- Kunne spart milliarder

Bilaksjonen har regnet på hva Norge kunne spart på å ha et anstendig veinett.

15.03.06 08:35

Ved å bygge bedre veier og redusere avgiftene på kjøp av ny bil, samt omsetning av bruktbil, kan vi redde mange menneskeliv og redusere antallet trafikanter som skades kraftig, skriver Bilaksjonen i en pressemelding.

Etter selv å ha regnet på hva Norge kan spare ved å investere i veier på bakgrunn av tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Transportøkonomisk institutt (TØI), konkluderer Bilaksjonen med at det lønner seg å sørge for gode veier og tryggere biler. De mener nemlig at Norge kan spare hele 62 milliarder kroner i året på å oppgradere veinettet.

Lav standard
De påpeker at 95 prosent av stamveiene i Norge ikke har fullgod standard, og at det samme gjelder for 73 prosent av riksveiene.

Stamveiene står for halvparten av all veitransport her i landet, og ifølge Bilaksjonen er resultatet av den skandaløse veipolitikken i Norge også store økonomiske tap for AS Norge på grunn av bortkastet tid og økte kostnader.

Egen tabell
Bilaksjonen har laget en tabell som viser hvorfor de mener det ville vært lønnsomt å investere i veier i Norge. Grunnlagstallene er hentet fra SSB og TØI, mens beregningene for besparelser (angitt i kursiv) er utarbeidet av Bilaksjonen.

Men Bilaksjonen gir seg ikke med disse tallene selv om de er skyhøye i seg selv.

- I tillegg kommer økede miljøkostnader og en rekke andre følgekostnader av den skandaløse norske veistandarden, skriver de videre.

Og som et lite sleivslag til politikerne på tampen, avlutter Bilaksjonen med å kalle den norske veipolitikken for «strutsepolitikk», fordi norske politikere nekter å ta dette inn over seg og sørge for at det investeres i veier i Norge.

ULYKKER (Kilde: TØI)

Antall ulykker årlig med personskade

.

8.400 ulykker

Kostnader per ulykke

.

3.400.000 kroner

Totale kostnader per år

.

28.560.000.000 kroner

Antatt reduksjon med bedre veier og nyere biler

.

20 prosent

Reduserte kostnader ved bedre veier/biler

5,7 milliarder

5.712.000.000

.

NÆRING (Kilde SSB - 2003-tall)

Norsk transportnæring

.

48.000.000.000 kroner

Antatt økning i snitt-fart fra 50 til 70 km/t ved bedre veier,

.

.

40 prosent økt hastighet = 20 prosent reduserte kostnader

.

20 prosent

Besparelse for transportnæringen

9,6 milliarder

9.600.000.000

.

PERSONTRANSPORT (Kilde: SSB)

Snitt reisetid per dag per nordmann (2003)

.

1,23 timer

Antall nordmenn

.

4.640.000 mennekser

Andel veitransport

.

90 prosent

Antall dager

.

365 dager

Total reisetid med bil eller buss

.

1.874.815.200 timer

Antatt timepris

.

250 kroner

Total kostnad for reiser med tanke på tidsbruk

.

468.703.800.000 kroner

10 prosent reduserte kostnader

.

10 prosent

Besparelser for samfunn, bedrifter og befolkning

46,8 milliarder

46.870.380.000

.

SUM BESPARELSER ÅRLIG, regnet ut av Bilaksjonen

62,1 milliarder

62.182.380.000 norske kroner

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.