- Misbruker unge mennesker

Bruk og kast. Les hvordan mediebransjen kynisk utnytter nyutdannede.

14.06.07 12:14

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

En jobb innenfor media er drømmen for mange unge mennesker, men en fast ansettelse er for mange en fjern drøm. En veldig fjern drøm.

NA24 - din næringslivsavis

En undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at 52,3 prosent av de under 30 år i mediebransjen er ansatt i midlertidige stillinger, og ifølge forsker Bjørg Aase Sørensen er det grunn til å tro at tallet er enda høyere. Landsgjennomsnittet for alle bransjer og aldre ligger på rundt 10. AFI har fulgt 15 midlertidig ansatte journalister siden 2002. Ved siste opptelling var det kun en tredjedel som hadde gått over i faste stillinger.

Har du vært ansatt i årevis på kontrakt i en mediebedrift? Ta kontakt med vår journalist på e-post.

«Prosjekt» Barne-TV
- Jeg tok tidlig konsekvensen av de kjipe midlertidige kontraktene og ble selvstendig næringsdrivende, forteller Nils Johan Halvorsen.

Han jobbet tidligere for NRKs Barne- og Ungdomsavdeling, der det jobber mange andre unge mennesker. NRKJ, som er fagforeningen i statskanalen, bekrefter at denne avdelingen er verstingen når det gjelder utbredelsen av midlertidige kontrakter.

- Mitt inntrykk er at det å bli midlertidig ansatt er eneste måten å komme inn i en fast jobb på, sier Knut Næsheim fra fagforeningsstyret i Barne- og ungdomsavdelingen.

Næsheim anslår at 40-50 personer av de om lag 180 ansatte på avdelingen er på midlertidige kontrakter eller opererer som selvstendig næringsdrivende. Næsheim forteller at disse jobber som om de var faste ansatte, og at de jobber slik i årevis. Han karakteriserer mange av kontraktene som ulne. Når et prosjekt går over i fast form, er det ulovlig å ikke ansette de som jobber i prosjektet i faste stillinger. I NRK blir de ansatte kasteballer mellom flere prosjekter, som går over til å bli faste innslag i både radio og TV, eksempelvis Barne-TV, Amigo, Melodi Grand Prix Junior, Fabrikken og P3Morgen.

Frykter for jobben
Flere ansatte NA24 har snakket med, og som er i konflikt med ledelsen om ansettelsesforhold, tør ikke stå frem i frykt for at det skal gjøre saken verre, og i verste fall resultere i at de mister jobben.

Arbeidsmiljøloven sier at det kun er lov å bruke midlertidig arbeidskraft som vikarer for personer som er fraværende eller i prosjekter som er av kortere varighet og ikke går over i faste former. Et fire år som midlertidig ansatt, har man krav på fast ansettelse. Her finnes det mange gråsoner å operere i.

Personalsjefen i NRK sier han ikke tror antallet midlertidige ansatte er så høyt som Næsheim påstår, men bekrefter det er godt med midlertidige ansatte både i barne- og ungdomsavdelingen og andre avdelinger. Han avviser at NRK spekulerer i bruken av midlertidig arbeidskraft, men innrømmer at det finnes gråsonetilfeller.

- Vi har hatt en oppvask rundt temaet de siste årene, sier personalsjef Bjørn Skrattegård, til NA24. Han skylder på de gunstige permisjonsordningene i NRK for at det er så mange ansatte i vikariater.

Også hos konkurrenten TV 2 har de mange midlertidige ansatte. Personalsjef Mari Gunnestad tør ikke anslå hvor mange. Tidligere klubbleder i TV 2, Jarle Marøy, karakteriserer sin kamp for å bedre forholdene som en pest og plage for ledelsen.

Kjempet for fast ansettelse
- Jeg tynte de jævlig. De drakk nok champagne i et halvt år etter at jeg sluttet, sier Marøy til NA24. Han ga seg i 2006.

Marøy mener han og klubben har hjulpet rundt 80 ansatte på midlertidige kontrakter over i faste stillinger på sine seks år.

