- Lav rente i ett år

Tilnærmet gratis å låne penger.

29.08.12 16:56

Onsdag klokken 14 kom sentralbanksjef Øystein Olsen med Norges Banks renteavgjørelse.

Her ble det klart at renten holdes uendret på 1,50 prosent. Dette er lik avgjørelse som ved de to foregående rentemøtene.

- Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Avgjørelsen var identisk med økonomenes forventninger.

Norges Bank begrunner avgjørelsen på følgende måte:
«Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som ventet. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt.»

- I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

- Det var som forventet av alle analytikere spurt av Reuters at Norges Bank ville holde renten uendret på dagens møte. Qvigstad indikerer at utviklingen siden juni ikke endrer banen ut året, og indikerer dermed uendret rente ut året. På pressekonferansen sa han at første heving ville komme mellom desember og sommeren neste år. Vi venter at fortsatt lav inflasjon og sterk krone vil føre til at renten ikke vil bli hevet før høsten 2013, melder seniorøkonom Knut A. Magnussen hos DnB Markets.

Spår rentekutt
Men selv om renten holdes uendret er det ikke gitt at den vil fortsette med det.

Sjeføkonom i Terra Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, var den eneste som spådde riktig etter rentemøte i mars. Nå tror han Norge vil tvinges til å sette renten ned.

- Vi drives over i en situasjon der vi må tilpasse vårt rentenivå til våre naboland. Den norsk kronen vil gradvis bli en trygg havn for investorer. Det er vi i rute til å bli. I sommer skjedde det mye som trakk i den retningen. Vi er ikke helt der hvor Norges Bank tenger for å kutte renten, det gjør vi nok i desember, sier Andreassen til Nettavisen NA24.

Han mener stortinget bør stramme inn.

- Jeg tror at Norges Bank må signalisere ovenfor politikerne at den norske renten kan kuttes mye ned i tiden fremover. Derfor er det viktig at Stortinget nå strammer inn med budsjettkutt og skatteøkning, slik at Norge ikke er så sårbar for en ny boble - hvis vi tvinges til å kutte rentene, sier Andreassen.

Fornøyd fagforening
- YS er fornøyd med at Norges Bank besluttet å holde styringsrenten på uendret nivå, men den lave renta gir noen utfordringer. Kjøpekraften til mange husholdninger er stor, noe som kan føre til at boligprisene presses opp. Bankene har derfor et ansvar for å holde utlånene og utlånsrenta på et fornuftig nivå for å unngå en boligboble, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en melding.

YS peker på følgende:

«Rentesetting er blitt en vanskelig øvelse i norsk økonomi, gitt de omgivelsene vi befinner oss i. Inflasjonen er lav, rentenivåene i andre valutaer lave, kronen har styrket seg og ytterligere styrking kan også tenkes. Samlet sett taler dette for lav rente.»

«Men samtidig stiger boligprisene og gjeldsoppbyggingen er stor. Det taler for å sette på bremsen, det vil si å øke renten.»

«Sysselsettingen holder seg fortsatt på et høyt nivå. Norsk økonomi er ikke i krise.»

«Flere forhold taler imidlertid for fortsatt lav rente en stund til. Dersom den Europeiske sentralbanken setter ned renten på neste møte, blir det enda vanskeligere for Norges bank å heve renten. Fremover venter vi en turbulent tid i Europa, selv om norsk økonomi gjør det bra.»

Nesten gratis penger
For boliglånskunder innebærer dette at det praktisk talt nå er gratis å låne penger.

De beste boliglånene ligger like over 3 prosent. Når man tar hensyn til skatteeffekten, blir den effektive renten rundt 2,2 til 2,3 prosent.

Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå at inflasjonen i år blir på 1,0 prosent.

Dersom renten blir lavere enn prisveksten, betyr det enkelt sagt at du får betalt for å låne penger. Lånet faller mer i verdi enn rentene du betaler.

Dette er en uvanlig situasjon, men i Norge har det nå grovt sett vært gratis å låne penger siden Norges Bank bråkuttet styringsrenten under finanskrisen vinteren 2008/2009.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.