*Nettavisen* Økonomi.

- Nordmenn har mye å lære

Foto: Junge, Heiko (SCANPIX)

Men brukertilfredsheten med norske barnehager stiger, og politiet utvikler seg positivt.

EPSI Norges kundetilfredshetsmåling av flere sentrale offentlige tjenester viser at nordmenn er mer tilfredse med barnehagene, mer tilfredse med Politiet, mens det kun er små endringer innen grunnskolen, offentlig transport og helse og omsorgstjenester.

- Sammenlignet med øvrige nordiske land så ligger den norske tilfredsheten med disse tjenestene til dels langt lavere enn hva tilfellet er hos våre nordiske naboer, sier daglig leder Fredrik Høst i EPSI Norge i en melding.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en stor uavhengig kundetilfredshetsstudie av diverse offentlige og kommunale tjenester. Tilsvarende studier gjøres også flere andre europeiske land, og analysen viser at det kan være mye å lære fra våre naboland.

Barnehager
- Kundetilfredsheten og lojaliteten med norske barnehager er høyere enn tidligere og på et tilsvarende nivå som i Sverige, sier Høst i meldingen

Brukertilfredsheten for sektoren er samlet sett meget god, og både private og kommunale barnehager kan notere seg en viss fremgang. Forventningene hos brukerne har steget siden i fjor, men analysen viser samtidig en viss fremgang både på servicekvaliteten og produktkvaliteten, sier Høst.

Studien avdekker videre at de største forskjellene mellom kommunale og private barnehager finnes innen produktkvalitet, og herunder ser vi at differansen er størst på områder som ”kvaliteten på lekeområder, leker og lokaler” og «kvaliteten på barnehagenes mat» fortsetter Høst.

Grunnskolen
Når det gjelder den norske grunnskolen så er kundetilfredsheten uendret ift. i fjor.

- Årets måling viser at tilfredsheten og lojaliteten er høyere blant personer med barn i barneskolen kontra de med barn i ungdomsskolen, sier Høst i meldingen.

Tilfredsheten ligger for øvrig fortsatt vesentlig bak hva tilfellet er i øvrige nordiske land, og det er Finland som scorer best.

Politiet
EPSI har også intervjuet personer som har anmeldt et kriminelt forhold til Politiet, det være seg innbrudd, tyveri eller legemsbeskadigelse. Trenden for kundetilfredsheten har vist en positiv utvikling de siste årene, og vi ser bl.a. at håndteringen av anmeldelsen vurderes som bedre enn tidligere, sier Høst.

På tross av dette så kan tilfredsheten kan fortsatt kategoriseres som lav, og resultatene fra den norske studien fortsatt ligger et stykke bak hva tilfellet er i de øvrige nordiske land.

EPSI Rating er et system for å samle inn, analysere og spre informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av varer og tjenester. Informasjonen er vesentlig for så vel enkelt personer som for bedrifter og samfunnet for øvrig. Sammenliknet med flere sentrale nøkkeltall er EPSI Rating fremtidsrettet gjennom at funnene signaliserer i hvilken retning bedrifters konkurransekraft og lønnsomhet kan forventes å utvikle seg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag