NA24.no

- Økologisk mat kan ikke fø verden

(Colourbox)
Sist oppdatert:
Regjeringen mener økologisk mat handler om å lære nye ting for det vanlige landbruket.

Nettavisen NA24 har den siste tiden skrevet flere saker om økologisk matproduksjon. Både norske og amerikanske forskere mener at fordelene med økologisk mat er langt fra så store som bransjen selv hevder.

Les også:

Den rødgrønne regjeringen innførte i sin tid et eget mål om at 15 prosent av matproduksjon og matforbruket skal være økologisk i 2020. Ifølge landbruksdepartementet innebar det at «målsettingen innebærer at 15 pst. av det samlede norske jordbruksarealet og det samlede husdyrholdet, skal være økologisk. Videre innebærer det at 15 pst. av det totale norske forbruket, målt i omsetningsverdi, skal være økologisk.»

- Erfaringer som kan overføres

Den nye Høyre-Frp-regjeringen melder nå at dette målet fortsatt står ved lag, men de ser i større grad på økologisk landbruk som en læringsarena.

- Økologisk matproduksjon bidrar med kompetanse om agronomiske metoder som gir positive effekter på miljøet, blant annet gjennom å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser, bruk av alternativer til kjemisk plantevern og bidrar positivt til å ivareta biologisk mangfold. Erfaringer kan overføres til det konvensjonelle jordbruket og bidra til at det norske jordbruket blir mer miljøvennlig. Økologisk landbruk har en spydspissfunksjon som kan bidra til å fremme miljøvennlig mer jordbruk generelt, skriver departementet til Nettavisen NA24.

- Lang fra tilstrekkelig for å fø verden

Departementet er i utgangspunktet positiv til økologisk landbruk, men mener at jordbruket ikke er effektivt nok.

- Målsettingen med økologisk produksjon er å drive mest mulig bærekraftig måte. Resirkulering av næringsstoffer og minst mulig bruk av plantevernmidler er viktige prinsipper. Det er også en viktig målsetting å skape et driftsmiljø som i størst mulig grad ivaretar husdyrenes behov for utfoldelse og naturlig atferd. FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk) mener økologisk landbruk har en viktig rolle i bidra til bedre jordstruktur, økt humusinnhold, bedre vannhusholdning og reduserte miljø og helsefarer knyttet til bruk av plantevernmidler.

- FAO er samtidig tydelig på at produksjonspotensialet i økologisk landbruk langt fra er tilstrekkelig til å fø verden alene, understreker departementets eksperter.

Vil se mer på klimakonsekvensene

Departementet deler Bioforsk seniorforsker Arne Grønlunds bekymringer om økologisk jordbruk potensielle belastning på klimaet.

- Det er viktig å fremheve den viktige funksjonen som økologiske driftsformer kan ha som utviklings- og læringsarena for en mest mulig miljøvennlig produksjon og som også vil være nyttig for det konvensjonelle landbruket. Det er viktig med forskning for å få kunnskap om faktorene som avgjør om de ulike agronomiske metodene er gunstige i et klimaperspektiv og hvilke tilpasninger som er nødvendige for å kunne optimalisere produksjon av økologisk mat.

Departementet avviser samtidig de økologiske organisasjonenes påstander om at departementet bagatelliserer virkningen av sprøytemidler, og at dette knyttes til blant annet autisme og fødselsdefekter.

- Grenseverdiene som er satt for innhold av rester av plantevernmidler i mat, er harmonisert innen EØS. Grenseverdiene er fastsatt på vitenskapelig grunnlag.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere