- Flere tusen nordmenn må klage på skatten

Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Gry Nilsen, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

Skattebetalerforeningen truer nå med gruppesøksmål.

19.04.13 14:35

Skattebetalerforeningen går nå ut mot Finansdepartementet.

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, mener Norge bryter EØS-reglene når skattytere med feriehus i for eksempel Spania og Italia forskjellsbehandles. Nå skal Norge endre reglene, men vil nekte å gi fradrag for tidligere år.

- Før opp fradraget i selvangivelsen og klag dersom du ikke får fradrag, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen i en melding.

I september 2012 kom en uttalelse fra ESA som gir mange norske skattytere rett til rentefradrag på sine lån til tross for at Finansdepartementet ikke har villet gi dem dette tidligere. ESA slo i uttalelsen fast at det var i strid med EØS-reglene å forskjellsbehandle norske skattytere.

Denne forskjellsbehandlingen fører til at nordmenn med feriebolig i for eksempel Italia og Tyskland ikke får fullt rentefradrag, mens nordmenn med feriebolig i Spania og Frankrike får fullt rentefradrag.

- Vi ser at dette får konsekvenser for den jevne skattebetaler, som i mange tilfeller må betale flere tusen kroner mer i skatt enn det han eller hun egentlig skal, sier Gry Nilsen.

Finansdepartementet har kommet med et forslag til regelendring som utbedrer dette, men foreslår at den først får virkning fra skatteåret 2013. Det vil si at man vil opprettholde forskjellsbehandlingen i selvangivelsen som skal leveres om drøyt ti dager, ifølge foreningen.

- Dette er provoserende fra Finansdepartementet. På den ene siden gir man indirekte ESA rett ved å innføre nye regler som etterlever EØS-reglene, mens man på den andre siden nekter å rydde opp i tidligere feil, sier Nilsen.

- Skattytere som har fritidsbolig i de landene det gjelder bør føre opp fullt rentefradrag i selvangivelsen for 2012, og dersom de ikke får fradraget bør de klage når skatteoppgjøret kommer. Det burde etter vår mening være unødvendig å måtte klage på skatten for å kreve fradraget, men dersom du ikke krever det, eller ikke klager dersom du ikke får fradraget, vil du miste muligheten til å få fradraget senere, sier Nilsen.

Skattebetalerforeningen har anbefalt sine medlemmer å klage på selvangivelsen tre år tilbake i tid, og kommer også til å anbefale alle om å kreve fradraget i selvangivelsen nå i år. Dersom klagene ikke blir tatt til følge kan dette også være en sak det kan være aktuelt å forfølge i rettsapparatet, for eksempel gjennom et gruppesøksmål.

Skattebetalerforeningen har laget følgende eksempel på hvordan man kan bli rammet:

«Du har en bolig i Norge til 4 millioner kroner og kjøper en bolig i Italia til 2 millioner kroner. Den samlede formuen din er da 6 millioner. 2/3 av formuen din er dermed i Norge, og med dagens regler vil du derfor bare få fradrag denne delen. Har du 60.000 kroner i samlede renteutgifter vil du bli nektet fradrag for 20.000 av dem.»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.