*Nettavisen* Økonomi.

- Jeg står rett for alt jeg har gjort

Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Gigantisk korrupsjonsbot til Yara.

19.01.14 21:32

BYGDØY ALLÉ (Nettavisen): Yara har onsdag fått en rekordstor bot på 295 millioner kroner for grov korrupsjon. Selskapet ble kjent med boten tirsdag kveld under et styremøte og et enstemmig styre aksepterte boten.

- Vi ser alvorlig på denne saken. Både selskapets eksterne granskning og Økokrims etterforskning har avdekket uakseptable og skuffende forhold. Vi har i denne perioden bistått Økokrim og gitt dem tilgang til alt materiale, sier Jørgen-Ole Haslestad, konsernsjef i Yara.

- Hvordan vurderer du ditt eget ansvar?

- Jeg står rett for alt jeg har gjort.

Det er tre personer som er siktet, hvor to fortsatt jobber i selskapet.

- Det er ikke øvrige medarbeidere utover de to vi kjenner til.

Øvrige siktelser kjenner ikke vi til, sier Yara-toppen.

Yara er kjent med at tre er siktet, men vet ikke hvem disse er.

- Vi har ikke funnet grunnlag for å avskjedige noen for de forhold som er avdekket til nå, sier Yara-sjefen, på spørsmål om hvorfor ikke saken har fått konsekvenser for noen ansatte.

Klikk på bildet for å forstørre.

Fant ikke feil
Yara har selv etterforsket korrupsjon uten å ha funnet feil.

- Vi fant ikke i vår interne granskning feil. Men det er nå påvist av Økokrim, sier Haslestad.

- Hvor stort er styrets ansvar?

- Styret har det overordnede ansvaret. Vi har hatt saken i hvert eneste møte og diskutert tiltak for at dette ikke skal kunne skje. Vi er trygge på at dette ikke skal skje igjen. Vi har fått på plass systemer som skal hindre dette, sier styreleder Bernt Reitan.

Han slår fast at selskapet har nulltoleranse for korrupsjon.

- Jeg føler meg komfortabel med å si at jeg er sikker på at det ikke kommer slike saker igjen i Yara, sier Reitan.

Haslestad er litt mer bombastisk:

- Og jeg er trygg på det.

- Slik som vi ser tiltalen fra Økokrim og hvordan den er utarbeidet, frykter vi ikke tilsvarende saker i andre land, sier Yara-sjefen.

Rekordbot
Økokrim har gitt Yara International ASA (Yara) et forelegg for tre tilfeller av grov korrupsjon. Saken gjelder bruk av bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i Libya og India, samt bestikkelser overfor en leverandør i Russland. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for cirka 12 millioner USD. Forholdene er skjedd i perioden 2004 - 2009.

Yara er morselskap i et internasjonalt konsern med virksomhet innen hovedsakelig produksjon og salg av gjødsel og har mer enn 8000 ansatte over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Oslo og er notert på Oslo Børs. Den norske stat eier 36,2 prosent av aksjene. I 2012 hadde Yara en årsomsetning på cirka 84 milliarder kroner og et årsresultat på over 10 milliarder kroner.

Boten i forelegget er på 270 millioner kroner. I tillegg omfatter forelegget inndragning av utbytte med 25 millioner kroner. Yara har informert Økokrim om at foretaket erkjenner at vilkårene for straffansvar er oppfylt, og forelegget er vedtatt.

Økokrim vil med det første avgjøre tiltalespørsmålet for personer tilknyttet foretaket på tiden da lovbruddene fant sted.

Ved fastsettelsen av straffereaksjonen mot foretaket har Økokrim lagt særlig vekt på følgende forhold:

Om de straffbare forholdene:
- Økokrim mener å kunne bevise at det er benyttet bestikkelser i forbindelse med Yaras kontraktsforhandlinger i Libya, India og Russland. Det er en usedvanlig alvorlig korrupsjonssak. Det er brukt bestikkelser overfor oljeministeren i Gaddafis regjering i Libya, og i India overfor en høytstående embetsmann. De allmennpreventive hensyn gjør seg ualminnelig sterkt gjeldende ved bestikkelser av offentlige tjenestemenn.

- Bruk av bestikkelse er ikke et engangstilfelle, men er benyttet i tre ulike land og for kontrakter som løper over mange år. Realitetene i overføringene fra Yara er tilslørt og svært vanskelige å oppdage. Bestikkelsene er skjult blant annet ved bruk av falske bilag, fordekt ved overprising av varer, og ved bruk av selskaper i såkalte «skatteparadiser».

- I skjerpende retning er det lagt betydelig vekt på at, slik Økokrim mener å kunne bevise at bestikkelsene er forankret hos personer i Yaras tidligere konsernledelse.

Klikk på bildet for å forstørre.

Om etterforskningen:
- Måten bestikkelsene er skjult på har gjort etterforskningen krevende. Det har vært nødvendig med utstrakt internasjonalt politisamarbeid for å fremskaffe nødvendig informasjon. Økokrim har henvendt seg til 12 land for å få bistand. Økokrim har fått betydelig hjelp fra særlig sveitsiske, franske og amerikanske myndigheter.

Om foretakets anti-korrupsjonsarbeid og kontakt med Økokrim:
- Økokrim mener at Yaras anti-korrupsjonsarbeid fram til 2008 var utilstrekkelig, blant annet i form av mangelfulle interne retningslinjer og sviktende fokus hos daværende ledelse. Foretaket burde den gang ha foretatt seg mer for å forebygge lovbruddene.

- Det er lagt vekt på at mistanke om korrupsjon var kjent for konsernledelsen allerede i 2008, mens foretaket varslet Økokrim våren 2011. At Yara selv kontaktet Økokrim er tillagt vekt i formildende retning ved utmåling av boten.

- Videre er det vektlagt i formildende retning at Økokrim har hatt en god og konstruktiv kontakt med selskapet og Yaras granskere. Yara har samarbeidet om etterforskningen blant annet ved å fremskaffe dokumentasjon. Straffesaken er imidlertid primært opplyst gjennom Økokrims egen etterforskning og i samarbeid med utenlandsk politi.

Stiger på børsen
Tross boten stiger Yara med en prosent på Oslo Børs.

Vinneren blant de mest omsatte aksjene er REC Silicon, som klatrer hele 5,87 prosent, men også cruiserederiet RCCL (+1,2 prosent) og Cermaq (+1,1 prosent) har solid oppgang. Oppgangen på børsen er bred og hovedindeksen løftes med 0,62 prosent til 560 poeng onsdag formiddag.

Et fat nordsjøolje koster onsdag formiddag 106,41 dollar, mens amerikansk lettolje om settes for 92,69 dollar fatet.

I Europa går det også oppover denne onsdagen. Frankfurt-børsen åpner sterkt, med en fremgang på 0,9 prosent for DAX-indeksen. I Paris er CAC 40 opp en halv prosent, mens FTSE 100-indeksen i London stiger med noe mer beskjedne 0,4 prosent.

Her kan du følge utviklingen på børsen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.