Gå til sidens hovedinnhold

- Feil å bli hengt ut som skattesnyter

- Å tape ansikt er mye verre enn straffeskatt, mener Skattebetalerforeningen.

Tirsdag fikk finansminister Kristin Halvorsen overlevert utredningen om tiltak mot skatteunndragelser.

NA24 - din næringslivsavis

Flertallet i utredningen foreslår å legge seg på en langt mer offentlig linje når det gjelder personer som blir ilagt tilleggsskatt. Flertallet vil at pressen som hovedregel får tilgang til vedtak om slike vedtak om den skatte- og avgiftspliktige har opptrådt uaktsomt eller forsettlig.

Les også: Vil henge ut skattesnytere

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen var sammen med to andre utvalgsmedlemmer de eneste av de 15 medlemmene som gikk imot dette forslaget.

- Verre enn tilleggsskatt
- Vi har gått imot det forslaget. For det første fordi dette er et brudd på den alminnelige taushetsplikten i forvaltningen. Men vi vet også at det er en del feil med administrative avgjørelser. Det er ille å offentliggjøre slike avgjørelser hvis de senere viser seg å være feil. Det er primært de grunnene som er årsaken til at vi går imot, sier Nilsen til NA24.

- Men er det ikke argumenter som taler for en slik offentliggjøring?

- Det er det helt klart. Det er en veldig effektiv sanksjon. Det er tap av ansikt som jo kan virke veldig mye sterkere enn rent økonomiske sanksjoner. Tilleggsskatt og renter vil man lett kunne bære. Men det å tape ansikt og bli hengt ut i media, vil oppleves mye sterkere, sier Nilsen.

- Klassisk konflikt
Nilsen sier at hun absolutt ser poenget med en slik offentliggjøring, men at kampen mot skatteunndragelser alltid må veies mot andre hensyn, for eksempel personvern.

- Det er en klassisk konflikt, mener Nilsen.

- Men er ikke kampen mot skatteunndragelser så viktig at en slik offentliggjøring kan forsvares?

- Nei. Det må helt klart en nærmere vurdering til før man kan komme med et slikt forslag, og personlig tror jeg ikke det blir noe av, sier Nilsen, som sier at Revisorforeningen og NHO også gikk imot dette forslaget.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

- Vil påvirke
- Vi mener det vil ha betydning at slike opplysninger ikke er unntatt fra offentligheten, og at dette er en ting vi tror vil påvirke folks vilje til å etterleve skattelovgivningen, sier utvalgsleder Ellen Mo til NA24.

- Straffedommer er offentlige og sivile dommer er offentlige, derfor ser vi ikke noe grunn til at et administrativt vedtak om tilleggsskatt ikke kan offentliggjøres. Vi sier ikke at det skal offentliggjøres av skattemyndigheten, men vi sier at det ikke skal være unntatt offentlighet slik det er i dag. Hvis folk ber om innsyn, skal de få det, sier Mo.

Mo presiserer at dette skal gjelde vedtak der det er snakk om snakk om tilleggsskatt med forhøyet beløp, for eksempel 60 prosent. Hvis det skal ilegges tilleggsskatt med forhøyet sats kreves det at du har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Mo har ingen formening om forslaget vil gå gjennom.

- Politikerne avgjør
- Det er det de politiske myndighetene som avgjør, vår oppgave er å gi råd, sier Mo

- Vil et slikt forslag være effektivt?

- Vi har tro på at det vil være tilleggsmoment, spesielt for en del næringsdrivende som vil ønske å opprettholde et godt renommé. Alene vil det ikke ha stor betydning, men er en del av helheten, sier Mo.

Finansminister Kristin Halvorsen vil ikke kommentere om hun støtter forslaget om offentliggjøring overfor NA24.

- Statsråden uttrykte at hun var godt fornøyd med helheten i utvalgets arbeid. Men det er ikke naturlig å gå inn i enkelthetene i utvalgets forslag på det nåværende tidspunkt, skriver Runar Malkenes, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet til NA24 i en e-post.

Frp negative
Frps Gjermund Hagesæter er også negativ til forslaget om en offentliggjøring av dem som blir ilagt tilleggsskatt.

- Når man legger opp til at skattyterne skal henges ut for eksempel på nettet for sin uaktsomhet etter et vedtak hos ligningsmyndighetene, blir jeg bekymret over hvordan samfunn man legger opp til, skriver Hagesæter i en pressemelding.

- Vi har hatt flere eksempler på at folk har betalt for mye i skatt, og det viser seg gang på gang at man må gå til sak mot det offentlige for å få igjen pengene. I slike tilfeller burde man jo også vurdere å henge ut nidkjære ligningsfunksjonærer, mener Hagesæter.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Reklame

NÅ: Milrab startet Black Week-salget i kveld