*Nettavisen* Økonomi.

- Har landet på føttene

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX

Lyspunktet svenskene venter på.

09.11.09 11:40

Den svenske finansministeren Anders Borg har oppjustert vekstanslagene for den svenske økonomien.

NA24 – din næringslivsavis

For inneværende år ser det svenske finansdepartementet et fall i bruttonasjonalproduktet på 4,9 prosent. Da den svenske regjeringen la frem sitt budsjettforslag for 2010 presenterte de et fall i BNP for 2009 på 5,2 prosent.

Har landet
For neste år venter de en vekst på to prosent. Det er en oppjustering fra 0,6 prosent som var det forrige anslaget. Også for 2011 ser de en sterkere vekst og venter at BNP vil vokse med 3,4 prosent mot tidligere prognose på 3,1 prosent. For 2012 er derimot vekstanslaget nedrevidert til 3,3 prosent fra 3,8 prosent.

- Sverige har landet på føttene etter finanskrisen. Men for at vil skal kunne stå stabilt trenger vi å fortsette med den ekspansive innretningen som den økonomiske politikken vi nå har, sier Anders Borg i forbindelse med prognoseendringene.

Bedring i arbeidsmarkedet
Svenskene ser også lysere på utsiktene i arbeidsmarkedet. Ledigheten er ventet å nå 8,5 prosent i 2009. Toppen i ledigheten vil også komme tidligere og i 2010 ser svenskene at arbeidsledigheten vil komme opp i 10,7 prosent. Dette er en klar bedring fra de tidligere anslagene da Anders Borg la frem budsjettet for neste år. Da forventet svenskene at arbeidsledigheten ville komme opp i 8,9 prosent for 2009 og 11,4 prosent i 2010.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Fredrik Sandberg

For 2011 og 2012 forventes ledigheten å ligge på 10,5 prosent og 9,8 prosent, og det er en bedring fra de tidligere prognosene på henholdsvis 11,6 prosent og 11 prosent. Justeringene innebærer også at svenskene venter at sysselsettingen ikke vil falle like bratt som antatt, og i 2011 flater sysselsettingen ut før den vokser igjen i 2012.

- Nivået på arbeidsmarkedet er fortsatt bekymringsfullt, selv om det finnes tegn som peker i riktig retning. Finansdepartementets prognoser tyder nå på at forverringen i arbeidsmarkedet blir noe mindre enn tidligere forventet. Finanspolitikken må fortsatt være rettet mot å dempe krisens effekter på arbeidsmarkedet og forhindre at arbeidsledigheten biter seg fast. Vi må fortsette å følge utviklingen nøye, sier Borg.

Når det kommer til produktiviteten er denne ventet å falle med 1,7 prosent i 2009 og det er en svakere utvikling enn forrige prognose på 1,4 prosent. I 2010 ser de at produktiviteten vil vokse med 3,7 prosent og det er bedre enn anslaget de presenterte i september på 2,4 prosent. For 2011 og 2012 er dog produktiviteten forventet å bli lavere enn hva den svenske regjeringen har lagt til grunn tidligere. Da forventes produktiviteten å stige med 2,4 prosent hvert av årene og det er svakere enn forrige antagelse på 2,7 prosent og 3,2 prosent.

Hardere rammet
Sverige er hardere rammet av finanskrisen enn Norge. I tillegg var det økonomiske tilbakeslaget i svensk økonomi større enn hva tilfellet var i Norge før finanskrisen satte inn for fullt.

Da den norske regjeringen presenterte sitt statsbudsjett for 2010 i oktober la de til grunn at bruttonasjonalproduktet i Norge ville falle med 2,1 prosent i 2009 og vokse med 1,3 prosent i 2010. For Fastlands-Norge var BNP ventet å falle med 1,1 prosent i år og stige med 2,1 prosent til neste år.

Arbeidsledigheten (AKU) i Norge er forventet å havne på 3,2 prosent i 2009 og 3,7 prosent i 2010.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.