*Nettavisen* Økonomi.

- Fremtiden er lys

Foto: Montasje (TV 2 Interaktiv)

Til tross for børsuro og bekymringer, ruller aksjemarkedet videre.

Følg børsen her

I markedsrapporten for august 2007 fra Storebrand Kapitalforvaltning ser fremtiden nokså lys ut.

NA24 - din næringslivsavis

Dette til tross for børsuro som et resultat fra råtne amerikanske boliglån har skapt uroligheter i kredittmarkedene.

Subprime får skylden
Bekymringen har nok en gang rot i det svake boligmarkedet i USA, hvor mislighold av såkalte subprime-lån har resultert i kraftig prisoppgang på kredittlån.

Subprime-lån er boliglån som i årevis ble pumpet ut i markedet til personer som egentlig ikke var kredittverdige til å betjene lånene. Subprime-problematikken har kastet mang en skygge over USA-børsene.

LES BØRSKOMMENTAREN: Full fest på børsen

Forventer vekst
Resultatsesongen for andre kvartal er over og har vært god. Storebrand mener at selskapene vil innfri forventningene om resultatvekst. Globalt virker det som om husholdningenes løpende forbruk har vært svakere det siste kvartalet, mens arbeidsmarkedene fortsatt er sterke og bør gi næring til videre vekst.

- En videre økonomisk vekst og vekst i selskapenes resultater gir grobunn for høyere aksjekurser på lang sikt, står det i rapporten.

Storebrand er fortsatt positive til det europeiske aksjemarkedet og har økt eksponeringen mot Norden, mens eksponeringen mot Japan er tatt ned.

- Veksten i Japan har vært sterk uten at aksjemarkedene har fulgt tritt, skriver Storebrand.

Børsen falt
I Norge falt Oslo Børs 2,5 prosent i juli og ble hovedsakelig forårsaket av uroen i de internasjonale kredittmarkedene.

Dette overskygget et stramt oljemarked med en oljepris som løftet seg til 78 dollar fatet for nordsjøolje. På vinnerlisten til Oslo Børs var det tørrbulkaksjene som dominerte mens Aker Yards og Fast befant seg på taperlisten.

Starten på en større nedtur?
Den internasjonale konjunkturen er fortsatt avgjørende for oppgang her hjemme. Særlig er høy vekst i voksende økonomier som Kina og deres råvareetterspørsel viktig. Storebrand er positive til den globale veksten og tror dermed ikke nedgangen i juli er starten på en større nedtur.

Obligasjonsmarkedet bekymret
Når det gjelder de globale obligasjonsmarkedene har det i likhet med aksjemarkedene vært bekymring for kreditturoen i USA. Det er også observert at problemene sprer seg videre til amerikanske boligkredittselskaper og hedgefond. Frykten er at realøkonomien også påvirkes og svekkes. Storebrand tror likevel ikke prisoppgangen på kreditt er tilstrekkelig til å knekke veksten og den internasjonale høykonjunkturen.

Rapporten slår imidlertid fast at veksten i eurosonen og Japan stadig er god.

Svakere norsk vekst
For Norge sin del slås det fast at siden sentralbanken satt opp renten samt økte rentebanen steg markedsrentene kraftig og kronen styrket seg.

Siden har så internasjonale renter falt og norske renter delvis fulgt med ned i juli. Kronen har svekket seg og tall for boligmarkedet viser og svakere prisvekst. Til tross for dette mener Storebrand det likevel er altfor tidlig å si at vi står overfor en nedtur som vil ha betydning for rentene.

Korttidsvarsel
Når det gjelder utsiktene for nærmeste fremtid er Storebrand fortsatt positive til europeiske aksjer, og særlig nordiske. Det anbefales normalvekt for aksjer selv om det vektes noe ned i Japan. For aksjemarkedet anbefales en normalvektig portefølje på 60 prosent.

Storebrand fristes ikke av obligasjoner og halverer vektingen innen dette markedet. Synet til forvalterne er at presset i rentemarkedene har fortsatt oppover. De anbefaler fortsatt undervekt med en redusering på 10 prosent fra en normalportefølje på 20 prosent.

For pengemarkedet derimot anbefales overvekt med en anbefalt økning fra 12 til 22 prosent.

Eiendom beholder normalvektingen på 8 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.