*Nettavisen* Økonomi.

- Har dere lyst til å betale litt skatt?

Foto: Bendiksby, Terje (SCANPIX)

Finansminsteren med forslag til rederiene - som ikke er begeistret.

26.03.10 19:41

Regjeringen gjør nå et nytt fremstøt for å få inn skattepenger fra rederiene. Den foreslår nå en delvis betaling av de latente skatteforpliktelsene.

Det skjer etter at det forrige forsøket ble erklært grunnlovsstridig av Høyesterett.

– Regjeringen vil tilby rederiene en frivillig ordning slik at skatteforpliktelsene som er opparbeidet innenfor rederiskatteordningen fra 1997 kan gjøres opp på en god måte for rederiene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Selskaper som ikke velger ordningen vil beholde skatteforpliktelsene og bli beskattet ved utdeling av aksjeutbytter eller hvis de går ut av ordningen på et senere tidspunkt.

I 2007 ble det innført skattefritak for skipsfartsinntekter som opptjenes innenfor rederiskatteordningen. Samtidig ble det vedtatt at to tredeler av skatteforpliktelsene som var opparbeidet i den ordningen som gjaldt frem til 2007 skulle innbetales over ti år. Det var dette vedtaket Høyesterett i februar i år punkterte.

– Regjeringen er opptatt av å støtte utviklingen av de norske maritime næringer, og vil fortsatt sikre gode rammebetingelser. Vi vil derfor videreføre skattefritaksordningen som ble innført i 2007. Samtidig må vi håndtere de latente skatteforpliktelsene fra før 2007. Høyesteretts dom innebærer ikke at disse er fritatt for skatt, sier Johnsen.

Foreslår delvis betaling
– Siden framtidig inntjening i rederiene vil være skattefri, ser regjeringen det som ønskelig dersom en raskt kunne få gjort opp de gamle skatteforpliktelsene. Vi vil derfor foreslå en frivillig oppgjørsordning der rederiselskapene kan velge en endelig beskatning av forpliktelsene med om lag 6,7 prosent, sier finansministeren.

Ordningen vil bli utformet slik at 10 prosent av oppgjørskontoen (som tilsvarer to tredeler av skatteforpliktelsene) skal betales i skatt. Skatten skal innbetales over årene 2011–2013. Den tredjedelen av de latente skatteforpliktelsene som er knyttet til miljøfondsordningen, blir da ettergitt.

– Hvis alle rederiene velger den frivillige ordningen, vil det bety om lag 4 milliarder kroner i skatt. Etter min vurdering er dette en rimelig løsning for rederiene for å kunne gjøre opp alle tidligere skatteforpliktelser, sier Sigbjørn Johnsen.

Den opprinnelige skattregningen, som Høyesterett altså avviste, var på 21 milliarder, men ville kunne reduseres en del og betales over flere år.

Vil begrense skattefrie utbytter
For selskaper som ikke velger den frivillige oppgjørsordningen, gjelder basisordningen. Slik denne ordningen har vært utformet, kan nye, skattefrie skipsfartsinntekter og finansinntekter deles ut som utbytte umiddelbart uten beskatning på selskapets hånd, selv om selskapet har uoppgjorte latente skatteforpliktelser fra før 2007. Ordningen ville medføre at selskapenes latente skatteforpliktelser i de fleste tilfeller reelt sett får karakter av å være ettergitt.

– Regjeringen mener det vil være urimelig med skatteregler hvor rederienes tidligere skatteforpliktelser i virkeligheten forsvinner. Vi vil derfor foreslå at utbytter fra selskapene blir beskattet så lenge selskapet har gjenstående skatteforpliktelser, sier finansministeren.

For å hindre tilpasninger skal endringen i hovedregel gjelde for utdelinger som besluttes fra og med 26. mars 2010.

Endringen i reglene innebærer ikke at en går tilbake til rederiskatteordningen som gjaldt før 2007 for rederier med latente skatteforpliktelser. Også rederier med latente skatteforpliktelser vil nyte godt av skattefritaket for nye inntekter, men de kan ikke tas ut av selskapene uten beskatning før de gamle de latente skatteforpliktelsene er gjort opp. Selskaper som har vært i Norge under rederiskatteordningen i årene 1996-2006 har akseptert den skatteutsettende ordningen som gjaldt for disse årene, og står derfor i en annen situasjon enn selskaper som har flyttet til eller er nyetablert i Norge fra og med 2007, under det nye skattefritaksregimet.

Rederiforbundet reagerer
Begrensningen på skattefrie utbytter i den nye ordningen får Norges Rederiforbund til å reagere.

- Regjeringens forslag rammer igjen de rederiene som har valgt å satse i Norge, og som er grunnstammen i verdiskaping, sysselsetting og næringsutvikling langs hele norskekysten. Dette er ikke et opplegg som bygger på frivillighet, slik regjeringen hevder. Nå stenges den nye skatteordningen for disse rederiene inntil de har gjort opp regningen fra den gamle ordningen til den pris regjeringen har fastsatt. Her går regjeringen inn for en regel som den selv advarte mot i 2007. De stenges ute fra en ordning som regjeringen selv mener er helt avgjørende for at norske rederier skal være konkurransedyktige. Samtidig strammer man til den gamle ordningen så det blir mer belastende for de rederiene som i sin tid valgte denne, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund i en pressemelding.

- Høyesterett har slått fast at rederiene skal betale skatt når de selv frivillig velger å tre ut av den gamle ordningen. Men her legger ikke regjeringen opp til frivillighet. Ved dette forslaget reises det på ny tvil om stabiliteten og forutsigbarheten i de norske rammebetingelsene, fortsetter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.