- Norge går bedre enn ventet

Foto: Montasje / NTB Scanpix

Viktige tall akkurat sluppet.

16.05.13 11:37

Statistisk sentralbyrå er torsdag ute med BNP-veksten for første kvartal. Samlet ble det et fall for økonomien på 0,2 prosent.

Som vanlig var det den stadig minkende utvinningen av råolje og naturgass som bidro til nedgangen.

Men for fastlands-Norge ble det en vekst på 0,7 prosent i 1. kvartal 2013, ifølge sesongjusterte fastpristall.

- Dette er faktisk litt bedre enn ventet, dersom man ser bort i fra kraftproduksjonen som bidro negativt, sier Knut Anton Mork, sjeføkonom hos Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen NA24.

Veksten i fjerde kvartal blir samtidig revidert ned til 0,2 prosent mot en tidligere meldt vekst på 0,3 prosent.

- Det som drar i den andre enden er nedrevideringen av fjoråret, sier Mork.

Han sier at de nå har sine forventninger til neste rentemøte under vurdering

- Vi ser på denne rapporten som nokså nøytral og vi tror at Norges Bank vil se på hele vekstevnen som litt lavere enn de trodde.

DnB Markets på sin side ventet en vekst på 1,1 prosent og trekker frem at tallene var litt på den svake siden, men neppe utslagsgivende for Norges Banks rentevurderinger.

- Fastlands-BNP økte tett på Norges Banks anslag for første kvartal. Det skulle tilsi at tallene har lite å si for Norges Banks rentevurdering. På rentemøtet i mai trakk Norges Bank frem at forbruksveksten hadde tatt seg opp. Det kunne tyde på at banken ventet litt sterkere vekst enn tidligere anslått. Veksten i fjor og i fjerde kvartal ble justert litt ned. Tallene var altså litt på den svake siden, men neppe utslagsgivende for Norges Banks rentevurderinger, melder seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn (NTB scanpix)

Folk flest bruker mer
Husholdningskonsumet økte med 1,1 prosent etter en beskjeden oppgang kvartalet før. Ellers var det sterk vekst i petroleumsinvesteringene med 5,5 prosent, mens boliginvesteringene økte med 2,4 prosent.

Bruttoproduktet i industri og bergverk økte med 0,3 prosent i 1. kvartal 2013. Det var god vekst i mange næringer som leverer til petroleumsvirksomheten, men som også i stor grad eksporterer sine produkter. Dette gjelder blant annet produksjon av verkstedsprodukter og maskiner, verftsindustri samt reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr der veksten samlet var 2,3 prosent i 1. kvartal. Disse næringsgruppene hadde en årsvekst på hele 7,1 prosent i 2012. Til sammenligning falt aktiviteten i de øvrige industrinæringene med 1,7 prosent i 1. kvartal. For året 2012 var nedgangen på 1,8 prosent.

Annen vareproduksjon økte med 0,3 prosent i 1. kvartal. Tallene viser en klar oppgang i bygg- og anleggsvirksomhet med 2,2 prosent, mens primærnæringene inkludert akvakultur hadde nedgang. Lavere elektrisitetsproduksjon trakk ned BNP Fastlands-Norge med i underkant av 0,1 prosentpoeng både i 4. kvartal 2012 og i 1. kvartal 2013.

Tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte med 0,7 prosent fra 4. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, mens offentlig forvaltning økte med 0,6 prosent i samme periode. Det var sterk vekst i blant annet varehandel samt teknisk og forretningsmessig tjenesteyting.

Sterk vekst i varekonsumet
Husholdningskonsumet økte med 1,1 prosent i 1. kvartal 2013. Tjenestekonsumet økte svakt, mens varekonsumet var hele 1,8 prosent høyere i 1. kvartal enn kvartalet før. Veksten i kjøp av biler og andre transportmidler som var særlig sterk i årets to første måneder, bidro til å trekke opp varekonsumet med nærmere 0,8 prosentpoeng og samlet husholdningskonsum med 0,4 prosentpoeng. Det var også sterk vekst for gruppen halv-varige varer som klær, sko og sportsutstyr. Lavere forbruk av elektrisitet bidro til å trekke ned veksten i husholdningskonsumet med 0,2 prosentpoeng. Utenlandskonsumet økte med 1,1 prosent i 1. kvartal, etter en årsvekst på 9,7 prosent i 2012.

Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,5 prosent i 1. kvartal, hvorav konsum i statlig forvaltning økte med 0,8 prosent, og kommuneforvaltningen med 0,2 prosent.

Nedgang i fastlandsinvesteringene
Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte med 1 prosent i 1. kvartal som følge av fortsatt sterk vekst i petroleumsinvesteringene. Veksten det siste halvåret i petroelumsinvesteringene var 6,6 prosent i 4. kvartal og 5,5 prosent i 1. kvartal. Investeringene i næringene i Fastlands-Norge samlet falt derimot med 4,5 prosent. Også investeringene i offentlig forvaltning var noe svakere i 1. kvartal enn i 4. kvartal.

Boliginvesteringene økte med 2,4 prosent, etter en klar vekst gjennom fjoråret. Økningen i boliginvesteringene er foreløpig beregnet til 7,4 prosent for 2012.

Økt eksport og import
Eksporten økte med 0,2 prosent i 1. kvartal. Den svake veksten i samlet eksport forklares ved nedgang i eksporten av petroleumsprodukter. Eksport av tradisjonelle varer økte derimot med 1,6 prosent, etter et fall i 4. kvartal. De foreløpige beregningene viser også en klar økning i eksport av tjenester.

Den samlede importen økte med 0,3 prosent. Importen av tradisjonelle varer falt med 0,5 prosent, mens beregningene viser svak økning i tjenesteimporten.

Sysselsettingsvekst
Etter sterk vekst i sysselsettingen gjennom første halvår 2012 avtok veksten mot slutten av året. I 1. kvartal 2013 økte antall sysselsatte personer med i overkant av 7 000, eller 0,3 prosent sesongjustert. Vel halvparten av denne økningen forklares med sysselsettingsvekst i kommunal forvaltning.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.