*Nettavisen* Økonomi.

- Nå kan alle få gullpensjon

Birger Myhr. Foto: Privat.

Nytt forslag røsker skikkelig løs i nordmenns fremtid.

11.01.13 21:32

Banklovkommisjonen presenterte mandag del tre av sine forslag til utforming av fremtidens tjenestepensjoner. Her ble det klart at ytelsesbaserte tjenestepensjoner, slik de fremstår i dag, vil bli avviklet i privat sektor.

For de som er født i 1962 eller tidligere kan bedriftene velge å videreføre ordningene, som har blitt tildelt økenavnet gullpensjoner.

Men hvor gylne de faktisk er kan diskuteres.

- Vi mener at dagens ytelsesbaserte tjenestepensjon har et ufortjent godt renomme og at det ikke skal være noe problem for bedriftene å etablere nye pensjonsordninger som vil gi de ansatte samme pensjonsopptjening som en videreføring av dagens ordning ville gitt, sier Birger Myhr hos Pensjonseksperten til Nettavisen NA24.

Han mener dermed at gullpensjonene er oppskrytt og peker på at det nå foretas en viktig endring.

- Banklovkommisjonen foreslår som ventet en kraftig utvidelse av rammene for dagens innskuddsbaserte pensjonsordning.

Alle andre må endres
Men alle ansatte som er født etter 1962 skal i løpet av en overgangsperiode på inntil tre år overføres til en innskuddspensjon eller til den nye «hybride» pensjonsordningen.

Allerede opptjente rettigheter forblir i utgangspunktet i pensjonsordningen, men uten at det utstedes fripoliser. Etter at endringen er gjennomført, skal ny opptjening skje i henhold til regelverket i den nye ordningen.

Arbeidstakeren vil altså få en pensjonsopptjening som delvis er ytelsesbasert og delvis er basert på det nye regelverket.

Et par utfordringer
Myhr mener at den største utfordringen i forbindelse med avvikling av en ytelsesbasert tjenestepensjon er at opptjeningen av pensjonsrettigheter fordeler seg helt annerledes over et normalt karriereforløp i en ytelsesbasert ordning i forhold til en ordning som er basert på innskudd

I en ytelsesbasert pensjonsordning har bedriften langt høyere kostnader for sine eldste ansatte enn for sine yngste, mens kostnadene i en innskuddsbasert ordning er uavhengig av alder.

- Dette innebærer også at størstedelen av den totale pensjonsopptjeningen skjer mot slutten av karrieren i en ytelsesbasert ordning. Bedriften kan altså ikke uten videre erstatte en ytelsesbasert ordning med en innskuddsbasert ordning uten at de eldste arbeidstakerne rammes, sier Myhr.

Han peker på at det finnes to mulige løsninger på dette problemet:

* De eldste arbeidstakerne forblir i den ytelsesbaserte ordningen
* Det etableres et ekstraordinært høyt innskudd for slike ansatte

- For bedriftene blir det i forbindelse med en slik omdanning spesielt viktig å sørge for overgangsordninger som medfører at spesielle grupper av ansatte ikke kommer spesielt godt eller dårlig ut. Slike omdanningsprosesser har en tendens til å medføre mye støy, og det er viktig at de enkelte gruppene gis tilstrekkelig informasjon til å forstå omfanget og konsekvensene, sier Myhr.

Jakter penger
De fleste bedrifter har ikke egen kompetanse på pensjon og tar derfor sine beslutninger på grunnlag av de rådene de får fra leverandører, pensjonsmeglere og aktuarer.

Problemet er imidlertid at disse først og fremst ivaretar sine egne interesser:

* Finanshusene har forstått at desto mer komplisert et produkt er, desto mer uforståelig er det for kunden og desto høyere marginer kan de beregne seg.

* Pensjonsmeglere selger pensjoner på provisjonsbasis. Ettersom marginene er høyere på ytelsesbaserte produkter, ønsker de heller å selge disse. I bedrifter som går over på innskuddsbaserte pensjoner vil de ansvarlige i langt større grad forstå produktet og da vil de i langt mindre grad være avhengig av å gå omveien via megler.

* Den dagen de ytelsesbaserte tjenestepensjonene forsvinner, vil aktuarene gå glipp av en stabil inntektskilde. Bedrifter med ytelsesbaserte tjenestepensjoner er avhengig av aktuar for å få beregnet hvilke verdier som skal balanseføres. Bedrifter med innskuddsbaserte pensjonsordninger trenger ikke aktuar.

Pensjonseksperten har også et tips til hvem bedriftene ikke bør rådføre seg med ved en endring.

- Den rådgiveren som i utgangspunktet har rådet bedriften til å videreføre sin ytelsesbaserte pensjonsordning gjennom den siste fem til tiårs perioden er neppe den riktige til å bistå i omdanningsprosessen.

LES OGSÅ:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.