*Nettavisen* Økonomi.

- Forstår ikke hva Telenor vil

Telenor vil forandre internett. Hvordan og hvorfor er uklart.

26.07.07 11:46

Nettavisen har tidligere hatt et lengre intervju med teknisk konserndirektør Berit Svendsen i Telenor sak der selskapet har lagt frem sin side av den såkalte NIX-saken.

LES TELENOR-INTERVJUET HER.

Du kan også finne lenker til alle artiklene vi har skrevet om NIX-saken tidligere i boksen til venstre.

Sjefen for NIX
Denne gangen har vi snakket med NIX-sjef Kjetil Otter Olsen ved Universitet i Oslo, for å høre hvordan han oppfatter situasjonen som har oppstått etter at Telenor trakk seg fra det som gjerne kalles knutepunktet for internettrafikk i Norge.

Saken begynte med at Telenor sendte ut en melding om at de av hensyn til ønske om høyere sikkerhet trakk seg fra NIX. I den samme meldingen ble det også til slutt nevnt at de samtidig ønsket å opprette egne avtaler med innholdsleverandører.

- Det har vært litt vanskelig å få grep på hva de egentlig vil. Først var det sikkerhet som var årsaken til at de koplet seg av. Men når de ble spurt om detaljer rundt dette var det lite konkret i forhold til NIX, forteller Otter Olsen.

Endret fokus
- Så var det samtrafikk med innholdsleverandører som var årsaken. Og når vi peker på at det i praksis ikke er krav om samtrafikk med alle, så peker de på at de holder seg til den skrevne kontrakten, selv om de selv ikke har oppført seg i henhold til den gamle teksten siden 1. januar 2004, hevder han.

Etter at innholdsleverandører fikk tilgang på NIX ble det presisert at det ikke var noe krav om at alle måtte ha fri peering med alle andre aktører, det var ikke en gang nødvendig med peering i det hele tatt, men kontraktsteksten ble aldri endret.

Kjøper ikke forklaringen
Telenor sier at de ønsker å holde seg til den skriftlige kontrakten, men det har tidligere kommet frem at Telenor ikke har opprettet noen samtrafikkavtaler med nye aktører som har koblet seg på NIX etter 1. januar 2004.

Otter Olsen påpeker i samme slengen at den gamle kontrakten aldri har krevd at alle aktørene på NIX skal ha gratis samtrafikk med hverandre. Det har tradisjonelt fungert på den måten, men kontrakten snakker først og fremst om at aktørene bør ha samtrafikk, men sier ingenting om betaling.

Tidligere denne uken ble kontrakten oppdatert både for å gjenspeile den praksisen som har eksistert siden 2004, samt ny struktur for NIX. Den nye kontrakten kan du lese her.

LES MER OM DEN NYE KONTRAKTEN HER.

Ny informasjon gjennom media
- Så fremkommer det i din artikkel at det egentlig er NIX-kontrakten som Telenor er misfornøyd med. Det er merkelig, for de har ikke sagt det til oss, selv om jeg har hatt direkte kontakt med Telenor flere ganger de siste årene for å høre hva de er fornøyd og misfornøyd med når det gjelder NIX, forteller Otter Olsen.

- Handler denne saken om nettnøytralitet slik dere ser det?

- En del av oss ser i alle fall at Telenors holdninger i det siste er et godt utgangspunkt for å omgå nettnøytraliteten. Om Telenor vil gjøre det er en annen sak, men det kan være vanskelig å se og bevise slik Telenor ønsker internett i Norge bygget opp med størst mulig kontroll internt i Telenors nett.

Post- og teletilsynet har i en rapport konkludert med at Telenors utmelding av NIX isolert sett ikke truer nettnøytraliteten.

LES MER OM TILSYNETS RAPPORT HER.

- Unødvendig virkemiddel
- Var det nødvendig for Telenor å trekke seg fra NIX for å oppnå sine uttalte mål i denne saken?

- Dersom det uttalte målet var å få oppdatert NIX-kontrakten slik at den gjenspeilet praksis, så hadde det vært nok å si ifra til meg, så hadde vi gjort den jobben der og da. Men som jeg sa så er jeg fortsatt litt usikker på hva Telenors mål er, så det er litt vanskelig å svare eksakt, forteller Otter Olsen.

- Telenor har sagt at de har etterlyst endringer i kontrakten siden 2002, men du sier at dere kunne ordnet det med en gang...

- Dersom Telenors ønske var å få kontraktsteksten i tråd med gjeldende praksis så skulle vi ha klart det. Vi har ikke fått noen henvendelser fra Telenor om dette, verken offisielt eller uoffisielt, forteller han.

(Her kan du lese den gamle kontraktsteksten)

Usikkert om sikkerhet
- Telenor frontet i sin første melding om saken at dette handlet om et sikkerhetsperspektiv der de indirekte sa at NIX ikke var sikkert nok. Hva er deres reaksjon på det?

- Vi spurte selvsagt etter hvilke sikkerhetsmessige saker det var. I praksis kom det ikke noe fornuftig ut av dette. De bekymringene Telenor hadde med hensyn til NIX var alle løsbare eller allerede løst, og Telenors egen plattform er overordnet sett ikke så forskjellig fra oppbyggingen av NIX1 og NIX2 i Oslo.

NIX blir utvidet
- I den nye kontrakten trekker dere frem fire nye IX-er utenfor Oslo, i blant annet Trondheim og Tromsø. Hva vil denne utvidelsen av antall knutepunkter NIX består av bety?

