*Nettavisen* Økonomi.

- Renten skal fortsatt opp

Inflasjonsfrykten avtar, men økonomene er ikke enige om hvor rentene går.

10.06.08 11:16

Prisveksten i mai ble mindre enn ventet. Nå er faren for en ny renteøkning i juni redusert, mener økonomene. Men deretter er de uenige i anslagene.

NA24 – din næringslivsavis

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde tirsdag tall for prisveksten, som viste en årsvekst i kjerneinflasjonen (KPI-JAE) på 2,3 prosent, mens det var ventet en årsvekst på 2,4 prosent.

KPI holder samme vekst
Norges Bank la i sin siste pengepolitiske rapport opp til en vekst på 2,2 prosent. Inflasjonstallene er en av de viktigste indikatorene for Norges Banks rentesetting, som styrer etter et mål om en kjerneinflasjon på 2,5 prosent.

Konsumprisindeksen KPI steg med 3,1 prosent fra mai ifjor til mai i år, og holdt dermed samme vekst som i april.

Lavere enn ventet
- I forhold til vårt anslag er dette svakere enn ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til NA24.

Bruce ble overrasket av fallende priser på reparasjoner og vedlikehold og svak vekst i husleier. I tillegg økte prisene på transporttjenester mindre enn ventet.

- Her har det vært sterk prisøkning tidligere, mens vi nå ser at det flater ut. Men det mest overraskende her er at prisene på flybilletter falt ytterligere. Hittil i år er flybillettprisene ned 15,5 prosent, og det rimer ikke med de oljeprisene vi har nå, sier Bruce.

Nordea-økonomen spør seg om SSBs målemetoder ikke fanger opp dette riktig.

- Argumentene er svakere, men....
Nordea Markets er nå usikere på om det det kommer noen renteøkning på neste rentemøte.

- Vi er litt i tvil om at det kommer en økning i juni. Nå er vi kun en tidel over inflasjonsmålet til Norges Bank, og argumentene for å heve renten i Norge er svakere nå, sier Bruce.

Men at det blir flere renteøkninger er han ikke i tvil om. Nordea-økonomen mener dessuten at dagens tall påvirke den nye rentebanen som blir lagt frem 25. juni.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Det kommer flere renteøkninger, om enn ikke før etter sommeren. Men nå har den europeiske sentralbanken signalisert at den vil heve renten fremover, og da vil det bli lettere for Norges Bank å heve renten også, sier Bruce.

Venter økning i juni
Storebrand Kapitalforvaltnings porteføljeforvalter Olav Chen tror fremdeles at en renteøkning i juni er det mest sannsynlige, selv om dagens tall kom marginalt lavere enn forventet.

- Det ligger fortsatt over Norges Bank prognose. I forhold til forventningene trekker dette tallet isolert sett noe ned for sannsynligheten for renteheving i juni, men samlet sett er inflasjonen fortsatt høy og høyere enn Norges Bank ventet, sier Chen til NA24.

Chen viser til at de alternative inflasjonsindeksene trimmet snitt og vektet median også indikerer at inflasjonen er over inflasjonsmålet, på henholdsvis 3,3 prosent og 3 prosent.

- Norges Bank publiserte sist også en kjerneinflasjon som tar med trendvekst på energi som lå høyere, noe som de signaliserer at de legger mer vekt på, sier Chen.

- Det er game over
Han mener at det er game-over når det gjelder at vi får renteheving om to uker.

- Det er nok ikke en done-deal, men vi er fortsatt mye nærmere 100 prosent enn 50 prosent sannsynlighet for heving, sier økonomen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Tv 2

Han mener i likhet med Erik Bruce i Nordea at når Den europeiske sentralbanken kommer til å heve neste gang, renter internasjonalt har steget markant og inflasjonen er høyere enn ventet ligger det i kortene at vi får en oppjustering av rentebanen også.

- Ingen renteøkning
DnB Nor Markets tror ikke det kommer flere renteøkninger.

- Inflasjonen ligger fortsatt over Norges Banks anslag, men godt under den alternative banen med høy inflasjon. Dermed er det ingen grunn for Norges Bank til å avvike fra den planlagte rentebanen som tilsier uendrede renter ved junimøtet, mener seniorøkonom Kyrre Aamdal.

- Videre fremover har Norges Bank indikert 50 prosent sjanse for renteøkning, men pengemarkedsrentene har allerede steget mer enn Norges Bank har lagt til grunn og behovet for å øke styringsrentene, skriver seniorøkonomen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.