*Nettavisen* Økonomi.

- Nettleien er urettferdig

strømregning Foto: Hafslund

Selv om strømprisen går ned på grunn av full magasiner, er nettleien like høy.

30.10.11 12:28

- Det er urettferdig og lite i samsvar med myndighetenes bioenergisatsning, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.

- På denne måte betaler faktisk de som bruker lite elektrisitet mer per kilowattime i nettleie enn de som bruker mye strøm.

Flommer over
De siste ukene har vannmagasinene flommet over, og strømprisen har blitt sterkt redusert. Men dette gjelder altså bare prisen på kraftdelen av strømregningen.

I tillegg må strømkundene betale en nettleie som skal dekke bruken av det elektriske ledningsnettet, og denne nettleien er mange steder rundt 50 øre pr kWh.

Norsk Ved mener det er overraskende at myndighetene fortsatt aksepterer nettselskapenes fastledd på nettleien.

Prisfordel
Før du har brukt en eneste kWh (kilowattime), må du dermed betale en fast abonnementspris som ligger rundt 1.000 kr pr år.

Strømkunder som bruker lite strøm betaler derfor mer pr kWh i nettleie enn de som bruker mye. I leveringsområde til Energiselskapet Buskerud Nett er for eksempel fastleddet på 1.200 kroner.

Nettleien blir da 53,78 øre pr kWh hvis man bruker 10.000 kWh i året. Mens den går ned til 45,78 øre pr kWh hvis man bruker 30.000 kWh i året.

Altså en prisfordel på 8 øre pr kWh for dem som bruker mest.

Misforhold
Myndighetene er opptatt av at vi skal redusere strømforbruket til fordel for økt bruk av bioenergi. Norsk Ved har derfor tatt opp det de mener er et misforhold i mht fastleddprising med Olje- og Energidepartementet.

- Sett fra vårt ståsted burde fastleddet på nettleien heller blitt lagt inn i nettleien på en slik måte at hele nettleien kun ble en forbruksleie, uttaler fagsjef Stranna Larsen.

- Uten fastledd ville man da unngått den urettferdigheten som man har i dag med økt nettleiepris for dem som velger å bruke lite strøm. Man ville dermed i større grad motivert til økt bruk av ved og annen bioenergi.

Prisprofil
Ut fra hensynet til å redusere belastningen på linjenettet, burde faktisk nettleien vært oppbygd helt motsatt av hva den er i dag, mener Norsk Ved.

Prisen pr kWh burde vært lavere for dem som velger å bruke lite strøm og mye bioenergi til oppvarming. Det vil motivere for økt bruk av ved og annen bioenergi.

- Vi skal heller ikke se bort fra at en slik prisprofil også vil medvirke til å redusere nettselskapenes investeringsbehov og derved deres utgifter, sier Stranna Larsen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.