*Nettavisen* Økonomi.

- Reisetid er arbeidstid

Høyesterett har sagt sitt. Foto: (NTB scanpix)

Det har Høyesterett bestemt.

04.06.18 18:21

Når begynner «jobb-takstameteret» ditt å tikke? Det er trolig noe mange av oss har diskutert med sjefen.

Nå bidrar landets øverste domstol til å kaste lys over hva som er gjeldende lov.

En fersk dom fra Høyesterett belyser tre reiser en polititjenestemann foretok til og fra et annet arbeidssted enn sitt vanlige - og utenom alminnelig arbeidstid.

Reisene foregikk i tjenestebil, polititjenestemannen meldte seg for Operasjonssentralen ved avreise og han hadde med seg våpen.

Her kan du lese dommen i sin helhet.

Enstemmig

Høyesterett har enstemmig konkludert med at tjenestemannen sto til arbeidsgivers disposisjon under reisene. De støttet seg på en rådgivende uttalelse om forståelsen av arbeidstidsdirektivet fra EFTA-domstolen

Konklusjonen er at all reisetid måtte anses som arbeidstid etter de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 som implementerer arbeidstidsdirektivet.

«Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver,» heter det ifølge Lovdata.

Tariffavtalen

Tariffavtalen Arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten avgjør godtgjørelsen for mannen. Han hadde fått overtid for de deler av reisen hvor han utførte aktive oppgaver.

Spørsmålet var om tariffavtalen ga grunnlag for overtid for resten av reisetiden.

Konsekvenser

Vernebestemmelsene som skal sikre arbeidstakerne nok hvile, regulerer ikke spørsmålet om hvordan reisetiden skal godtgjøres.

Ifølge Høyesterett vil dommen få betydning for tolkningen arbeidsmiljøloven kapittel 10, og for rekkevidden av den tariffrettslige retten til overtidsgodtgjørelse under reise.

Annonsebilag