- Ved et tilfelle satte jeg et ultimatum for Kåre Valebrokk og krevde at 24 midlertidige ansatte skulle få fast jobb innen mandagen. Og det ble de, forteller han stolt.

Flere NA24 har snakket med føler seg tvunget til opprette enkeltmannsforetak. På denne måten sparer kanalene betydelige summer i form av arbeidsgiveravgifter og kostnader i ved fravær og sykdom.

- Jeg var der som en hauk når de prøvde seg på å presse folk til å bli selvstendige næringsdrivende, forklarer Marøy.

Han forteller at det også finnes fordeler ved å være enkeltmannsforetak.

- Fotografer og redigerere som tjener 480 000 som faste ansatte kan gjerne dra inn 1,1 millioner som selvstendige næringsdrivende, bedyrer han.

Foto: Roy Hilmar Svendsen

Personalsjef Gunnestad sier forholdene rundt midlertidige ansettelser er problematiske, men at situasjonen i TV2 har blitt langt ryddigere de siste årene.

- Helt ryddig blir det aldri. Men vi har et godt samarbeid med klubben og løser de fleste sakene, sier hun.

Verstingene i Oslo
Mediebedrifter i hovedstaden er ifølge AFI verstingene når det gjelder midlertidige ansettelser.

- Det er uheldig at særlig unge blir brukt og misbrukt på denne måten, sier leder av Oslo Journalistlag, Thomas Spence.

Hans inntrykk er at mediebedriftene er storforbrukere av denne type ansettelser, og at trenden vipper i feil retning i Medie-Norges jakt etter billig arbeidskraft.

- Midlertidige ansettelser er en måte å prøve ut folk på, som for så vidt er grei nok. Men for mange blir det en tøff og lang prøve, der arbeidstakeren gir mye og får lite tilbake, påstår Spence.

Selv om midlertidige ansatte i prinsippet har krav på de samme godene som faste ansatte, er dette langt fra praksisen i mange bedrifter.

- Mange føler de henger etter både økonomisk og sosialt, sier OJ-lederen.

Risiko å bli gravid
Norsk Journalistlags advokat, August Ringvold, som håndterer mange klagesaker fra midlertidige ansatte, sier til NA24 at det spesielt bruken av prosjektstillinger som er tvilsom. I hans 14 år i NJs virke har han sett at dette er en tradisjonell måte å rekruttere mennesker på.

Advokaten forteller om hvordan mange frilansere og prosjektarbeidere jobber som om de skulle vært fast ansatte, med faste turnuser og med faste program, og om hvordan tilkallingsvikarer får lik arbeidsmengde som faste heltidsansatte, fordi behovet for dem er permanent. Alle disse forholdene er ulovlige.

- Mitt inntrykk er at det er produksjonsselskapene for TV og avisene der forholdene er verst, sier Ringvold.

Unge kvinner på kortere kontrakter kan dessuten tape store penger på å bli gravide.

- Mange arbeidsgivere velger å avslutte arbeidsforholdet når kontrakten utløper midt i svangerskapet, forteller han.

- Kom med sakene
Advokat Henrik Munthe i Mediebriftenes Landsforbund, der de fleste av landets aviser er medlemmer, sier til NA24 at han blir grinete når han hører om påstandene om at bedriftene spekulerer i bruk av midlertidig arbeidskraft.

- Kom med sakene da, så skal vi rydde opp i de. Ikke bare gnål, sier han.

Munthe undrer seg over hvordan det kan være situasjonen kan være så ille når andre ansatte sjelden tar opp saker med midlertidige ansettelser.

MBL behandler ifølge Munthe grovt regnet en sak i måneden der en redaksjonelt midlertidig ansatt krever fast ansettelse. MBL representere da bedriften, mens NJ og eventuelle tillitsvalgte representerer den ansatte.

- Noen ganger løses sakene ved at folk slutter, andre ganger får de fast jobb, avslutter Munthe.

Har du vært ansatt i årevis på kontrakt i en mediebedrift? Ta kontakt med vår journalist på e-post.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.