- Politiet en flaskehals

Riksrevisor Jørgen Kosmo slakter myndighetenes kamp mot økonomisk kriminalitet.

07.11.08 00:44

BISLETT (NA24): Det fremgår i en rapport Riksrevisjonen legger fram i ettermiddag.

NA24 – din næringslivsavis

- Økonomisk kriminalitet påfører samfunnet vesentlige omkostninger. Det er derfor viktig at myndighetene prioriterer innsatsen på dette området, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

I rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet», heter det:

Dårlig samordning
- at skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og arbeids- og velferdsetaten har for få kontroller, og at samordningen mellom etatene er for svak.

- at politi- og påtalemyndigheten er en flaskehals grunnet manglende oppfølging av anmeldelser.

- at andelen henleggelser grunnet manglende etterforskningskapasitet har økt vesentlig, og at Oslo politidistrikt er en versting på feltet.

- at oppklaringsprosenten varierer stort fra politidistrikt til politidistrikt.

- at politiet og påtalemyndigheten ikke har lyktes med å inndra utbytte fra straffbare handlinger som en del av etterforskningen.

- at kontrolletatene gjennomfører færre bokettersyn og virksomhetskontroller enn før.

For få kontroller
Riksrevisjonens rapport dekker perioden 2004-2007. Riksrevisoren understreker at færre ettersyn og kontroller ikke er i tråd med behovet for økt innsats fra myndighetene for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

- Når anmeldte saker ikke blir fulgt opp, kan dette virke negativt på viljen til å anmelde straffbare forhold. Det kan igjen stimulere enkelte til å begå lovbrudd på dette området, fastslår Jørgen Kosmo.

Han viser til at alle etatene som er undersøkt selv har deltatt i å utforme en handlingsplan for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Skylder på omorganisering
- Ingen har maktet å følge opp det de selv har foreslått, og det er kritikkverdig. Det skyldes på omorganisering som årsak, og etatene skylder også på hverandre. Til tross for det trykket regjeringen og stortinget har lagt på at kampen mot økonomisk kriminalitet skal prioriteres, peker alle de viktige tallene nedover. Det er skuffende, sier Kosmo.

Det er anslått at den økonomiske kriminaliteten her til lands har et omfang på 20 til 40 milliarder i året. Riksrevisoren reagerer skarpt på at etater ikke anmelder mulige kriminelle forhold fordi de regner med at politiet bare henlegger saken.

- Det er politiet som skal vurdere å henlegge eller om man skal gå videre med en sak, ikke de andre etatene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.