*Nettavisen* Økonomi.

- Kristin er den gjerrigste vi har hatt

Foto: (Scanpix)

Giskes utvalgte har sett inn i spåkulen. Se hva de fant.

13.02.12 21:32

VILLA PARAFINA (NA24): - Det har aldri blitt brukt så lite penger som da SV hadde finansministeren, sier Trond Giske.

I Villa Parafina, som er statens representasjonsbolig i Oslo, la næringsministeren mandag frem resultatet til hans omdiskuterte næringslivsutvalg kalt «Norge 2020-gruppen».

Her har Giske samlet sammen flere yngre ledere og arvinger med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler. Sammen har de laget publikasjonen: «Norge 2020, Hva skal vi leve av i framtida?».

- Det har vært unge mennesker, i hvert fall fra min alder og ned, sier Trond Giske.

Sparing er viktigst
Resultatet av flere års arbeid viser at det viktigste for Norge er at det fortsatt kjøres stramme budsjetter og at handlinsgregelen bevares. Denne går ut på at man hvert år kan bruke fondets forventede realavkastning på 4 prosent (altså avkastning fratrukket inflasjon) over statsbudsjettet.

Giske viser på følgende måte hvor mye strammere budsjettet har vært i den sittende koalisjonsregjeringen mot den siste Bondevik-regjeringen.

- Det har aldri blitt brukt så lite penger som da SV hadde finansministeren, sier Trond Giske.

Et annet spørsmål som løftes opp er om nordmenn er sultne nok på suksess.

- Norge har blitt den 25. største økonomien i verden. Det har vært en vekst i bruttonasjonalprodukt, verdien av alt som produseres i et land (BNP), fra i overkant av 100 milliarder kroner i 1930, til dagens 2.500 milliarder kroner, sier Giske.

Eksportandelen av BNP har i alle år ligget relativt konstant på mellom 35-45 prosent og er per dags dato rett i overkant av 41 prosent. Norsk eksport til EØS-landene utgjør 75 prosent i dag, mens eksporten til USA utgjør i underkant av syv prosent.

- Like det eller ikke, men avhengig av våre naboland er vi, sier han.

- Flinke under krisen
Giske trekker også frem at norsk næringsliv var veldig dyktig til å omstille seg under finanskrisen. Ser man på BNP falt denne kun med 1-2 prosent på det verste og nå har den steget. Mens Sverige var ned over seks prosent på det verste, men også de har fått en rekyl.

- Vi var flinke til å omstille oss i krisetiden og finne nye innovative løsninger

En annen ting som er viktig for Giske er hvordan vi skal klare å sikre de kommende generasjonene.

Det skjer mye i verdensøkonomien. I dag er USA størst, Kina kommer til å overta den posisjonen høyst sannsynlig innen 10-15 år og innen 2050 kommer også India til å bli like store som USA, ifølge Goldman Sachs. Også andre land som Mexico, Russland og Brasil vil rykke kraftig oppover.

- Dette forskyver handelsøkonomien og hva norske bedrifter skal forholde seg til.

Rema-arving Ole Robert Reitan peker på Norges utfordringer slik:

- Man må tørre å satse i Norge. Altfor mange selger seg ut bare man ser et tosifret millionbeløp. Arne Hjeltnes har sagt det helt glitrende: «Hadde det vært i Norge hadde det aldri blitt noe Miscosoft. For det første hadde de blitt stengt av arbeidstilsynet fordi de i startfasen satt i en garasje og jobbet. For det andre var Microsoft verdt 300 milliarder før de hadde omsatt én krone, så de hadde blitt drept av formueskatten før de hadde solgt en eneste softwarepakke».

Her kan du lese utvalgets rapport

Omstridt kjendisvalg
Da Giske lanserte gruppen høstet den motbør i flere leire. Noen raste over å ikke være invitert, andre sa tvert nei til å delta.

Blant annet fikk Giske hard medfart av sine partikolleger etter han rekrutterte kronprinsen til sin rådgivergruppe og ble beskyldt for å blande roller.

Giske innrømmet at han hadde vært i tvil om kronprinsens deltakelse, men forsvarte likevel sitt valg ved å trekke fram Kronprinsens store engasjement for norsk næringsliv, og fordi han i mange situasjoner er en døråpner for norske bedrifter i utlandet.

Dette er Giskes utvalgte:
*Per Benjaminsen (1968), ProBIO AS

* Christian Berg (1969), Hafslund ASA

* Line Ellingsen (1969), Ellingsen Seafood AS

* Cecilie Fredriksen (1983), Golden Ocean Group Limited (meldt forfall)

* Leila Hafzi (1976) Nepal Productions DA

* Øyvind Hamre (1966), Ragasco AS

* Kjersti Kleven (1967), Kleven Maritime AS (meldt forfall)

* Kristin Skogen Lund (1966), Telenor ASA

* Rebecca Mahboubi (1965), The American Bagel Company AS

* Steinar J. Olsen (1970), Stormberg AS (meldt forfall)

* Ole Robert Reitan (1971), Reitangruppen REMA 1000 AS

* Tine Rørvik (1967), Norner Innovation

* Zahid Saddiq (1975), Star Autoco AS

* Olav H. Selvaag (1969), Selvaag Gruppen

* Øystein R. Skiri (1975), Boost Communications AS

* Gry Cecilie Sydhagen (1974), Metizoft AS

* Jon S. von Tetzchner (1967), Opera Sofware AS

* Yvonne Torgersen (1968), Norske Ventiler AS

* Stein Marius Varner (1965), Varner-Gruppen AS

* Thomas Wilhelmsen (1974), Wilh. Wilhelmsen ASA

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.