*Nettavisen* Økonomi.

- Formuesskatten kan unngås

Foto: Kallestad, Gorm (SCANPIX)

En enkel investeringsløsning er alt som skal til.

22.03.11 04:33

Opp mot 70 prosent av alle norske bedrifter er kontrollert av én familie. Noe som i ytterste konsekvens kan føre til at bedriftsarvingene må tære på bedriftens kontantbeholdning eller andre likvide midler for å finansiere personlig formuesskatt og arveavgift når bedriften skal overdras fra en generasjon til en annen.

- Dersom man planlegger å la selskapet gå i arv, er det smart å tenke på dette nå. Arvingene kan bli tvunget til å selge aksjer for å kunne håndtere den økonomiske belastningen formuesskatt og arveavgift medfører, skriver advokat Johannes Andersen, spesialist i skatterett i KPMG, i en melding.

Fast eiendom er nøkkelen
Ifølge advokaten kan både formuesskatt og arveavgift enkelt trylles bort ved å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom

- Poenget er at ulike formuesverdier skattlegges ulikt. Det er derfor mulig å styre investeringene mot objekter som gir minst mulig skatt. Ligningsverdi for en boligeiendom med omsetningsverdi på 15 millioner kroner, vil gjerne være om lag fem millioner kroner. Hvis man da i tillegg har et lån på fem millioner kroner, er hele skattegrunnlaget og arveavgiften borte, skriver advokaten.

Som fortsetter: - Dersom du har bankinnskudd, inngår hele beløpet i skattegrunnlaget. Dersom du eier børsnoterte aksjer, inngår hele kursverdien i skattegrunnlaget. Hvis du eier aksjer i et ikke-børsnotert aksjeselskap beregnes formuesverdien av selskapets formuesgjenstander etter fradrag for gjeld. Skattegrunnlaget kan da bli noe lavere. For boligeiendom derimot er det skattemessige formuesgrunnlaget maksimum 30 prosent av omsetningsverdien. Hvis man har et lån tilsvarende formuesgrunnlaget, forsvinner formuesskatten helt.

På det grunnlag vil det være skattemessig langt gunstigere å investere i fast eiendom, enn å ha penger på bok eller investert i for eksempel i aksjeselskaper.

Ikke bare enkelt
Selv om grepene er enkle, er det en del avveininger i forkant som ikke nødvendigvis er like enkle. Andersen påpeker at det er viktig å snakke med en ekspert før man kaster seg over investeringsobjektene.

– Det er en del kriterier i skattelovgivningen som også må tas med i betraktningen for at effektene skal bli godtatt av skattemyndighetene. For eksempel rekkefølge og tidsaspekt i forhold til handlingene. Det er også en del ekstraarbeid og kostnader knyttet til det å eie et AS og drifte eiendom, skriver han.

Kan bli vanskeligere
Andersen mener at det er ikke sikkert at det vil bli like lett å trylle bort formuesskatten i tiden fremover.

– Det er stadig debatt om skjevhetene som systemet medfører. I tillegg har Skatteetaten de senere årene jobbet med identifisere den faktiske verdien av faste eiendommer. Den nye eiendomsskatten, som snart dukker opp på norske huseieres selvangivelser, er bare en del av dette. Jeg blir ikke overrasket om skatteetatens kartlegging og systematisering resulterer i at fast eiendom i fremtiden blir registrert med antatt markedsverdi, sier han.

Les flere saker på NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag