*Nettavisen* Økonomi.

- Jens er omvendt Robin Hood

Jens Stoltenberg, Ap Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Himanshu Gulati mener Jens Stoltenberg har skattlagt de fattigste.

19.08.13 08:41

Fremskrittspartiet ønsker et skattekutt i Norge. Med dette kuttet skal de gi mest til de med minst.

- Vi ønsker å kutte i inntektsskatten for at det skal lønne seg mer å jobbe, men vi gjør dette ved å øke bunnfradraget, slik at skattelettelsene skal komme vanlige arbeidsfolk til gode, sier Himanshu Gulati, formann i Frp Ungdom, til Nettavisen NA24.

- Flere fattige i Norge
Han slår fast at skattelette skal være velferd og at statsministeren ikke følger dette.

- Jeg mener Jens gjennom sin politikk har økt avgiftsbyrden på en måte som har skattlagt de fattigste hardest. Jeg mener han har ført en usosial skatte- og avgiftspolitikk, og at vi blant annet ser resultatet når det har blitt flere fattige i Norge, sier Gulati.

Han ramser opp hva han mener Stoltenberg har gjort gjennom sin tid på Stortinget:

  • Økt matmomsen fra 11 prosent til 15 prosent
  • Økt egenandelene på medisiner
  • Fjernet særfradraget for store sykdomsutgifter
  • Kraftig økt bompengeandelen av nye veier til 94 prosent
  • Kutter 15 prosent av pensjonene til de som er gifte eller samboende

- Jens Stoltenberg bruker mye tid på å spre usannheter om at Frps skattelettelser kommer de rikeste til gode, når sannheten er at våre skattelettelser er innrettet på en måte som gjør at de med vanlige lønninger og pensjoner sitter igjen med mest. Blant annet øker vi minstefradraget med 20.000 kroner som gir vanlige folk 6.000 kroner mer å rutte med. Jeg mener derimot Jens må feie for sin egen dør når han selv har økt avgiftstrykket på en måte som først og fremst rammer de som allerede sliter mest. Matmomsen er økt fra 11 prosent til 15 prosent, egenandelene på medisiner er økt, bompengetrykket er økt kraftig. Dette er usosiale skatte- og avgiftsøkninger som rammer vanlige folk og de som sliter fra før av. Jens har derfor ført en usosial skattepolitikk hvor han har skattlagt de fattigste, sier Gulati om statsministerens skattepolitikk.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Paul Weaver

Gi mest til de som har minst
- Vi ser nå at har blitt 7.000-15.000 flere fattige barn med den rødgrønne regjeringen, og de må ikke komme å si at det ikke betyr noe for foreldrene til disse barns om minstefradraget er 78.000 eller 100.000, om matmomsen er 11 prosent eller 15 prosent, sier Gulati.

- Det viser først og fremst at de rødgrønne løsningene ikke har fungert. Det viser også at de rødgrønne skatte- og avgiftsøkningene har gjort ting verre for de familiene som sliter fra før av. Med Frps politikk hvor bunnfradraget øker kraftig og en rekke dagligdagse avgifter settes ned, ville familier med minst fra før sitte igjen med vesentlig mer av sin egen inntekt. Mens Jens har ført en omvendt Robin Hood-politikk hvor han har gitt med den ene hånden og tatt gjennom økte skatter- og avgifter med den andre hånden, så ønsker Frp å folk beholde mer av sine egne penger, sier Gulati.

Arbeiderpartiet mener derimot at fattigdomstallene har holdt seg relativt stabile.

- Andelen barn som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt har holdt seg stabil de siste årene. At antall barn som lever i husholdninger med lav inntekt har økt, skyldes først og fremst at befolkningen øker. Økningen av barn i lavinntektsfamilier har vært spesielt stor blant familier med ikke-vestlig landbakgrunn. Dette dreier seg ofte om nyankomne familier med svak tilknytning til arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister og statsråd, Anniken Huitfeldt, til Nettavisen NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Helle Frost

- Lønnet arbeid er den viktigste forutsetningen for å motvirke fattigdom blant barn og å bedre barns oppvekstvilkår. Å få mor ut i jobb vil få mange familier med minoritetsbakgrunn ut av lavinntektsfamiler.

Gulati mener at Frp sine skatteletter gir mest til de som har minst.

Her en skattelettelsene de ønsker å utføre:

  • Øker bunnfradraget med 20 000 kroner slik at spesielt de med minst inntekt sitter igjen med nesten 6000 kroner ekstra i året
  • Senker pensjonistenes skatt med 4000 kroner
  • Øker frikortgrensen for unge til 60 000 kroner
  • Øker kraftig boligsparingen for ungdom

- Ingen av de tiltakene som FpU her foreslår vil ha betydning for de lavinntektstallene det her vises til, fordi tallene er beregnet ut fra inntekt og ikke utgifter. Halvering av barnehagepriser og gratis skolebøker vil heller ikke ha betydning for hvor mange som regnes som fattige. Med EUs beregningsmål defineres du som lavinntektsfamile selv om du tjener over 500 000, hvis du har to barn og hjemmeværende kone, sier Huitfelt.

Gulati mener at skattelette er velferd. Med det mener han at de som har minst skal få mest.

- Det å la folk sitte igjen med mer av sine egne hardt tjente penger er god og fornuftig politikk. Vi ser at det er blitt flere fattige under de rødgrønne, og det er da helt ulogisk å ta inn mer i skatter- og avgifter fra vanlige folk. Den rødgrønne regjeringen er mye mer opptatt av å ta inn mest mulig gjennom skatte- og avgifter istedenfor å la folk beholde litt mer av sine egne hardt tjente penger. Jens har ført en omvendt Robin Hood-politikk hvor han har gitt med den ene hånden men tatt fra folk med den andre. Frp har en grunnleggende tro på at det kommer samfunnet og økonomien til nytte ved å la folk beholde litt mer av sine egne penger. Da får de bedre kjøpekraft som er bra for velstanden og velferd til den enkelte, spesielt til de som sliter fra før, samtidig som det gir mer dynamikk og vekst i økonomien, sier Gulati.

- Vi er fornøyde
En undersøkelse som Respons har gjort for Unio viser at nordmenn er fornøyde med skattenivået vi har i dag.

68 prosent av deltakerne i målingen mener «det generelle skattenivået» er «omtrent som det bør være», 28 prosent svarer «for høyt», mens bare 2 prosent mener det skulle vært enda høyere. Resultatet fordeler seg nokså tilsvarende på tvers av kjønnene, selv om flere menn til en viss grad svarer at skattenivået er for høyt. 64 prosent av dem er imidlertid fornøyd med skattenivået. Blant kvinner er denne andelen 71 prosent, skriver NTB.

- Undersøkelsen avslører at skattelette ikke er noen vinnersak i valget til høsten, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB.

Og det er bare blant velgerne til Fremskrittspartiet at et flertall (57 prosent) synes skattenivået er for høyt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag