*Nettavisen* Økonomi.

- Siv skal ha mye av æren

- Vi forsterker klimainnsatsen, sier Erna i sin tale. Foto: Heidi Schei Lilleås/Nettavisen

Erna takket finansministeren - og røpet budsjettlekkasje i sin tale.

09.05.14 13:24

GARDERMOEN (Nettavisen): Høyres delegater er samlet til landsmøte på Gardermoen 9. til 11. mai.

Følg Erna live her.

Klokken 12.40 entret statsminister Erna Solberg podiet - til stor applaus.

Her kan du lese hele talen til Høyre-leder Erna Solberg.

Erna trakk spesielt frem samarbeidet med Frps finansminister, Siv.

Innledningsvis kom hun med en budsjettlekkasje:

- De neste tre årene skal vi øke bevilgningene til klimafondet for miljøteknologi med 12,75 milliarder kroner mer enn klimaforliket legger opp til. 4,25 milliarder kroner kommer allerede i årets reviderte nasjonalbudsjett, sa Erna Solberg.

Midlene skal komme i tillegg til en årlig økning på 5 milliarder kroner i tråd med klimaforliket. Fondet vil dermed være på totalt 62,75 milliarder kroneretter 2016-budsjettet, mot klimaforlikets mål om 50 milliarder.

Klikk på bildet for å forstørre.


- Siv skal ha mye av æren

Hun berørte også Frp-samarbeidet i sin tale.

- Jeg vil trekke frem samarbeidet med Siv. Finansministre blir jo ikke så ofte takket av de andre statsrådene, sa Erna - til latter i salen.

- Siv skal ha mye av æren for at regjeringen raskt har blitt et effektivt og offensivt arbeidsfellesskap. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

- Redusere egne utslipp

Solberg lovte at Norge skal redusere egne utslipp gjennom handling, ikke flere dokumenter og utredninger. Som første skritt for å forsterke klimaforliket kommer blant annet:

En handlingsplan for utfasing av oljefyr i statlige bygg i revidert nasjonalbudsjett. Planen er at det skal være ferdig i 2016, to år før tiden avtalt i klimaforliket.

En ny ordning som skal bidra til å utløse ENØK-investeringer i private hjem, i budsjettet til høsten.

Grønn skattekommisjon

En grønn skattekommisjon som nedsettes før sommeren.

Regjeringen vil også være bredt representert i FNs klimatoppmøte i september og har ambisjoner om å bidra til en forpliktende internasjonal klimaavtale.

- Regjeringen mener en ny avtale må bygge på prinsippet om et karbonbudsjett. Verden kan ikke slippe ut mer enn det jorda kan tåle uten at global oppvarming overstiger to grader Vi skal være en pådriver for at verden i desember 2015 har en avtale som gir håp for klimaet. Det skylder vi våre barn og barnebarn, og det skylder vi vår felles klode, sa Solberg.

Utdanning av jenter bygger land

Statsministeren fremhevet at lik rett til utdanning for alle, både gutter og jenter, vil bli en hovedprioritet i utviklingspolitikken til regjeringen. Hun fokuserte særlig på at jenters utdanning er god utviklingspolitikk.

- En utdannet jente kan ikke løfte bare seg selv, men familien sin, lokalsamfunnet og landet sitt ut av fattigdom. Det er en helt feil prioritering når andelen samlet norsk bistand til utdanning er nesten halvert fra 2005 til 2013.

Regjeringen vil jobbe for at jenters utdanning får en viktigere plass i det internasjonale utviklingsarbeidet og i FNs nye tusenårsmål. Norges egne bevilgninger til området skal økes.

Forenkle, fornye og forbedre

Mindre reguleringer, mistillit, detaljstyring og byråkrati, og mer tillit til den enkelte, slik at drivkraften slipper frem, er oppdraget når regjeringen i årene som kommer skal forenkle Norge.

- Rommet for å skape, for de lokale initiativene, for de frivillige, for gründeren – ja, for alle som vil noe, må gjøres større. Offentlige ansatte må få bruke tiden på å hjelpe mennesker fremfor å skrive rapporter til staten.

Solberg sa at fornyelsen av Norge handler om å sikre at våre barn og barnebarn kan nyte godt av like store muligheter som oss.

- Mulighet til å få seg en god utdannelse og til å utvikle ny kunnskap for å løse sin tids utfordringer. Mulighet til å skaffe seg en god inntekt og skape trygghet for sin familie. Mulighet til å utfolde seg i naturen. Og mulighet til å prioritere gode velferdsordninger. Vi skal ikke være den generasjon som huskes fordi vi var mest opptatt av oss selv. Vi skal fornye Norge fordi vi i dag må skape det samfunnet våre barn skal overta i morgen.

Partilederen trakk frem psykisk syke, rusavhengige, barn utsatt for omsorgssvikt og mennesker med lese- og skrivevansker, som noen av gruppene vi må forbedre tilbudet til.

- Et bedre samfunn, kjære landsmøte, er et samfunn med et sterkere sikkerhetsnett som er mer inkluderende og som gir flere mulighet til å stå på egne ben. Det er et samfunn med muligheter for alle.

Støtte til en ny kurs

Statsministeren avsluttet med å minne landsmøtet om at støtten velgerne viste til en ny kurs også forplikter.

- Vi skal skape et Norge som er klar til å møte fremtiden, som tar seg av de som trenger samfunnets hjelp og som bygger på tillit mellom mennesker. Kursendringen er godt i gang. De største grepene ligger enda foran oss, men retningen er tydelig. Vi skal forenkle, fornye og forbedre Norge. Og, kjære landsmøte, vi gleder oss.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.