- Jeg har ikke tjent på Norsk Tipping

Foto: Poppe, Cornelius (Scanpix)

Tidligere tippesjef Reidar Nordby jr. slår tilbake

13.01.10 13:41

Tirsdag gikk dagens styreleder i Norsk Tipping, tidligere stortingsrepresentant Lars Sponheim, langt i bekyldningene mot den tidligere ledelsen i Norsk Tipping.

Særlig fikk tidligere tippesjef Reidar Nordby jr. og hans ledergruppe sterke anklager rettet mot seg.

Les mer her: Skandale i Norsk Tipping

Sponheim stilte spørsmålstegn ved pengetransaksjoner til Sveits, og en rekke forhold rundt leverandøren EssNet og selskapet Innovation Studios Norway AS.

Avviser anklager
I et intervju med NA24 avviser Reidar Nordby jr. totalt at han skal ha mottatt penger fra leverandører.

Nordby har i dag imidlertid etablert et selskap i Sveits sammen med Hans Vigmostad og sveitsiske Yvonne Schnyder. Vigmostad ledet tidligere Essnet, som var Norsk Tipping-leverandør. Yvonne Schnyder har i likhet med Nordby vært leder for bransjeorganisasjonen World Lottery Association.

- Dette selskapet ble etablert i fjor høst, og har ikke én krone i inntekt ennå, sier Nordby.

Selskapet ble etablert i Sveits fordi Schnyder allerede er etablert der, og at de tre synes dette var et sentralt sted å starte selskapet.

- Aldri
Nordby innrømmer overfor NA24 at det skulle ha vært klarere kanter i Norsk Tipping da han ledet selskapet. At det skal ha forekommet korrupsjon og underslag, avviser han totalt.

- Det er klart at sett i ettertid skulle det vært mer armlengdes avstand til en del leverandører, sier Nordby til NA24.

Han sier videre:

- Så vidt meg bekjent er det ingen som har hatt egen vinning av kontrakter i Norsk Tipping. Aldri.

Møtte svenske på Lillehammer
I en melding fra Norsk Tipping den 12. januar kommer det frem at det skal ha skjedd alvorlige forhold rundt selskapet Future Center Norway Intellectual Capital AS, som senere tok navnet Innovation Studios Norway AS.

Nordby sier at bakgrunnen for selskapet var en kongress Norsk Tipping avholdt for den europeiske spillindustrien i 1999. Her holdt svenske Leif Edvinsson et foredrag om bedrifters «human capital».

Ved en tilfeldighet møtte Nordby Edvinsson igjen på Lillehammer ved inngangen til år 2000. Det var da de to bestemte seg for å starte opp et selskap med vekt på «Human Capital» i Norge. Med sponsorhjelp fra Norsk Tipping ble dette etablert på Hamar.

Selskapet skiftet senere navn til Innovation Studios Norway AS. Selskapet jobbet tett med Høyskolen på Hamar, og hadde som hovedfokus å komme blant annet med innspill om unge mennesker spillvaner.

- Nå sier de at vi har sløst bort åtte millioner kroner på dette selskapet, men da har de overhodet ikke tatt med inntektssiden, sier en oppgitt Nordby.

Nordby sier også at han ikke forstår kritikken om at den tidligere administrasjonen ikke har gitt nok opplysninger om dette selskapet til styret.

- Hvis du spør de daværende styremedlemmene i Norsk Tipping er jeg sikker på at de mener at de fikk meget god informasjon, sier Nordby til NA24.

Bråk i lang tid
Det har vært bråk rundt forholdene i Norsk Tipping i lang tid.

Allerede i 2004 og 2005 startet tidsskriftet Kapital å skrive om kontrakten til den svenske spillmaskinprodusenten EssNet ab. NA24 omtalte også de meget spesielle forholdene rundt denne kontrakten på dette tidspunktet.

