*Nettavisen* Økonomi.

- Så mye skal du opp i lønn

Sentralbanksjef Øystein Olsen har fredag kommet med årets første Regionalt Nettverk.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har fredag kommet med årets første Regionalt Nettverk. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Viktig nyhet før rentedommen.

14.03.14 10:37

Norges Bank er fredag ute med rapporten Regionalt Nettverk. Dette er en ringerunde til en rekke norske bedrifter, og svarene er dermed med på å ta temperaturen på norsk økonomi.

Denne er viktig, da sentralbanken tillegger den veldig stor vekt når de blant annet skal vurdere hva de skal gjøre med renten.

- Årets lønnsøkning
I rapporten kommer det frem at bedriftene ser for seg en lønnsvekst rett under 3,5 prosent. Det var relativt små forskjeller anslagene til de forskjellige næringene, noe som tyder på at de er samstemte i sitt syn.

Statistisk sentralbyrå (SSB) på sin side mener at lønnsveksten i år vil ende på 3,8 prosent.

For tiden pågår det forhandlinger mellom Norsk Industri og Fellseforbundet knyttet til årets lønnsoppgjør. Eksportbedriftene sine rammevilkår og vurderinger veier tungt i disse forhandlingene.

Fasiten til Regionalt Nettverk viser også en del andre utviklingstrekk.

Produksjonsveksten de siste 3 månedene har vært om lag uendret, og veksten ventes å være moderat fremover, men det er splittet.

Det er en svakere vekst innen oljerelatert eksportindustri og bygg og anlegg, mens annen industri og tjenesteyting har hatt en vekst. Flere bedrifter peker på at den svake kronen og mer offentlige innkjøp har bidratt positivt.

De fleste bedriftene ser for seg en vekst fremover med unntak av oljeleverandørnæringen, som kutter i sine utsikter frem til sommeren.

Lettere å finne arbeidere
Kapasitetsutnyttingen er lite endret, men kontaktene rapporterte om lettere tilgang på arbeidskraft.

Andelen som meldte om problemer med tilgang på arbeidskraft var på det laveste nivået siden mai 2010.

Dette sammenfaller godt med utviklingen i arbeidsmarkedet, der flere har blitt ledige det siste året.

Bedriftene ser for seg omtrent uendret vekst i sysselsettingen fremover.

SSB har også oppjustert sine tall og mener nå at arbeidsledigheten skal øke til nær fire prosent i løpet av neste år.

Les mer: Arbeidsledigheten skal øke

Rentero
Denne rapporten er også det siste viktige tallet før sentralbanken kommer med sin pengepolitiske rapport om to uker.

Nå er styringsrenten på 1,5 prosent, noe som er rekordlavt.

Svarene som bedriftene ga denne runden er samlet av en slik art at de neppe påvirker sentralbankens syn i særlig grad.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Norges Banks Regionalt nettverk foretas gjennom telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.