*Nettavisen* Økonomi.

- For mye fraktes på veiene

Riksrevisor Per Kristian Foss kritiserer Kystverket. Foto: Alexander Winger (Mediehuset Nettavisen)

Kystverket får kritikk for lav godsfrakt.

Til tross for at det har vært et mål å overføre gods fra vei til sjø og bane, har andelen innenlands godstransport på sjø vært synkende siden 2009.

Riksrevisjonen mener det er klare svakheter i Kystverkets arbeid for å fremme overføring av gods fra vei til sjø, slås det fast i en rapport som ble offentliggjort torsdag.

– Riksrevisjonen mener at Kystverket ikke på en godt nok måte har fulgt opp forventningene om å arbeide for å styrke sjøtransporten slik at større mengder gods blir fraktet med skip, slik disse var formulert i Nasjonal transportplan, heter det i Riksrevisjonens undersøkelse.

Riksrevisjonen har foretatt en spørreundersøkelse blant havnesjefene for å få dem til å vurdere Kystverkets arbeid på dette området. 12 av 20 havnesjefer mener at en av de viktigste årsakene til at det ikke fraktes mer gods til sjøs, er at Kystverket ikke eller bare i liten grad er en aktiv pådriver. (©NTB)

Annonsebilag