Gå til sidens hovedinnhold

- Tester er ubrukelige

- Du blir testet med ubrukelige verktøy, hevder eksperter.

- Jeg tror antallet på de virkelig gode personlighetstestene er i mindretall, sier Øyvind Sæther i Det norske Veritas (DNV) til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Han er tjenesteansvarlig for personellsertifisering i DNV, og jobber med kvalitetssikring av flere typer tester.

- Vi har en sterk antagelse om at det finnes en del useriøse aktører på markedet, og vi ønsker å gjøre det lettere å velge bort disse gjennom en sertifiseringsordning, forsetter han.

Måler ingenting
Sæther får støtte av senior rådgiver og partner i 4U consulting, Ronny Kiss. Han sier til NA24 at det er stor forskjell på testene, og at mange ikke måler noen ting som helst.

- Jeg har selv tatt en del tester, og mange av dem er svært enkle å manipulere, særlig når det gjelder tester som skal måle hvor utadvendt, positiv og beslutningsdyktig en person er, sier Kiss.

Han mener tester bare bør brukes som et supplement i ansettelsen og ikke tillegges for stor vekt.

Samme erfaring har styreleder i Solstad Gruppen, Thorleif Solstad gjort seg. Han har årelang erfaring med karriere- og lederutvikling, og liker ikke utviklingen med alle rekruteringsbyråene og arbeidsgivere som benytter seg av ulike personlighetstester.

- De fleste personlighetstestene måler ingenting og er ubrukelige, sier Solstad til NA24.

Han er svært kritisk både til testene, hva de sier om personligheten og manglede kompetanse hos dem som skal evaluere svarene. Dermed har testene null verdi for arbeidsgiverne, og kan til og med ha negativ verdi hvis testen vektlegges for mye og feil person blir ansatt, ifølge Solstad.

Eksplosiv bruk
Solstad uttalte seg kritisk til bruken av dårlige personlighetstester også for noen år siden. Han sier det ikke har blitt noe bedre sien den gang. Snarere tvert i mot.

- Vi opplever en voldsom oppblomstring i test-bruken i forbindelse med ansettelser, sier Solstad til NA24.

Han forteller at det i løpet av de siste par årene har kommet mellom 150 og 200 nye byråer som tilbyr ulike tester med svært varrierende kvalitet. Anslag DNV opererer med, viser at det årlig blir gjennomført rundt 100.000 tester i forbindelse med rekruttering.

- Det verste er de som bare oversetter tester fra andre språk, og fra land som har en helt annen kulturell bakgrunn. Da blir resultatene helt feil, sier Solstad.

Han trekker også frem en oppgave som brukes i mange tester, der personen som blir testet skal fortelle hva vedkommende assosierer med forskjellige blekk-klatter.

- Slike typer spørsmål i tester har abolutt ingen verdi, sier Solstad.

Test-sertifisering
Det norske Veritas tilbyr sertifisering både av dem som utfører testene og av testverktøyene. I 2004 ble den første testbrukeren sertifisert, og den første testen i 2006.

DNV følger det faglige rammeverket til Sertifiseringsrådet i Norge. Hovedhensikten med å sertifisere testene er blant annet å sikre etisk testpraksis, rettferdig evaluering og å sørge for effektive rekrutterings- og utviklingsprosesser.

- En slik sertifisering sikrer at en test i hvert fall overholder minimumskravene, sier Øyvind Sæther. Han mener de som en uavhengig tredjepart tilfører troverdighet til sertifiseringsprosessen.

Halvparten av dem som har blitt testet synes tilbakemeldingene de får, etter å ha blitt testet, ikke stemmer overrens med den oppfatningen de har av seg selv. Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført for DNV. Like mange anså testen som lite relevant i forhold til jobben de søkte, og bare rundt halvparten svarer at de har tillit til resultatene.

- Vi tolker resultatene dit hen at det er behov for sertifiseringsordninger, sier Sæther.

Han synes det er vanskelig å si noe generelt om standarden på de mange testene som blir benyttet, men at han oppfatter kvaliteten som svært varierende.

Mikke Mus-tester
Adecco, Norges største bemanningsbyrå, er et av selskapene som benytter seg av Veritas-sertifiserte tester.

Guri Larsen er direktør i divisjonen Adecco Select, som jobber med rekruttering. Hun sier til NA24 at det finnes veldig mange tester, og at flere blir går under navnet Mikke Mus-tester av folk i bransjen.

- Hvis testene skal hjelpe oss å rekruttere, så må vi være trygge på at testene måler det de skal, og ikke minst at testen er tilpasset norske forhold, sier Larsen.

- Det gir trygghet både til den som blir testet, og til de som skal ansette, tror Larsen.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget