med tre dommere er nødt til å ta stilling til om forberedende dommers avslag på innhenting av bevis kan bli stående, sier Elden.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Privat)

Skatteunndragelse på 42,8 millioner

Sellæg ble dømt for grov utroskap av 11 millioner kroner og grov skatteunndragelse på 42,8 millioner kroner for de fire første årene i millenniet. Skatteunndragelsen er det høyeste beløpet unndratt skatt som noen privatperson hadde blitt dømt for.

I perioden 2000-2004 hadde han en skattelignet inntekt på nær 20 millioner kroner.

Sellæg ble også fradømt retten til å kunne jobbe som aksje- eller derivatmekler og å inneha en ledende stilling i et meklerhus for alltid.

- Slik jeg ser det, er det åpenbart at materialet må innhentes. Det er tilgjengelig, og finansinstitusjonen har mellomlagret det og sagt at de utleverer det straks vi får en rettslig beslutning om det som sikrer at materialet innhentes og behandles på en forsvarlig måte. Når Sellæg argumenterer med at dette materialet vil frifinne han, vil det være en generaltabbe av norske domstoler å godta politiets ønske om å dømme Sellæg uten at man har sett materialet, sier Elden.

- Følg menneskerettighetene

- Nå regner jeg med at lagmannsretten vil følge menneskerettighetene og tillate Sellæg å føre de bevis han peker på som avgjørende for saken, slik at vi slipper å ende i Høyesterett en tredje gang, fortsetter advokaten.

Ved starten av 2000-tallet var Bjørn Sellæg en av de lyseste stjernene i Norges finansverden. Som derivatsjef i Enskilda Securities hadde han store inntekter og betydelig innflytelse.

Utenfor finanssfæren ble han for alvor virkelig kjent da han var blant de hovedansvarlige for å strukturere finansieringsløsninger for en svært gjeldstynget Kjell Inge Røkke da Røkke hadde store problemer med sin gjeld.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Reddet Røkke

Med store inntekter bodde han i et hus på 775 kvadratmeter med 12 bad, og flere luksushytter. Huset i Eilert Sundts gate ble for øvrig priset til 70 millioner, men Rema-arving Ole Robert Reitan fikk kjøpe det for 39,5 millioner kroner i 2009.

Etter bragden med å redde Røkke buttet imidlertid ting seg betraktelig for Sellæg.

Storebrand Bank satt blant annet med pant i hans eiendommer på 80 millioner kroner. De gikk til sak mot Sellæg for et uoppgjort lån på 10 millioner kroner, og han ble slått personlig konkurs ved starten av året.

Konkursen kom etter at han tidligere hadde blitt dømt til fengsel i flere år.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.