*Nettavisen* Økonomi.

- Steng dem ute

Kredittilsynet vil ikke forfølge investorer som har solgt aksjer ulovlig.

Fredag ble det kjent at Kredittilsynet har avdekket massivt udekket shortsalg, som er strengt ulovlig, i Tandberg Data-aksjen. Tilsynet har tvunget meglerhusene til å rydde.

NA24 – din næringslivsavis

Eystein Kleven i Kredittilsynet sier til NA24 at de selskapene de har vært i kontakt med har rettet på forholdene.

- Vi varslet pålegg om retting, men meglerhusene har rettet opp og gjort vesentlige inngrep, sier Kleven.

Han peker på at erkjennelsen av at noe var galt satt langt inne hos en del.

- Og hadde de ikke kommet til erkjennelse og tatt tak så måtte vi tatt tiltak mot ledelsen, sier Kleven til NA24.

Kan ikke stole på investoren
Han peker på at det også er et problem ved strukturelle forhold. For når en investor ringer meglerhuset og vil selge aksjer, er ikke alltid meglerhuset sikker på at den aktuelle investor har disse aksjene slik at de kan selges. Man kan med andre ord ikke alltid stole på hva investoren sier.

Men mer alvorlig er det at meglerhusene seg imellom heller ikke kan stole på hverandre. Kleven forteller at de har avdekket dette i sine undersøkelser.

- Selskapene må stole på hverandre når det gjelder slike opplysninger. Men det foreligger også begrensninger når det gjelder taushetsplikten, sier Kleven til NA24.

- Steng dem ute
Kleven sier til NA24 at de har vurdert investorenes rolle i saken. Det skal være avdekket at investorer har solgt aksjer, som de har gitt et inntrykk av at de eide. Men når aksjene ble solgt klarte de ikke å levere aksjene til de som kjøpte, og satte dermed hele systemet i problemer.

- Det er på det rene at noen av dem har ført verdipapirforetakene bak lyset ved gi inntrykk av at de hadde tilgang på aksjene. Det etterfølgende forholdet mellom foretakene og investorene er et sivilrettslig forhold mellom dem. Imidlertid mener Kredittilsynet at det er et naturlig tiltak fra verdipapirforetakenes side å utelukke investorer de ikke kan stole på, og som gjennom sin atferd setter foretakene i store leveringsvansker, sier Eystein Kleven til NA24.

Han sier videre at den offentligrettslige siden av investorenes rolle er ikke særskilt forfulgt i sake, men at det ikke kan utelukkes at investorene har brutt bestemmelsen i verdipapirhandelloven om forbud mot urimelige forretningsmetoder.

Påkaller egenjustis
- Ressurshensyn tilsier at Kredittilsynet ikke denne gang forfølger saken overfor investorene. Kredittilsynet ser imidlertid behovet for mer klare kjøreregler for investorenes salg av finansielle instrumenter de ikke eier. Dette behovet vil Kredittilsynet ta med i avveiningen når innspill til Finansdepartementet skal gis rett over nyåret, sier Kleven til NA24.

- En særskilt side ved saken er at verdipapirforetakene, på grunn av begrensinger i innsyn i investorenes handler med andre verdipapirforetak, ikke får den totale oversikt over investorens posisjoner og dermed er avhengig av kundens egne opplysninger om tilgang på aksjer. Kredittilsynet antar at bransjens egenjustis med utelukkelse av investorer som ikke opptrer redelig, kan virke preventivt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.