NA24.no

- Statens vegvesen bryter reglene gjentatte ganger

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen får skryt for godt regelverk - men kraftig kritikk for at regelverket brytes.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen får skryt for godt regelverk - men kraftig kritikk for at regelverket brytes. Foto: Anette Karlsen (NTB scanpix)
Sist oppdatert:
Riksrevisjonen er kritisk hvordan deler av 40 milliarder kroner brukes.

Riksrevisjonen la onsdag frem sin årlige gjennomgang av Statens vegvesen, hvor de har sett spesielt på anskaffelser - noe som utgjør over 40 milliarder kroner.

Riksrevisjer Per-Kristian Foss mener de har et veldig godt regelverk, men er mindre imponert over hvordan det fungerer i praksis.

– Etaten har et godt formelt rammeverk, men det er ikke iverksatt godt nok. Dette gir risiko for misligheter i en statlig virksomhet som med årlige anskaffelser på over 40 milliarder kroner er en av de største innkjøperne i Norge, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Bryter eget regelverk

Han mener Vegvesenet bryter sitt regelverk til stadighet.

- Riksrevisjonen konstaterer at etaten har etablert et system for kvalitetssikring og en rekke retningslinjer, rutiner og håndbøker som omfatter varsling, avdekking og håndtering av kritikkverdige forhold. Men dette er ikke iverksatt godt nok i praksis, og det forekommer en rekke brudd på gjeldende regelverk, sier Foss.

Fakta: Riksrevisjonens hovedfunn

Klikk for å åpne faktaboksen
 

Mangelfullstyring og oppfølging:

  • Undersøkelsen viser at Statens vegvesen har etablert et system for risikostyring, men at det i liten grad gjøres risikovurderinger av etter­ levelse av regelverk og av mislighetsrisiko.
  • Vegdirektoratets oppfølging av internkontrollen i Statens vegvesen er mangelfull. Det gjøres svært få systematiske kontroller av etter­levelse av regelverk, og virksomheten har lite kjennskap til hvor effektiv internkontrollen er.
  • Det er svakheter i Samferdsels­ departementets styring ogoppfølging.
  • Riksrevisjonen anbefaler at Samferdsels departementet i samarbeid med Statens vegvesen styrker internkontrollen på anskaffelsesområdet ved både å foreta systematiske risiko­ vurderinger av etterlevelse og mislighetsrisiko, og etterkontroll og oppfølging av om intern­ kontrollen i etaten er effektiv.
  • Statens vegvesen har etablert et godt formelt rammeverk for internkontroll på anskaffelses­ området, med en rekke retningslinjer, rutiner og håndbøker. Det er utarbeidet egne retningslinjer for blant annet varsling av kritikkverdige forhold, avdekking og håndtering av misligheter, og etablert et system for kvalitetssikring. Men dette er ikke godt nok iverksatt og det forekommer en rekke brudd på gjeldende regelverk.
  • Riksrevisjonen anbefaler at Samferdsels­ departementet tar initiativ overfor Statens vegvesen til å styrke kompetansen om regelverk og rutiner hos alle som er involverti anskaffelser.

Revisjonen peker blant annet på at kravet om konkurranseutsettelse ikke er oppfylt i 24 av 73 undersøkte tilfeller, og at gjennomsiktigheten ikke har vært god nok på en del mindre anskaffelser.

Det påpekes derimot at utvalget ikke har vært helt representativt for Vegvesenet som en helhet, og at det spesielt i store prosesser gjøres en god jobb.

- Riksrevisjonen anser det som alvorlig at ikke interne retningslinjer og rutiner følges, og at det forekommer flere brudd på loven om offentlige anskaffelser og økonomi-regelverket, skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

For mange med myndighet

Riksrevisjonen er spesielt kritisk til at litt for mange personer har myndighet.

- Statens vegvesen har en desentralisert anskaffelsesfunksjon. Alle ansatte har myndighet til å attestere på en anskaffelse. I 2012–2013 attesterte mer en 5000 ansatte på fakturaer, og nesten 1200 av de om lag 7000 ansatte anviste. Undersøkelsen viser at det er krevende å sikre at alle ansatte har tilstrekkelig kjennskap til retningslinjer og prosedyrer på anskaffelsesområdet, skriver Revisjonen.

Revisjonen er ellers ikke helt imponert over hvordan varslingsrutiner fungerer i praksis, og at Samferdselsdepartementet ikke følger opp. De mener departementet har gitt klare styringssignaler på risikoanalyser for hovedmål, men ikke har vært interessert i «krav om å vurdere risiko for manglende etterlevelse av lover og regler».

- Samferdselsdepartementet har heller ikke etterspurt om det er gjennomført noen systematisk vurdering eller evaluering av kvalitet og innhold i internkontrollen og risikostyringen i Statens vegvesen.

- Påminnelsen tar vi gjerne imot

Pressesjef Kjell-Bjørn Vinje i Statens vegvesen sier til Nettavisen at de er glad for rapporten fra Riksrevisjonen.

- Vi er ikke overrasket over rapporten, punktene er noe revisjonen er inne på årlig, og det er noe vi jobber med daglig. Når man har så stor omsetning som vi har, så er det ikke overraskende.

- Men vi er glade for at Riksrevisjonen viser til at vi har et godt regelverk, og så jobber vi med å styrke kompetansen og kjennskapen til regelverket, sier Vinjen.

Han understreker at selv om det påpekes en rekke brudd i rapporten, er dette ikke representativt for Vegvesenets anskaffelsesrutiner.

- De stikkontrollene Riksrevisjonen har gjort, har blitt gjort på noen høyrisikoområder. De har sjekket der de har visst at det har vært noe å kontrollere. Påminnelsen tar vi gjerne mot, for det stemmer godt overens med de analysene vi har. Men dette er ingen skandale, sier Vinje.


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere