*Nettavisen* Økonomi.

- Må se 6-tallet

Offentlig ansatte krever minst seks prosent i lønnstillegg denne våren.

- Årets tariffoppgjør må bli et positivt vendepunkt for utdanningsgruppene i offentlig sektor. Denne gangen må vi se sekstallet, sa Unio-leder Anders Folkestad under organisasjonens inntektspolitiske konferanse i Oslo tirsdag.

NA24 - din næringslivsavis

Folkestad gikk kraftig i rette med påstander om at høye lønnskrav i offentlig sektor truer norsk økonomi og kan gi renteøkning.

- Det bør være rom for å gi utdanningsgruppene et løft uten at norsk konkurransekraft svekkes. Det viktige inntektspolitiske spørsmålet er heller hva slags offentlig sektor vi skal ha og hvordan kunnskap skal verdsettes, sa Folkestad.

- Betaler dårlig for utdanning
Han viste til at norske arbeidsgivere har vendt seg til et for lavt lønnsnivå for høyt utdannet arbeidskraft.

- Norge er blant OECD-landene som betaler dårligst for utdanning. Spesielt i offentlige sektor, som i stor grad er monopolist for mange yrkesgrupper. Kampen om kompetansen tvinger fram en nyorientering, sa Unio-lederen.

Han viste til at en effektiv og kompetent offentlig sektor i virkeligheten er en vesentlig del av landets konkurranseevne.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Offentlig sektor bidrar ikke bare med velferd og trygghet. Den bidrar også til å gjøre næringslivet bedre, sa Folkestad.

Unios krav:
Konferansen klargjorde Unios posisjon foran vårens lønnsoppgjør, der følgende punkter er særlig viktige:

* AFP videreføres som en like god ordning som i dag.
* Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene for både uføre- og alderspensjonister.
* Utdanningsgruppene skal prioriteres lønnsmessig.
* Den samlede lønnsveksten for arbeidere og funksjonærer i konkurranseutsatt industri må legges til grunn når det forhandles om økonomisk ramme. Etterslep må kompenseres gjennom høyere ramme i offentlig sektor i 2008.
* En opptrappingsplan for likelønn, og at regjering og storting følger opp Likelønnskommisjonens forslag om et lønnsløft for kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor.
* Offentlig sektor er attraktiv og konkurransedyktig i kampen om kompetent arbeidskraft.
* Bruken av deltid reduseres. Rett til heltid styrkes

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.