- Facebook kan koste deg jobben

Foto: (Pressefoto)

- Det å skrive på Facebook det samme som å skrive noe i avisen.

Den siste tiden har det oppstått flere tilfeller der folk har fått mye oppmerksomhet på grunn av krasse kommentarer de har lagt ut på Facebook.

Spesielt to eksempler har pekt seg ut, der det ene har endt med oppsigelse og det andre ikke. Begge tilfellene skal ha ført til flere oppslag i mediene og store diskusjoner både i kommentarfelt og på sosiale medier.

- I utgangspunktet så er det å skrive på Facebook det samme som å skrive noe i avisen, sier Jon Wessel-Aas til Nettavisen NA24.

Han jobber som advokat i Bing Hodneland. Hans hovedfag er medierett, ytringsfrihet, personvern, opphavsrett, menneskerettigheter og prosedyre.

- Regnes som offentlig ytring
Facebook oppfattes altså som offentlig. Med mindre man har en lukket profil, med svært få venner. Da snakker vi altså under 15 venner, som er begrenset til nærmeste familie og venner.

- Det er få som har så lite venner på Facebook nå tildags. Derfor regnes det du skriver på Facebook som en offentlig ytring, sier Wessel-Aas.

Som nevnt har noen uttalelser på Facebook endt med oppsigelser. Det kan være vanskelig å skille mellom når man ytrer seg som privatperson og når man ytrer seg på vegne av arbeidsgiver. Man må derfor ta hensyn til arbeidsgiver og arbeidsplass når man skriver på Facebook.

- Som privatperson er det to ting man må passe på, altså taushetsplikten og tillit. Den vanskelige delen når man skal filtrere ut hva man skal skrive på Facebook, er prinsippet om alminnelig lojalitet til arbeidsforhold. Helt generelt er det få som overstiger grensen for ytringsfriheten, men hvis ytringene skader arbeidsgivernes legitime interesser kan det gå ut over arbeidstakeren, sier Wessel-Aas.

Det er altså dersom en status eller kommentar kan gå ut over arbeidsgiveren eller arbeidsplassen at man har et problem. Straffen kommer an på skaden man har påført, der oppsigelse er en mulig straff.

- Men det er ikke nok at arbeidsgiver ikke liker meningene som har blitt ytret. Det må være noe man med rimelighet kan si at skader arbeidsgivers interesser og gjør det vanskelig å holde deg i stillingen, Wessel-Aas.

Det er ikke nødvendigvis noe likhetstegn mellom å skrive en kommentar som er ulovlig ærekrenkelse for en annen person og konsekvenser på arbeidsforholdene.

- Grunn til å reagere
Det var politibetjenten og Frp-politiker Stein-Robin Kleven Bergh som ble avskjediget på grunn av Facebook-kommentarer.

Ifølge Bergh er det to Facebook-kommentarer som er årsaken til avskjedigelsen.

Den første kommentaren skal ha vært i vår da Bergh svarte på et innlegg hvor en venn spurte Bergh hva han ville fått som straff om han slo ned en person. Her sier Bergh at han svarte at vennen ville bli tatt for legemsbeskadigelse, at det ikke var verdt det og at vennen burde gå lovlige veier med konfliktsituasjonen.

Videre sier Bergh at det andre innlegget kom etter at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) uttalte seg på en pressekonferanse. «Krapylet har styrt i ÅTTE år uten å få til annet enn forfall av landet!» lyder åpningen på Facebook-innlegget.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Han er engasjert i politikk og det skal ikke noe å si hvilket parti man følger og heller ikke at man kaller statsministeren for et krapyl. Det er godt innenfor ytringsfriheten, sier Wessel-Aas.

Slike uttalelser kan derimot være problematisk hvis Stoltenberg hadde vært en av Bergh sine nærmeste overordnede.

- Ytringer i hans tilfelle her går mot innvandrere fra spesielle steder. Da mener jeg det er grunn til å reagere. Som politimann er han avhengig av at publikum har tillit til at han utøver den makten han har som politimann på en lovlig og ordentlig måte. Hvis folk er i tvil om at han behandler den makten riktig, så har arbeidsgiver grunn til å reagere. Slike ytringer er uforenlige med arbeidsforholdet, sier Wessel-Aas.

Les mer her: Politibetjent avskjediget på grunn av Facebook-kommentarer.

- Tenk på utspillene når man er leder
Også Turid Birkeland har laget store overskrifter med hennes ytringer på Facebook.

«Thon oppdaterte sin status som nisselue-bærer i dag ser jeg - så da blir min oppdatering; sjekker ikke inn på Thon Hotel mer» kommenterte Rikskonsertene-sjef og tidligere kulturminister Turid Birkeland på Facebook tirsdag kveld. Dette etter at Olav Thon støttet Frp gjennom en helsides annonse i Aftenposten.

Les mer her: Sjekker ikke inn på Thon Hotel mer.

- Det er viktig å bemerke seg at hun er leder. Hun jobber for en innsats som forvalter offentlige midler og er underlagt staten. I og med at Rikskonsertene involverer seg relativt regelmessig i konserter rundt om i landet, regner jeg med at de har behov for å skaffe hotell-bookinger, sier Wessel-Aas.

Selv sier hun at hun her ytrer seg som privatperson, men Wessel-Aas påpeker at hun skal være en politisk nøytral leder.

- Det er ikke feil å sympatisere i forhold til partier, men det kan være problematisk at hun ytrer seg så sterkt på Facebook. Dette kan påvirke henne som leder. Men dette er et vanskelig eksempel, da slike organisasjoner har strenge regler, sier Wessel-Aas.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Alexander Vestrum/Fredrik Varfjell

Han vil ikke si at dette er et overtramp i forhold til at det gjør skade på arbeidsgiver eller arbeidsplassen.

- Det hadde nok vært greit nok for hennes arbeidsgiver å si at dette er i gråsonen og at hun må tenke litt på hva denne typen utspill kan gjøre når man er leder. Jeg vil ikke si at dette er et overtramp i utgangspunktet, sier Wessel-Aas.

- Ytringsfriheten som privatperson innsnevres noe når man sitter så høyt oppe i et system, selv om man kommenterer eller lignende som privatperson. Man får noe større ansvar.

Men det er flere som har reagert på ytringene til Birkeland.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende at så offentlige personer kommer med slike uttalelser, sier Rytman til Nettavisen NA24.

Rytman, stortingsrepresentant for Frp, har sendt brev til Stortinget. Der stiller han spørsmål ved Birkeland vil benytte det hotelltilbudet som er best ut fra en kost/nytte-betraktning.

Les mer her: - Thon-boikott bryter loven.

Enkel tommelfingerregel
- En enkel tommelfingerregel er at folk bør tenke på at man også bør tåle at det man skriver skal stå på trykk i avisen uten at det skal være et problem for arbeidsplassen, sier Wessel-Aas.

Han påpeker at folk ikke må gå rundt å være redde for hva man skriver på Facebook. I utgangspunktet er ytringsfriheten relativt vid, spesielt innenfor politikk, og det er få som har tatt skade av å ytre seg som privatperson.

- Det er ganske få som går ut over grensene for ytringsfriheten. De fleste driver med selvsensur på Facebook. Mange opplever at de har mindre ytringsfrihet enn det de har, sier Wessel-Aas.

Men så lenge det man skriver er forenlig med den stillingen man har, skal ikke ytringsfriheten sette mange grenser.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.