*Nettavisen* Økonomi.

- Høyres «grønne skifte» er bare tomme ord

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lederen i Miljøpartiet De Grønne mener at Høyre og Arbeiderpartiet er langt mer opptatt av å øke oljeutbyggingen enn å satse på klimatiltak.

04.09.15 15:24

I juli ble det kjent at Høyre har nedsatt et eget utvalg kalt det «Det grønne skiftet» som skal utvikle partiets klima- og miljøpolitikk. «Grønt skifte» er et uttrykk som også er blitt flittig brukt av Arbeiderpartiet det siste året.

Les også: Det har vært mye snakk og lite handling

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er imidlertid lite imponert over Arbeiderpartiets og Høyres miljøpolitikk. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener det er et paradoks at Høyre ønsker å fremstå som et miljøparti samtidig som partiet går inn for økt oljesatsing.

- Høyres grønne skifte er bare tomme ord. Tallenes tale er klar, de store pengene satses fortsatt på norsk oljevirksomhet, ikke grønt næringsliv. Beskjeden fra Erna Solberg til næringsliv og investorer er ikke til å misforstå: Olje er fremtiden.

- Regjeringen prøver å late som norsk olje og gass ikke har noe med klimaendringene å gjøre. Sannheten er at norsk oljevirksomhet gjennom 40 år har ført til at 14 milliarder tonn CO2 har blitt pumpet opp i verdens atmosfære. Norge har et stort ansvar for klimaendringene, mener Hansson.

Liten vilje til grønne investeringer
Hansson påpeker at det er et stort misforhold mellom statens investeringer i olje- og gassindustrien og fornybar energi. Det samlede budsjettet til Enova er på ca. 2,15 milliarder kroner, mens budsjettet for elsertifikatene som støtter fornybar energi, er på 1,2 milliarder. Til sammenlikning investerer staten i 2015 38 milliarder kroneri petroleumsvirksomheten, mens ulike skattefordeler til oljeindustrien utgjorde 20,8, ifølge tall fra Finansdepartementet.

- Under de rødgrønne ble oljeinvesteringene firedoblet. De blå fortsetter i samme spor med å investere nesten 40 milliarder kroner direkte i oljesektoren årlig. Denne sektoren har også store skattefordeler, fordelaktige avskrivingsregler og gunstige garantiordninger, sier Hansson.

Partiet hans ønsker å legge til rette for en kontrollert avvikling av norsk oljevirksomhet over en 20-årsperiode.

- De Grønne vil flytte de store investeringene og fordelene fra oljeindustrien over til satsing på nytt, grønt næringsliv. Det vil skape de nye arbeidsplassene som skal finansiere velferdsstaten i framtida.

- Ikke god miljøpolitikk
Høyres miljøpolitiske talsperson på Stortinget, Nikolai Astrup, som leder partiets utvalg «Det grønne skiftet», fnyser av kritikken fra Hansson.

- MDGs ensidige fokus på nedbygging av oljeindustrien er et blindspor. Det er ikke slik at hvis oljeinvesteringene opphører, så vil det frigjøres ressurser til å satse i andre sektorer. Hvis oljeselskapene ikke investerer på norsk sokkel, vil de investere på en annen sokkel, sier Astrup.

Klikk på bildet for å forstørre.

Høyres miljøpolitiske talsmann Nicolai Astrup mener Miljøpartiets politikk er en omvei til lavutslippssamfunnet. - MDG ønsker negativ økonomisk vekst, noe som vil gjøre oss fattigere, men også gjøre det betydelig vanskeligere å gjennomføre et grønt skifte.

Han mener at Miljøpartiets politikk vil gjøre det betydelig vanskeligere å satse grønt i Norge, og at partiets politikk vil føre landet inn i fattigdom og tilbake til 70-tallet.

- Norsk kapital skal skattes ut av landet. Bankenes evne til å finansiere store investeringer og nye prosjekter skal begrenses sterkt. Det skal innføres en ekstrabeskatning av vindkraft og andre naturbaserte næringer, som vil hemme utviklingen av fornybar energi i Norge. Da gjenstår offentlig sektor, som vil få stadig mindre slagkraft til å løse de store samfunnsoppgavene. Vi kan ikke leve av offentlige subsidier, og enda mindre i en økonomi der statens økonomiske slagkraft reduseres hvert eneste år.

Ifølge Astrup er den mest effektive modellen for å realisere lavutslippssamfunnet å ta markedet i bruk i miljøets tjeneste.

- Når det å tenke grønt gir sorte tall, får det grønne skiftet et selvstendig momentum. Vi er på god vei. I Norge er utslippene fra industrien redusert med nær 40 pst siden 1990, mens produksjonen er økt kraftig. Industrien har lykkes med å frikoble vekst og utslipp.

Vil distansere seg fra regjeringen
Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann Terje Aasland kjenner seg heller ikke igjen i kritikken fra Hansson og peker på at Ap fikk gjennomført en rekke miljøtiltak da partiet var i regjering.

- Vår regjering gjorde mye. Utslippene stabiliserte seg, og begynte å gå ned under vår regjeringstid. Vi ble enige de andre partiene om to brede forlik om klimapolitikken, innførte en omfattende støtteordning for fornybar energi, innførte klima- og skoginitiativene og gjorde endringer i bilavgiftene som har fått stor effekt, sier Aasland.

Han opplever at Arbeiderpartiet har et godt samarbeid med Miljøpartiet på Stortinget og påpeker at de to partiene sammen blant annet har fått gjennomslag for elektrifisering av Utsira, flertall for ny klimalov, at Statens Pensjonfond Utland har kastet kullselskapene ut av porteføljen og bærekraftsrapportering i statsbudsjettet.

- Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre gode klimatiltak både på kort og lang sikt. Senest for to uker siden presenterte vi en rekke tiltak som vil bidra til reduserte klimautslipp, sier Aasland og trekker frem at partiet ønsker å øke bevilgningene til klimateknologifondet slik at det vil stå 100 milliarder kroner i fondet innen 2017.

Aasland reagerer på at Hansson setter Arbeiderpartiet i samme klima-bås som regjeringen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann Terje Aasland sier at partiet vil styrke miljøteknologiordningen og øke bevilgningene til fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomstilling slik at det står 100 milliarder i fondet innen 2017. - Slik bidrar vi til at industrien kan få støtte til å utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- Det er forskjell på Arbeiderpartiets miljø- og klimapolitikk og regjeringens. Det vet Hansson godt. Frps leder i regjeringen, Siv Jensen, sto nylig fram som klimaskeptiker i Aftenposten, understreker Aasland, som også ønsker å distansere seg fra MDG på noen punkter i miljøpolitikken.

- Det er viktig at Norge benytter seg av fleksibiliteten i det internasjonale avtaleverket på klima, slik at vi får mest mulig klimatiltak for pengene. De internasjonale klimamodellene som viser veier fram til målet bygger alle på at de mest kostnadseffektive tiltakene gjøres først, vi skal vokte oss vel for å avvike fra det prinsippet.

Aasland har følgende å si om Hanssons oljekritikk mot Ap.

- Arbeiderpartiet ønsker å fortsette utviklingen i norsk olje- og gassektor, men det er viktig at innsatsen for å få ned utslippene forsterkes slik at det fortsatt kan være rom for vekst innenfor våre langsiktige klimamål.

Aasland trekker frem fondet for klimateknologi som et viktig instrument for å utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.