- Internets styrke er alle koplingene mellom de forskjellige nettene (ISP-er, innholdsleverandører osv.). Så det å gi internett flere steder å kople seg sammen på er alltid en sikkerhetsmessig gevinst. Akkurat som det er et steg i feil retning for Telenor å bare ha samtrafikk med 13 andre i Norge, fremfor å sikre seg samtrafikk med alle de 60 andre kundene på NIX, forteller Otter Olsen.

Mer effektivt internett
Men endringen vil også kunne bety mer effektiv håndtering av trafikk i det norske nettet forutsatt alle aktørene velger å koble seg til de nye NIX-punktene rundt i landet

- Med regionale samtrafikkpunkter åpnes det også for mer rasjonell utveksling av regional trafikk. Det vil kunne spare operatørene for en del penger siden de slipper å sende trafikken tur/retur Oslo i mange tilfeller. Telenors gode gamle fasttelefoni har slik lokal samtrafikk i alle fylker. Og det er en grunn til det: Kvaliteten på sanntidskommunikasjon blir alltid best ved å velge korteste vei. Jeg tipper at IP-telefoni kommer til å gjøre de regionale samtrafikkpunktene til viktige knutepunkter utenfor Oslo etter hvert, forteller han.

Telenor kan ta betalt over NIX
Otter Olsen er enig i Nettavisens tolkning av den nye kontrakten med tanke på at det ikke vil være noen hindringer for Telenor å fortsette å kreve penger for samtrafikk om de skulle koble seg på NIX, med mindre innholdsaktørene har avtaler med andre selskaper som igjen har avtaler med Telenor. Men ikke en gang da er det strengt tatt helt nødvendig.

- Alle som kopler seg til NIX må allerede ha en eksisterende link til internett før de får lov til å kople seg til. Så alle har en eller annen avtale med minst én annen aktør, men kanskje ikke med så stor kapasitet som de har på NIX-linjene, forklarer Otter Olsen.

- Det er heller ingenting i veien for å ha en samtrafikkavtale for trafikk over NIX som innebærer betaling den ene eller andre veien. Det er, og har alltid vært, opptil de to partene som inngår samtrafikkavtale, sier han.

Norsk særfenomen
Otter Olsen synes det er vanskelig å spå om denne endringen i NIX-kontrakten vil føre til at flere av de store nettleverandørene vil kreve betaling fra innholdsleverandørene i fremtiden.

- Trenden fra andre land er at de store innholdsleverandørene ikke betaler til andre, men styrkeforholdet her hjemme, med Telenor som en meget stor ISP og Schibsted som en meget stor innholdsleverandør, er litt annerledes enn i resten av verden. Det er ikke så godt å si hva det ender med, sier Otter Olsen.

Han påpeker likevel at det i utlandet mange steder opprettes dedikerte virtuelle nettverk (Private VLAN) over de eksisterende samtrafikkpunktene, såkalt Private Interconnect (PI), og dette er det normalt å ta betalt for.

Løsningen med Privat VLAN kan man se på som en liten lukket del av samtrafikkpunktet som dedikeres for en spesiell type trafikk eller trafikk mellom noen få parter. Dette gjøres i stedet for å opprette dedikerte linjer, som en uansett må betale for. Disse linjene kan for eksempel brukes til å streame video. Dette har det tidligere ikke vært mulighet til å gjøre over NIX, men blir nå mulig på alle NIX’ puntker i henhold til den nye kontrakten.

Bør Telenor kunne ta betalt?
- Mange har fremhevet at det prinsipielt er feil at innholdsleverandører skal betale Telenor for trafikk som Telenors kunder ber om, og allerede betaler Telenor for å få tilgang til. Telenor på sin side vil bare ha gratis peering med «likeverdige aktører». Hva tenker du om det?

- Det er ikke riktig av Telenor å ta betalt av innholdsleverandørene på den måten de nå skisserer. En slik betaling vil medføre et brudd med den betalingsmodellen som Internet er bygget opp rundt. Innføres det en modell hvor det i stor grad blir betalt i begge ender slik Telenor vil, kan vi komme opp i en situasjon hvor Internet-tjenester ikke blir utviklet fordi ingen har råd til å få dem på nett, mener Otter Olsen.

Han trekker paralleller mellom internett og televerdenen, og frykter at vi kan få et internett som ligner på det gamle fastnettet hvor det i praksis ikke har vært noen særlig nyvinninger de siste 20 årene.

- Bør være fornøyde
- Så du mener Telenor bør være glad for enkel tilgang til det innholdet som gjør at de får solgt sitt bredbånd?

- Ja. Samtrafikk over et samtrafikkpunkt som NIX er en kostnadseffektiv og sikker måte å utveksle trafikk på, og Telenor (og andre) burde utnytte muligheten til å skaffe seg enkel og rimelig tilgang til innhold. Telenor bør som alle andre klare å bygge ut eget nett med de pengene de tar inn fra sine kunder.

Tror Telenor kobler seg tilbake
- Hvordan tror du denne saken til slutt ender?

- Jeg tror Telenor etter hvert kommer til å kople seg til NIX igjen. Om ikke annet for å ha kontakt med de lokale rot-navnetjenerne vi har her i Oslo. Om de ønsker samtrafikk med andre over NIX, det vet jeg ikke, det er mer en politisk enn teknisk avgjørelse, forteller NIX-sjefen.

- Rent teknisk vil det beste være å ha direkte samtrafikk med de 3-4 største aktørene, slik Telenor nå har med hele 13 andre, og så ha samtrafikk over NIX på alle våre seks punkter med alle. Da får de både i pose og sekk. En slik løsning er muligens ikke markedspolitisk riktig, men det må Telenor uttale seg om.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.