*Nettavisen* Økonomi.

- Splitt statens milliarder

Foto: (Agentum)

Samfunnsøkonom mener Argentum bør splittes.

Agentum forvalter 10 milliarder kroner og har eventyrlig avkastning – likevel er ikke det statlige investeringsselskapet Argentum populært blant konkurrentene.

- En organisatorisk endring som kan bidra til å sikre mer mangfold og dynamikk, er å dele dagens Argentum i to, mener samfunnsøkonom Villeman Vinje i tankesmien Civita.

Vinje har nylig skrevet analysen «Kompetent kapital og eierskap – mangel på risikokapital og kompetanse i rike Norge».

Kun opptatt av fortjeneste
Argentum ble startet i 2001 for at staten skulle investere i nye bedrifter.

Men kritikerne mener at Argentum i praksis nå reelt oppfører seg som en privat investor , som ikke satser på nyskaping men kun er opptatt av egen fortjeneste.

- Argentum er stolte over å levere avkastning på linje med de beste fondsforvalterne i Europa, og har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,1 % siden oppstart, skriver selskapet selv.

Torn i øyet
At Argentum tjener penger, imponerer ikke de andre som investerer i nyetableringer. De mener at staten bør konsentrere seg om nyskaping og ha en aktiv næringspolitisk rolle.

- Argentum fyller etter min mening ikke rollen som et næringspolitisk virkemiddel for å sikre mangfold og for å videreutvikle norske venturemiljøer, sier partner Erik Hagen i Viking Venture i Civita-rapporten.

Du kan lese rapporten her: Kompetent kapital og eierskap.

Han får støtte fra flere andre aktører:

- Om Argentum lenger fyller noen næringspolitisk funksjon er jeg usikker på, sier styreleder Thomas Falk i Making Waves Group AS.

- Hvis staten med Argentum skal ta et næringspolitisk hensyn, vil ventureinvesteringer, dvs. investeringer i tidligfase og vekstfasebedrifter, være positivt for økonomien og arbeidsplasser, mener partner Reynir Ingdahl i oppkjøpsfondet Altor Fonds.

«Dødens dal»
Civita-rapporten slår fast at Norge, til tross for at vi er et rikt land, har dårlig tilgang til risikokapital.

Dette er spesielt farlig mens de nystartede bedriftene er i «dødens dal» - det vil si fasen mens de har store kostnader, men før inntektene har begynt å strømme inn.

- Etter finanskrisen har investorene blitt mer skeptiske til å gå inn tidlig i bedrifters livsløp. Private investorers risikoappetitt har blitt redusert, mener Vinje.

Skaff mer risikokapital
Civita-forskeren mener at staten må bidra mer risikokapital til nystartede selskaper, og også legge om skattesystemet for å gjøre det mer fristende for private å investere.

- Positive, risikoreduserende skatteincentiver for investeringer i den tidlige fasen i bedrifter bør innføres, slik Sverige gjorde i høst, og mange andre land også har.

- Fjern formueskatten – det vil gi mer privat kapital til investeringer og gjøre det mindre attraktivt å kun investere i eiendom, sier Villemann Vinje.

- Dessuten bør staten selge seg ned i statlige og halvstatlige bedrifter. Staten bør gå ut av rene forretningsorienterte bedrifter, og nøye seg med negativ kontroll (34 prosent) for å kunne blokkere vedtektsendringer og innfri andre politiske mål. Kapitalen dette frigir, kan overføres til risikokapitalmarkedet og finansiere skatteincentiver for private investorer.

- Argentum bør deles i to, og ny statlig risikokapital bør kanaliseres inn i nyeopprettede statlige forvaltningsselskaper fordi det gir flere aktører som kan konkurrere og måles mot hverandre, sier Vinje.

- Investerer der vi kan lykkes
Argentum-direktør Joachim Høegh-Krohn viser til at selskapet ikke skal investere pengene i fond de ikke har tro på.

- Argentum er den største investoren i norske venturefond. Vi invester kun i de venturefondene vi mener kan lykkes med å finne frem til og utvikle lønnsomme bedrifter. Argentum har verken mandat til eller er innrettet for å investere i fond som vi mener ikke er forretningsmessige. Jeg er trygg på at vi som krevende investor har bidratt til å utvikle og bygge opp en bærekraftig bransje for aktive eierfond i Norge, sier Joachim Høegh-Krohn til Nettavisen NA24.

- Er det en fordel å splitte opp Argentum og lage flere, mindre statlige aktører?

- Dette synes å handle om at man ønsker å øremerke midler til såkorn/tidligfase med lavere avkastningskrav. Som et av Nordens største kompetansemiljø på seleksjon av aktive eierfond tilpasset høye avkastningskrav i et meget krevende marked, er vi ikke rett sted å legge en slik forvaltning. Så vidt jeg vet, har også staten andre instrument for å håndtere tiltak som ikke er forretningsmessige, mener Argentums toppsjef.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.