*Nettavisen* Økonomi.

- Ola Borten Moe rapper huset mitt

Foto: Privat

Odelsarving mener statsråden vil trikse til seg millioner.

27.02.13 14:18

Håvard Skogstad mener at Olje- og energiminister Ola Borten Moe på en utspekulert måte «stjeler» odelsretten hans .

- Ola Borten Moe rapper huset mitt, sier Skogstad til Nettavisen NA24.

- Dette er misbruk av loven

Bakgrunnen til Skogstads utspill er at Borten Moe har inngått en kjøpskontrakt på 2,5 millioner kroner for nabojorden til sin egen eiendom på Leinstrand, 10-15 minutter utenfor Trondheim sentrum.

- Det spesielle er imidlertid at Borten Moe inngikk avtalen uten at selgerens odelsfamilie var blitt orientert, ifølge Skogstad som er fetter til selgeren.

- Vi er flere odelsberettigede som ønsker å utøve vår odel, men Borten Moe bruker helt urimelige metoder for å omgå loven, sier Skogstad og peker på at foruten han er det også to andre fettere som vil ha odelsretten.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

I tillegg ble det inngått en avtale om at Ola Borten Moes bror Ingvar skulle kjøpe resten av eiendommen, som består av et tun med flere bygg. Skogstad mener at Borten Moes familie forsøker å omgå både odels- og konsesjonsloven ved å kjøpe eiendommen oppstykket.

- Dette er misbruk av loven, og Trondheim kommune burde avvist å behandle søknad om konsesjon og fradeling stykkevis og delt, sier Skogstad.

Selv vil Skogstad overta tomten og drive jorden.

- Busklein er en flott jorbrukseiendom, større enn gjennomsnittet i Trondheim kommune - og større enn Borten Moe sin gård. Jeg ønsker å flytte dit og drive jorda selv og utvikle gården videre, sier han.

Han peker også på flere elementer.

- Både selger og kjøper har holdt overdragelsen skjult for oss odelsberettigede, og har nektet å opplyse om det er overført penger for landbrukseiendommen og tunet. Vi vet imidlertid at Ola Borten Moes bror Ingvar igangsatte betydelige ombyggingsarbeider på tunet straks kjøpekontraktene for landbrukseiendommen og tunet var undertegnet. Arbeidet ble igangsatt uten lovlig vedtak, og er behandlet som en ulovlighetssak i Trondheim hommune. Familien Borten Moe har derfor investert vesentlige midler på eiendommen. Selger og kjøper har også holdt skjult at tunet med tilliggende område er foreslått lagt ut som boligområde.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Privat

Reagerer sterkt
Det at Borten Moe angivelig skal rappe huset får selger Gry Elen Lauglo til å reagere.

- Jeg synes det er meget ufint og ubehøvlet av Skogstad, sier hun.

- Han har aldri hatt noe eierforhold til huset. Det er mitt og mine barns hus og det var min far som bygde det. Han har aldri satt sin fot på gården eller hjulpet til her, på i hvert fall så lenge som jeg kan huske, sier hun.

- Finurlig triksing
Skogstad mener på sin side at Ola Borten Moe og hans bror med dette både omgår loven på en finurlig måte og kan tjene flere millioner.

Ved å splitte eiendommen i to, er det lettere å få aksept for odelsfrigjøring og i praksis betyr det også at selger kan få mye mer for eiendommen. Solgt under ett kan ikke kjøpesummen være høyere enn at det er mulig å drive forretningsforsvarlig landbruksdrift på eiendommen.

Trolig ville en samlet pris på rundt fire millioner kroner vært maks taket. Nå har Borten Moe kjøpt landbruksarealet for 2,5 millioner alene, mens summen for huset ikke er kjent, men ligger trolig på godt over fire millioner, ifølge Skogstad.

- Vi antar at kjøpesummen ligger over fire millioner for huset. Bruker man en til to millioner på oppussing, så kan man glatt selge gårdstunet for mellom åtte og 10 millioner, sier Skogstad.

- Ergo får Borten Moe-brødrene jordveien gratis, fortsetter Skogstad.

- Måtte deles
- Dette gårdstunet var ikke en egen eiendom, men måtte deles, sier Skogstads advokat Inge Grøndalen.

Etter avtaleinngåelsen søkte Ola Borten Moe om fradeling av gårdstunet etter jordloven. Da trenger man en godkjennelse fra kommunene.

- Det innvilger kommunen, men stilte en betingelse, at den dyrka marka blir slått sammen med Borten Moes gård, sier Grøndalen.

Rett etter godkjennelsen søkte selger kommunene om deling etter plan og bygningsloven.

- Det innvilget kommunene, men også her at dyrket mark blir slått sammen med Borten Moes, sier Grøndalen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Avtalene om salg ble inngått april 2011 og søkerprosessen satt i gang rett etter i april/mai. Fradeling ble innvilget. Sommeren 2011 får odelshaverene vite om avtalene.

