*Nettavisen* Økonomi.

- Innvandringen er vår «snillisme» og idioti

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

- Vi må avslå samtlige søknader om såkalte arrangerte ekteskap og opprett lukkede asylmottak.

08.04.13 12:54

Christian Tybring-Gjedde mener SV med Audun Lysbakken og Inga Marte Thorkildsen i spissen bidrar stort til at parallelle samfunn vokser fram i Norge.

Nå langer han ut mot de to SV-stjernene på 40-årsdagen til sitt parti, Fremskrittspartiet.

- Lysbakken er en pratmaker, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen NA24.

- Det er nettopp Lysbakken og Inga Marte Thorkildsens holdninger som skaper segregeringen vi ser i dagens Oslo. Utviklingen går i feil retning, og ansvaret for politikken og konsekvensene av politikken som føres ligger hos den rødgrønneregjeringen - ingen andre, fortsetter Frp-politikeren.

Det er SV-leder Audun Lysbakkens uttalelser til Nettavisen i forbindelse med «Det Store Intervjuet» lørdag, som provoserer Tybring-Gjedde.

- Det er et stort paradoks at det på vestkanten er skoler med bare rike hvite mennesker, mens det på østkanten er skoler med nesten bare barn med minoritetsbakgrunn. Det illustrerer litt av klasseskillet vi har i Oslo, sa Lysbakken.

LES INTERVJUET HER: - Jeg er opptatt av å stille krav til innvandrere

LES ANDRE INNVANDRERUTSPILL FRA TYBRING-GJEDDE HER:

- I bunn og grunn rasistisk

Tybring-Gjedde mener at statsråder og stortingsrepresentanter på venstresiden har stemplet dem som har kommet med kritikk av utviklingen, som rasister, i stedet for å lytte. Det har kneblet debatten og har holdt kritikerne tause.

- Dersom man ikke har vært villig til å forbeholdsløst å omfavne det flerkulturelle eksperiment med begge armer, så er man ifølge dagens regjering bakstreversk, umoderne, nasjonalistisk, innadvendt, stigmatiserende, fremmedfiendtlig, ekstrem og i bunn og grunn rasistisk, sier Tybring-Gjedde.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Den rødgrønne regjeringen har satt i gang et demografisk eksperiment, og samtidig lagt grunnlaget for et splittet folk, ifølge Tybring-Gjedde.

Våre samfunnsnormer utsettes for prøver det ikke er gitt at det kan takle, og våre frihetsverdier utfordres og motarbeides. Begreper som tillit, troverdighet og samhold er blitt erstattet med honnørord og begreper som vi alle er forpliktet til å akseptere, sier han.

- Uunnværlige frihetsverdier som likeverd, likestilling, ytringsfrihet, religiøs frihet, individuell frihet og et sekulært lovverk er blitt gjenstand for diskusjon og delvis erstattet med begreper som mangfold og toleranse. Det er en skam, fortsetter han.

«Medvandrere» er bedre enn «innvandrere»

Tybring-Gjedde mener at kritikerne er blitt livredde for å snakke, at selv ordene og begrepene er blitt endret.

- Stortingsrepresentant Håkon Haugli fra Ap har satt den foreløpige rekorden, hvor han i en debatt med meg forleden tok avstand fra ordet «innvandrere», og mente «medvandrere» var et bedre begrep. Dette fordi de aller fleste har jo flyttet en gang i sine liv, og derfor hadde «vandret» ut av sitt barndomshjem, sier Tybring-Gjedde.

Arbeiderparties Håkon Haugli mener imildertid ikke at han har brukt ordet «medvandrere».

- Jeg har aldri brukt ordet «medvandrere» slik Tybring-Gjedde påstår i intervjuet. Jeg har påpekt at begrepet «annengenerasjons innvandrere» er uheldig, siden de ikke har vandret noe sted og tatt til orde for at vi i stedet snakker om førstegenerasjons nordmenn, sier Haugli til Nettavisen NA24.

Ifølge Tybring-Gjedde må to tiltak gjennomføres, dersom Lysbakken, Thorkildsen og den rødgrønne regjeringen skal ha et snev av troverdighet i innvandrings- og integreringsdebatten.

- For det første må samtlige søknader om henting av ektefeller i opprinnelseslandet, såkalte arrangerte ekteskap, avslås, sier Frp-politikeren.

- Alle taper

Ifølge Tybring-Gjedde utgjør såkalte arrangerte ekteskap rundt 15 prosent av innvandringen.

- Vi henter med andre ord første generasjonsinnvandrere kontinuerlig. Dette er i stor grad konservative tildekkende kvinner som blir værende innenfor husets fire vegger, sier Tybring-Gjedde.

- Det finnes ingen politisk eller juridisk begrunnelse for at en person som har fått asyl i Norge skal få mulighet til å hente en ektefelle i opprinnelseslandet. En slik politikk er «snillisme» og idioti. Alle taper; kvinnen, familien, barna, nærmiljøet, skolemiljøet og samfunnet for øvrig, fortsetter han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Det andre tiltaket som regjeringen må iverksette er å opprette lukkede asylmottak.

- Det er kriminalitet mot norske velgere at mer enn 20.000 asylanter befinner seg i Norge uten korrekt identitet, sier Tybring-Gjedde.

- Vi må få flere i arbeid

Audun Lysbakken har en annen inngangsvinkel på å løse problemet. Han vil viske bort forskjellene i det norske samfunnet.

- Vi må få flere i arbeid, få flere barn med minoritetsbakgrunn i barnehage og få dem til å lykkes på skolen, sa Lysbakken i forbindelse med «Det Store Intervjuet» .

- Vi trenger også en boligpolitikk hvor villaer og blokker ligger i samme skolekrets, fortsatte han.

Annonsebilag