- I september kan krisen være på sitt maksimale

Sentralbanksjef Øystein Olsen må kanskje sette renten opp igjen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen må kanskje sette renten opp igjen. Foto: (Scanpix)

Og da blir Norges Bank tvunget til å kutte renten, mener sjeføkonom.

Forrige uke hadde Norges Bank rentemøte, der de valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Mer overraskende var den nye rentebanen der de nå ser det som like sannsynlig at renten holdes uendret, som for at den kuttes, på rentemøtet i september

Som en konsekvens av dette svekket kronen seg mot euro, dollar, pund og sveitsiske franc med over tre prosent, som er det meste siden mai 2010.

Men en svakere krone spiller liten trille nå, mener enkelte.

- Norges Bank har tatt grundig feil av konjunkturbildet, men det vil snu når det demrer for dem hvor ille det egentlig er. I september vil trolig krisen være på sitt maksimale, og Norges Bank kutter sin foliorente med et halvt prosentpoeng, sier Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, til Nettavisen NA24.

Han varsler at det kan bli en gryende krise her hjemme.

- Rentene må kuttes for å stoppe en gryende konkursbølge i Norge. En helt unødvendig og hjemmelaget krise, sier Andreassen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Konkurshopp
Mandag kom Virke med en oversikt som viser at det i løpet av årets tre første måneder har vært en eksplosjon i antallet konkurser i varehandelen på hele 50 prosent, sammenlignet med året før.

- Nå bremser det opp i alle næringer. Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør dessuten at nordmenn holder hardere på lommeboka. Det rammer i stor grad varehandelen, som er den næringen som sysselsetter flest i Norge. Nå må definitivt politikerne komme på banen, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Organisasjonen nedjusterte sine egne prognoser for 2013 og har laget en liste med punkter over tiltak de mener er viktige for politikerne å ta med seg inn i valgkampen.

Les mer: Krever tiltak for å hindre nye konkurser

Andreassen sier at rentekutt er riktig medisin.

- Medisinen virker, men det vil ta tid. Bedriftene får først billigere lån et stykke ut i 2014.

Valutakursen påvirker rentesettingen
Styringsrenten har ligget på 1,5 prosent i over ett år. Det har blitt mye diskutert om dette er et for lavt nivå for den relativt sterke norske økonomien.

Men dersom renten heves vil sannsynligvis kronen styrkes.

- Nå betyr kronekursen lite for rentesettingen. I det lange løp er den helt avgjørende. Kronekursen og utenlandsk inflasjon er de viktigste drivkreftene i norsk inflasjon, en prisvekst vi ikke har kontroll over, sier Andreassen.

DNB-analytiker Magne Østnor forteller at valutakursen er en av flere faktorer som påvirker sentralbankens rentesetting.

- Den er spesielt viktig for inflasjonen. Jo sterkere kronekursen er, jo lavere blir inflasjonen på de varene vi importerer. Dessuten er det slik at en rekke av de varene vi produserer i Norge, delvis består av importerte varer. Med en for sterk norsk krone kan det dermed bli vanskelig for sentralbanken å nå inflasjonsmålet sitt. Dessuten vil kronekursen også påvirke vår eksportsektor. En sterk krone vil svekke konkurranseevnen til eksportrettet sektor, og kan på sikt bidra til at det blir vanskelig å opprettholde både produksjon og sysselsettingen i denne sektoren, sier Østnor til Nettavisen NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

I fjor var veksten i Norge svært god og kronekursen til tider rekordsterk.

- For sentralbanken kan det da være lite ønskelig å senke renten for å svekke valutakursen, men samtidig bidra til en overoppheting av norsk økonomi. Nå er situasjonen en litt annen. Veksten i Norge er i ferd med å bremse opp. Da vil det være enklere for sentralbanken å senke renten, sier Østnor.

For sterk kronekurs
Mars i fjor senket Norges Bank renten.

- De fleste er enige om at mye av bakgrunnen for det, var at kronekursen var i ferd med å bli for sterk. Likevel er sentralbanken svært varsomme med å bruke renten i et forsøk på å styre valutakursen. Man vil nødig havne i en situasjon der markedskreftene tvinger sentralbanken opp i et hjørne der den er tvunget til å agere for å motvirke bevegelser i valutakursen, og hvor det vil ha uønskede effekter på norsk økonomi. Et slik spillsituasjon finnes det mange eksempler på, og mang en gang har sentralbankene måttet gi tapt for markedskreftene, sier Østnor.

Selv om valutakursen spiller en rolle i rentesettingen, er det ikke valutakursen som har hovedrollen.

- Når de nedjusterte rentebanen sin, så nedjusterte de sitt beste gjett på hva de selv vil komme til å gjøre fremover dersom utviklingen blir slik de tror. I det bilde, spiller valutakursen en rolle, men ikke hovedrollen. Det gjør situasjonen i verdensøkonomien og oppbremsingen i norsk økonomi. Når det er sagt, vil jeg nok tro at den svekkelsen vi har sett i etterkant av rentemøtet i forrige uke, er svært velkommen hos sentralbanken. Den hjelper jo til med å nå inflasjonsmålet, sier Østnor.

DNB Markets ser for seg at Norges Bank kutter renten med 0,25 prosentpoeng på møtet i september og at dette vil bidra til å holde kronen svakere enn tidligere. Prognosen til DNB Markets innebærer at kronen mot euro vil ligge på cirka 7,70 fremover.

Andreassen ser for seg at kronen vil svekke seg i første omgang, men at valget så kan snu trenden.

- Krona får en midlertidig svekkelse, til om lag 8,20-8,30 kroner mot Euro. Med en omlegging av den økonomiske politikken; en kraftig stimulativ finanspolitikk fra en ny regjering, vil den imidlertid kunne styrke seg igjen neste år, sier Andreassen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.