- Våren/sommeren 2011 flytter selger. Selger drev ikke selv marka, men den var forpaktet bort til en annen gård. Så fant det sted en god del rehabilitering av bygningsmassen noe Ingvar Borten Moe gjennomførte, sier Grøndalen.

- Skogstad og de to andre odelshaverne krevde gården løst på odel og gikk til sak 15. desember 2011 i Sør Trøndelag tingrett i Trondheim, sier Grøndalen.

Da ble både selger og begge Borten Moe-gutta saksøkt, hvor de krevde sin odel.

- De som ble saksøkt sa at de ikke hadde rett på odel. Dette hadde sammenheng med at dette krevdes en situasjon, salg, arv og så videre. Ola Borten Moe sa han ikke var eier ennå, fordi hans erverv var betinget av at den dyrkede marken var fraskilt, noe den ennå ikke var, sier Grøndalen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Annullert avtale
Ingvar Borten Moe hevdet i retten i desember 2011, at avtalen fra april samme år, om kjøp av gårdstunet, var annullert.

- Samtidig søkte Ola Borten Moe om at gården måtte frigjøres fra odelsrett. Det er en betingelse i loven om odel at hvis hensyn til jordrasjonalisering er viktigere enn odelsretten, kan staten etter søknad, bestemme at odelsretten oppheves, sier Grøndalen.

Borten Moe søkte fylkesmannen på nyåret 2012 om at gården måtte frigjøres fra odel. Advokat Inge Grøndalen mener at Borten Moe ikke er rette mann til å gjøre dette.

- Han møtte seg selv litt i døra, fordi det er kun eier som kan søke, sier Grøndalen.

- Det er feil å legge til grunn at eiendommen er fra delt. Du kan ikke fraskille, så lenge det er odelsrett. Vurderingen bygger på at gårdstunet er fradelt, det mener vi ikke er riktig. Denne fradelingen kan kun skje hvis eiendommen er frigjort fra odel.

Avviser at noe er feil
Statsråden avviser at han gjør noe galt.

- Det er et ærlig og rederlig kjøp. Jeg skal ha den samme behandlingen som alle andre, sier Ola Borten Moe til Nettavisen NA24.

- Er ikke dette en omgåelse av odelsloven?

- Nei, på ingen måte. Tvert imot. Du har en kjøper og en selger og i dette tilfellet har jeg kjøpt jorda for 2,5 millioner kroner. Det er sånn man handler eiendom. Det er ikke noe mindre mystisk enn det, sier Borten Moe.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Anette Johnsen

- Tror ikke på Borten Moe
Ola Borten Moe ønsker ikke å kommentere brorens angivelige huskjøp.

- Det er et avtaleforhold som jeg ikke er part i. Det eneste jeg vil si, er at avtalen er hevet, er alt han vil si.

Ingvar Borten ønsker ikke å kommentere saken.

- Jeg er ingen part i saken, sier Borten Moe til Nettavisen NA24.

Dette mener Skogstads advokat at ikke medfører riktighet.

- Det tror ikke vi noe på. De har ennå ikke fremlagt prisen på kjøpet og om det var betalt noe, sier Skogstads advokat, Inge Grøndalen til Nettavisen NA24.

- Hun som solgte, kjøpte seg en ny eiendom rett etter, som hun fortsatt eier, fortsetter advokaten.

Ifølge Skogstad og hans advokat Inge Grøndalen, inngikk Ingvar Borten Moe kjøp av gårdstunet på eiendommen i april/mai 2011, mens Ola Borten Moe inngikk avtale om kjøp av resten av eiendommen, det vil si den dyrkede marken og skogen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Privat

- Tilhører meg og barna
Nå behandler Statens landbruksforvaltning saken.

Selger Gry Elen Lauglo sier at dette er en pågående sak som nå går sin gang. Men hun bekrefter at avtalen med Ingvar Borten Moe har blitt avlyst.

- Ja, det stemmer at den avtalen har blitt kansellert og at han ikke lenger er en part, sier Lauglo til Nettavisen NA24.

Hun bekrefter også at det en gang ble planlagt å bygge boliger på deler av tomten som Borten Moe vil kjøpe, men at det ikke ble noe av.

- Det stemmer at jeg søkte om å bygge boenheter, men det viste seg at området lå innenfor markagrensen så det var ikke aktuelt. Ola Borten-Moe er kun interessert i tilleggsjorden. Husene og resten tilhører meg og barna, sier Gry Elen Lauglo til Nettavisen NA24.

Taper Skogstad saken, vil han trolig ta saken videre til retten.

- Taper vi, vil vi nesten garantert, prøve saken for domstolene, sier Grøndalen.

- Ola Borten Moe har dokumentert gode evner som politiker, men i denne saken kan det synes som han har hatt fordel av sin posisjon i statsapparatet. Vi velger likevel å tro at han ikke har drøftet saken med sine venner og rådgivere i departementene, sier slektningen.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.