- Renten kan kuttes mye

Foto: (Scanpix)

Klokken 14 kommer rentedommen.

29.08.12 13:22

Onsdag kl 14.00 kommer sentralbanksjef Øystein Olsen med en ny rentebeslutning.

Sjeføkonom i Terra Gruppen, Jan Ludvig Andreassen, var den eneste som spådde riktig etter rentemøte i mars. Nå tror han renten vil holdes uendret, men senere vil Norge tvinges til å sette den ned.

- Vi drives over i en situasjon der vi må tilpasse vårt rentenivå til våre naboland. Den norsk kronen vil gradvis bli en trygg havn for investorer. Det er vi i rute til å bli. I sommer skjedde det mye som trakk i den retningen. Vi er ikke helt der hvor Norges Bank tenger for å kutte renten, det gjør vi nok i desember, sier Andreassen til Nettavisen NA24.

Han mener stortinget bør stramme inn.

- Jeg tror at Norges Bank må signalisere ovenfor politikerne at den norske renten kan kuttes mye ned i tiden fremover. Derfor er det viktig at Stortinget nå strammer inn med budsjettkutt og skatteøkning, slik at Norge ikke er så sårbar for en ny boble - hvis vi tvinges til å kutte rentene, sier Andreassen.

Storbankene på hold
Før møtet er styringsrenten på 1,5 prosent, noe flertallet av ekspertene forventer at den også vil forbli.

- Det blir nok ingen endring. Det er kanskje noen faktorer som taler for lavere rente, slik som sterk krone og lavere inflasjon enn forventet. Samtidig har påslagene i markedet falt cirka 30 punkter lavere enn forventet. Kan kanskje si at markedet har gjort jobben for Norges Bank, sier Gaute Marius Langeland, senioranalytiker i Nordea Markets, til Nettavisen NA24.

Heller ikke kollegene i Handelsbanken Capital Markets tror på noen sjokkavgjørelse.

- Det tror vi fordi ting stort sett har utviklet seg som Norges Bank forventet. Det er noen ting som er forandret, men noe i en retning og noe i en annen, sier sjeføkonom Knut Anton Mork til Nettavisen NA24.

Han påpeker ting som de mener trekker renten lavere og noe som trekker det høyere.

- Det som trekker den lavere er at inflasjonen er lavere enn Norges Bank forventet, renteforventingene har falt videre og kronen er sterk. Selv om vi skal føye til at en importvekst av valutakurs i gjennomsnitt så langt har vært som forventet. De siste par ukene har den derimot vært sterkere, sier Mork.

Under inflasjon
Norges Bank har et uttalt inflasjonsmål på 2,5 prosent, noe den i lang tid har ligget godt under.

- Det som trekker den høyere er at pengemarkedets rente har kommet ned. Norges Bank søker å styre bankens utlånsrenter, de som gir virkningene på realøkonomien. Vi regner med at bankene for øvrig vil sette sine renter etter pengemarkedet. Et annet argument er at det er ganske hett på boligmarkedet.

Alle analytikerne i Nordea Markets tror at renten vil forbli uendret, slik den har blitt på de to foregående rentemøtene.

- Dette er ventet av samtlige analytikere og priset inn i markedet. Vi tror ikke banken har vurdert andre alternativer enn å la styringsrenten være uendret, skriver Erik Bruce, analytiker i Nordea Markets, på deres hjemmesider.

Heller ikke landets største bank tror på noen endring med det første.

- Både vi og konsensus venter at sentralbanken vil holde foliorenten uendret på 1,5 prosent. Heller ikke i markedene er det priset inn noen renteendring i dag. Flere forhold taler for fortsatt lav rente en god stund fremover, skriver DnB i sin morgenrapport.

- Renteregnskapet tilsier at samlet effekt på renteprognosen er nær null (muligens litt ned på sikt). Vi regner også med at det er hovedbudskapet. At ting i sum er som ventet. Det vil si at Norges Bank fortsatt tror på renteprognosen fra juni med uendrede renter ut året og deretter en gradvis oppgang. Det er litt på opp siden av markedet som priser inn en viss sjanse for rentekutt senere i år. Vi tror likevel ikke markedet vil reagere vesentlig på et slikt budskap, skriver DnB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.