Avtalen det ble stilt spørsmålstegn ved var en leveranse av 10.000 spilleautomater til 80.000 kroner stykke, altså en kontrakt på 800 millioner kroner. Kritikken gikk på habiliteten til Norsk Tippings ledelse og prisen på automatene.

Da kontrakten ble inngått var nordmannen Hans Vigmostad toppsjef i EssNet ab. Vigmostad er samtidig gift med Torun Vigmostad Steinhaug, som er administrerende direktør i rådgivningsselskapet Thue & Selvaag. Dette selskapet har i ti år har hatt oppdrag for Norsk Tipping.

Vigmostad eide i sin tid 14 prosent av selskapet gjennom T&S Holding, der Hans Vigmostad er varamedlem i styret.

Den daværende styrelederen i Norsk Tipping, høyesterettsadvokat Sigmund Thue, eide samtidig 22 prosent av Thue & Selvaag.

For å sjekke om det hadde skjedd noe ulovlig under inngåelse av EssNet-kontrakten ble revisorselskapet Ernst & Young hentet inn. Revisorselskapet konkluderte imidlertid at kontraktsreglene ble fulgt. Dessuten ble kontrakten terminert etter at 1.300 automater var levert, da EFTAs overvåkningsorgan ESA slo fast at Norsk Tipping ikke kunne ha monopol på spilleautomater i Norge.

Måtte gå av
22. JUNI 2000: Reidar Nordby jr. var president i World Lottery Association, og måtte reise mye. Derfor ba han Norsk Tipping om hjelp til å stelle hagen. Nordby betalte for gartnertjeneste gjennom 1.000 kroner lønnstrekk hver måned i hageperioden i begynnelsen, før lønnstrekket ble redusert til 800 kroner. Totalt betalte han 29.700 kroner. Prisen for gartnerjobben lød imidlertid på 423.600 kroner.

AUGUST-NOVEMBER 2007: Nordbys skattemessige fordel i gartnersaken ble et tema, og det hele ble et virkelig problem da Nordby erkjente at han ett år tidligere hadde hatt kjennskap til den egentlige verdien av ordningen – uten å innrapportere dette.

19. NOVEMBER 2007: Avtale mellom Nordby og Norsk Tipping ble inngått. Det ble klart at Nordby skulle slutte som sjef, jobbe som spesialrådgiver og beholde sjefslønnen på 1,7 millioner kroner.

22. NOVEMBER : På Redaksjon 1 sier styreleder Sigmund Thue at arbeidsforholdet mellom Norsk Tipping og Reidar Nordby jr. var blitt avsluttet, og at han ikke skulle ha noen roller som ansatt i selskapet. Nordby oppfattet dette som å bli sparket på direkten, mens Thune mener Nordby var inneforstått med avgjørelsen før de gikk på luften. Norsk Tipping fremhever at situasjonen forandret seg ved at avtalen av 19. november ble dårlig mottatt av allmennheten, og selskapet fryktet for sitt omdømme. Derfor skulle de gå i reforhandlinger av avtalen.

23. NOVEMBER: Tilleggsavtale til avtalen av 19. november ble inngått mellom Norsk Tipping og Reidar Nordby jr. Han skulle tre av etter styremøtet 27. November. Nordbys ansettelsesforhold i Norsk Tipping skulle avsluttes. Lønn og andre ytelser skulle utbetales i oppsigelsestiden. Nordby skulle fra fratredelsestidspunkt ta på seg konsulenttjenester. Nordbys pensjonsordning skulle ikke røres. Det ble vedtatt at Nordby skulle stå fritt til å påta seg oppdrag fra Norsk Tipping, og omvendt. Nordby mener imidlertid at det var en forutsetning for avtalen, at Norsk Tipping ville engasjere ham i konsulentoppdrag til en økonomisk størrelsesorden på om lag 850.000 i året.

Reidar Nordby gikk til sak mot Norsk Tipping og krevde millionerstatning for tapt inntekt. Han tapte først i retten, men anket til lagmannsretten der det ble inngått forlik.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.